WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Зовнішній та внутрішній аудит в Україні - Реферат

Зовнішній та внутрішній аудит в Україні - Реферат

підрозділами підприємства його внутрішньої політики щодо здійснення діяльності [7].
Функції внутрішнього аудиту полягають у поліпшенні контролю всередині підприємства та виконанні захисної ролі, пов'язаної зі зберіганням активів, отриманням точної інформації про наявність майна власника.
Виходячи з наведених функцій внутрішнього аудиту, можна визначити його предмет, який полягає у вивченні економічних, організаційних та інформаційних характеристик суб'єктів господарювання з метою недопущення будь-яких відхилень та підвищення ефективності господарювання [6; с. 193].
Об'єкти внутрішнього аудиту можуть бути різними залежно від особливостей економічного суб'єкта і вимог його керівництва або власника.
Ефективна діяльність служби внутрішнього аудиту дасть змогу зовнішньому аудитору змінювати характер і термін виконання та скорочувати обсяги аудиторських процедур, але не може привести його до повного невиконання раніше запланованих процедур перевірки.
Якщо зовнішній аудитор має намір використати результати роботи внутрішнього аудитора, він повинен оцінити і перевірити його діяльність, щоб підтвердити відповідність роботи внутрішнього аудитора завданням зовнішнього аудиту підприємства. Така оцінка може містити наступні пункти:
- внутрішній аудит проводиться особами, які мають відповідний рівень професійної освіти, досвіду і компетенції, а робота помічників належним чином контролюється, аналізується і документально оформлюється;
- внутрішні аудитори дістали необхідні аудиторські докази для формування на розумній основі аудиторських висновків;
- виходячи з конкретних обставин, внутрішні аудитори зробили адекватні висновки; кожен звіт реально висвітлює результати фактично виконаних робіт;
- усінестандартні питання або винятки з правил внутрішні аудитори виявили і належним чином розв'язали.
Внутрішній аудит може стати одним із основних інструментів підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм, структурна побудова якого потребує подальшого дослідження. Адже, як свідчить практика банківських установ, де наявність управління внутрішнього аудиту обов'язкова, за допомогою саме цього виду контролю значно збільшується ефективність діяльності всієї установи в цілому.
Таблиця 1
Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту
№ п/п Ознака Зовнішній аудит Внутрішній аудит
1 2 3 4
1 Місце на ринку Інформаційний посередник між підприємством і макросередовищем (третіми особами) Складова частина конкурентної діяльності економічного суб'єкта
2 Мета аудиту Одержати можливість висловити думку про те, що фінансову звітність складено відповідно до встановлених вимог Переконати менеджерів у тому, що активи використовуються найефективніше
3 Основні функції Оцінка повноти, достовірності фінансової звітності та її відповідності встановленим нормам Оцінка та вдосконалення системи внутрішнього контролю, мінімізація ризиків та підвищення ефективності виробництва
4 Предмет аудиту Публічна звітність підприємства та бухгалтерський облік, на підставі якого вона складається Інформаційні потоки всередині підприємства, бухгалтерський та управлінський облік
5 Обсяг перевірки Вибірково Аналіз усіх процесів
6 Результат аудиту Стандартизований аудиторський висновок, встановлений АПУ Акти, звіти, рекомендації, встановлені внутрішніми нормами
7 Зацікавлені сторони Треті особи: контрагенти, власники, інвестори, регулюючі органи тощо Керівництво економічного суб'єкта, акціонери
8 Підстава для проведення Договір між замовником аудиту і виконавцем Узгоджений план аудиторських перевірок, наказ керівництва тощо
9 Виконавець Самостійна аудиторська фірма або аудитор-підприємець Окремий підрозділ (служба) у складі економічного суб'єкта
10 Оплата послуг За умовою укладеного господарського договору Заробітна плата за трудовою угодою
11 Правові відносини з об'єктом перевірки Відносини регулюються нормами цивільного законодавства на засадах партнерства і рівності сторін Відносини регулюються нормами законодавства про працю. Наявна субординація, підлеглість керівництву
12 Незалежність Висока Середня
13 Періодичність Залежить від потреб підприємства в оприлюдненні своєї звітності, як правило, по закінченні звітного року Безперервний процес, тобто працюють у постійному контакті з бухгалтерією та іншими підрозділами та службами підприємства
14 Залежність від нормативних актів АПУ Обов'язкове дотримання і використання в роботі На рівні рекомендацій, взяття до уваги
15 Критерії аудиту Закони, які регулюють бухгалтерський облік, національні стандарти бухгалтерського обліку, інші нормативні вимоги щодо звітності Нормативні акти України, внутрішні положення, плани, кошториси підприємства, посадові обов'язки, загальна стратегія тощо
16 Ступінь обізнаності у справах підприємства Середній (є потреба тривалого спеціального вивчення справ клієнта) Високий (це обумовлено безперервним процесом аудиту, структурною приналежністю до підприємства)
17 Економічні суб'єкти, зобов'язані проводити аудит Банки, інвестиційні фонди, біржі, фінансові установи, страхові компанії, торговці цінними паперами, підприємства тощо На сьогодні лише комерційні банки
Таблиця 2
Система ризиків аудиту
Рівні ризику Види ризику Природа ризику Вплив на ризик аудиту
1 2 3 4
Рівень виконавців Властивий ризик Залежить від складності господарських операцій, кваліфікації виконавця Високий
Рівень контролерів Ризик контролю Залежить від стану системи контролю, витрат на неї, кваліфікації контролерів Середній
Рівень внутрішнього аудиту Ризик невиявлення помилок внутрішнього аудиту Залежить від завдань, які розв'язує внутрішній аудит, аналітичних процедур, які він застосовує Низький
Рівень зовнішнього аудиту Ризик невиявлення помилок аудиту Залежить від процедур та компетентності аудитора Низький
Література:
ПОТОПАЛЬСЬКА Г. Г. Зовнішній та внутрішній аудит в Україні // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.93-100
http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...