WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Кар'єра і соціальні стереотипи - Реферат

Кар'єра і соціальні стереотипи - Реферат

партнерських ролей. Велике значення для професійного вибору і подальшої кар'єри жінок, особливо в сфері бізнесу, має підтримка партнера. Ситуації, коли чоловік поділяє з дружиною обов'язки у домашньому господарстві та вихованні дітей в інтересах кар'єри дружини, в основному більше поширені в країнах громадянського суспільства, особливо в Північній Європі. Професійна роль жінки - один з основних пунктів незгод між чоловіками й жінками. Чоловіки допускають невеликі зміни в цій ролі жінок; наприклад, краща робота, краща оплата праці, але лише в тих межах, у яких не будуть ущемлені їхні власні позиції. Так, чоловіки частіше вважають, що коли чоловік працює, то дружина не повинна претендувати на робоче місце; 80 % чоловіків визнають, що їм було б важко, якби основним годувальником стала дружина. При цьому такий же відсоток опитаних чоловіків вважає, що головним критерієм при прийомі на роботу повинна бути кваліфікація.
6. Приписування (атрибуції). Чоловіки приписують свій успіх особистим здібностям, у той час як жінки - удачі чи зусиллям. Жінки частіше пояснюють свій успіх впливом зовнішніх джерел, а невдачу - внутрішніх, що спричиняє формування низької самоповаги і уникнення певних ситуацій, орієнтованих на досягнення. Зазначені гендерні відмінностімають психологічні основи, але є докази, що вони являють собою соціалізований феномен. Дж. Еклс відзначає, що дорослі частіше говорять успішним дівчаткам, що вони щасливі, ніж успішним хлопчикам, що вони милі й симпатичні. Дорослі приписують невдачі хлопчиків бракові зусиль, а невдачі пояснюють браком здібностей.
7. Мотивація досягнень. Більшість досліджень з мотивації досягнень було проведено на групах чоловіків. На цьому заснована теорія мотивацій Д. Мак-Клеланда, відповідно до якої мотивація досягнень є надбаною і залежить від ситуації. Наступним кроком на шляху вивчення мотивації досягнення стала концепція Дж. Аткінсона і Н. Фітера [6] про існування двох основних мотивів: потреби в успіху й остраху невдачі. Мотивація досягнень буде високою, якщо острах невдачі нижчий, ніж потреба в успіхові. Тільки в пізніших роботах з мотивації досягнень стали приділяти увагу кар'єрі жінок.
Припущення, що жінки інакше мотивовані на досягнення, ніж чоловіки, було доповнено гіпотезою про те, що чоловіки й жінки мотивовані різними потребами. Для жінок потреба в афіліації (емоційному сприйнятті) важливіша, ніж потреба в досягненнях. Третя гіпотеза пояснює, що хоча чоловіки й жінки мають мотивацію досягнень в однаковій мірі, вони реалізують її в різних видах діяльності.
8. Страх невдачі - очікування неможливості досягти визначеної мети. Коли індивіди переживають страх невдачі, вони ймовірніше не зможуть досягти мети. Незважаючи на те, що і чоловіки й жінки можуть відчувати страх невдачі, через те, що чоловіки більш впевнені й одержують більше підтримки, страх невдачі має більш негативний вплив на жінок. Цей страх корелює з браком самоповаги, низькою самооцінкою, низьким сприйняттям ризику (ризикогенністю) і острахом успіху.
9. Острах успіху. М. Хорнер [8] характеризує острах успіху як мотивацію в уникненні успіху. Це ключовий фактор у гендерних відмінностях у мотивації чоловіків і жінок, персональна риса, що розвивається з дитинства і пов'язана з розвитком статеворольової ідентичності. Тому що досягнення і "жіночність" сприймаються і визначаються в суспільстві як конфліктуючі між собою, жінки інтерналізують цей конфлікт. Інші дослідники не вважають острах успіху персональною рисою жінок. Багато чого залежить від контексту. Наприклад, успіх у професії, де домінують чоловіки чи жінки; успіх у конкурентній чи кооперативній ситуації. Скоріше, острах успіху розглядається як реалістична оцінка соціальних винагород і покарань для жінок, що підкоряються чи відхиляються від статеворольових стереотипів у ситуаціях досягнення.
Жінки, особливо з високим рівнем досягнень, сприймають не тільки позитивні винагороди, що вони одержують їх внаслідок високих досягнень у кар'єрі, але й негативні наслідки того, що їх розглядають як "нефемінних" чи "нежінок". Жінки, що переживають острах успіху, очікують велику ймовірність зіштовхнутися з негативними наслідками в нетрадиційній для жінок сфері досягнень.
Таким чином, тут мається на увазі не особистісна риса, а скоріше прояв культурних обмежень у відношенні жінок. Коли за успіх платиться "висока ціна", включаючи осуд за нефемінність, позбавлення допомоги, підвищені зовнішні бар'єри при реалізації своєї справи, ізоляцію, багато жінок можуть вибрати інші альтернативи, які сприймаються як такі, що мають позитивніші результати. У випадку ж вибору нетрадиційної професії на них чекають підвищені труднощі. Крім того, чоловіки й жінки, що демонструють однаково високу компетентність і успішність, по-різному оцінюються іншими людьми. Наприклад, висококомпетентні жінки частіше не користуються прихильністю ні чоловіків, ні жінок, тому що спростовують існуючі гендерні стереотипи [1].
Успішна кар'єра - специфічна форма ефективності, за якою люди визначають, наскільки вони успішні в професійній діяльності. Успішність кар'єри розглядається як передавальний фактор вибору професії. Якщо індивід не вірить у свою успішність у певній професії, то він і не прагне оволодіти нею. Для жінок очікування з приводу успішності визначаються насамперед статеворольовою (гендерною) соціалізацією, тобто тим, що у них немає прямого досвіду у нетрадиційних професіях, немає видимих успішних моделей розвитку кар'єри інших жінок; вони одержують меншу підтримку з боку інших у нетрадиційних сферах; переживанням більшої тривожності стосовно випробувань. У той же час жінки розвивають успішну кар'єру в традиційних професіях.
10. Впевненість (ассертивністъ). Недостатня впевненість - один з головних внутрішніх бар'єрів для розвитку кар'єри. Навичкам упевненості дівчат не вчать і не санкціонують ці навички в жінки, тому що оцінка упевненої поведінки жінки може бути осудливою: зайве самовпевнена, агресивна, далека від жіночої природи тощо. Невпевнена поведінка обмежує жінок у вираженні і демонстрації своїх здібностей. Ассертивність надзвичайно важлива для конфронтації і наполяганні на своїх правах перед дискримінаційними бар'єрами в освітній і професійній системах. Впевнені в собі жінки частіше роблять успішну кар'єру в нетрадиційних для жінок професіях.
11. Феномен

 
 

Цікаве

Загрузка...