WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Задоволеність шлюбом і рівень суб’єктивного контролю в подружній парі - Реферат

Задоволеність шлюбом і рівень суб’єктивного контролю в подружній парі - Реферат

розподілилися так:
· обидва члени подружжя мали оцінку в діапазоні "екстернальність" - 22 пари (41,5 % вибірки) (з них 7 пар були незадоволені шлюбом);
· обидва члени подружжя мали оцінку в діапазоні "інтернальність" - 9 пар (17 % вибірки);
· оцінки чоловіка і дружини лежали в різних діапазонах рівня локусу контролю - 22 пари (41,5 % вибірки) (4 пари вважали свій шлюб неблагополучним).
За шкалою "інтернальність у сімейних відносинах" оцінки розподілилися так:
· обидва члени подружжя мали оцінку в діапазоні "екстернальність" - 18 пар (34 % вибірки) (з них 7 пар були незадоволені шлюбом);
· обидва члени подружжя мали оцінку в діапазоні "інтернальність" - 14 пар (26 % вибірки) (з них 1 пара була незадоволена шлюбом);
· оцінки чоловіка і дружини лежали в різних діапазонах рівня локусу контролю - 21 пара (40 % вибірки) (3 пари вважали свій шлюб неблагополучним).
Відтак майже 60 % випадків оцінки членів подружжя за шкалою "спільна інтернальність" належали до одного діапазону, тобто члени подружжя були або "інтерналами", або "екстерналами"; з них тільки "екстернали" демонстрували незадоволеність шлюбом. У 41,5 % пар, у яких один з членів подружжя був "інтерналом", а інший "екстерналом", неблагополучним свій шлюб вважали 4 пари (8 % усієї вибірки, третина вибірки незадоволених шлюбом).
За шкалою "інтернальність у сімейних відносинах" члени подружжя схильні виявляти більше "інтернальності", ніж це їм властиво в цілому. Подружжя "інтерналів" у сумі з подружжями "екстерналів" склали ті ж 60 % вибірки, однак співвідношення перших до других було 26 % до 34 % (тоді як за шкалою "спільна інтернальність" - 17 % до 41,5 %). Ці дані можна прокоментувати так, що чоловік і жінка схильні в більшій мірі приписувати собі відповідальність за те, що відбувається у сфері сімейних відносин, ніж це властиво їм у цілому стосовно інших значимих подій життя.
Комплементарність у подружжі щодо суб'єктивного контролю (інтернальність одного з подружжя доповнювалася екстернальністю іншого) спостерігалася приблизно в 40 % випадків. При цьому обидва члени подружжя вважали свій шлюб благополучним (або абсолютно благополучним) у 85 % випадків, і в 15 % випадків не були задоволені якістю шлюбу за шкалою "інтернальність у сімейних відносинах" (відповідні дані за шкалою "спільна інтернальність" - 61 % і 39 %).
Хоча статистично значимих розходжень між показниками членів подружжя за цими шкалами не виявлено, однак оцінка дружин за шкалою "спільна інтернальність" була вищою від оцінки чоловіків за цією шкалою в 42 % випадків (оцінка чоловіків перевищувала оцінку дружин у 37 % випадків). За шкалою "інтернальність у сімейних відносинах" оцінка дружин була вищою за оцінки чоловіків у 43 % випадків (оцінка чоловіків перевищувала оцінку дружин тільки в 26 % випадків). За шкалою "спільна інтернальність" оцінки членів подружжя збігалися в 11 % випадків, а за шкалою "інтернальність у сфері сімейних відносин" - у 31 % випадків.
Висновки
1. Найтісніше із задоволеністю шлюбом пов'язаний рівень суб'єктивного контролю в таких життєвих сферах, як сімейні відносини й особисті досягнення. У цих сферах подружжя в більшій мірі схильні відчувати відповідальність за те, що відбувається, здатні ефективніше контролювати й скеровувати події свого життя, ніж це властиво їм в інших життєвих сферах та життєвих обставинах в цілому.
2. Теоретично кожен другий з членів подружжя продемонстрував готовність віднести труднощі на рахунок партнера, оточення, зовнішніх сил тощо (показники за шкалою "інтернальність у сфері невдач" були нижчими, ніж за шкалою "інтернальність у сфері досягнень"). Можна припустити, що, зіткнувшися з проблемами, ця категорія респондентів скоріше виявить пасивність і песимізм, ніж готовність до дії та віру в себе. Тенденція знімати з себе відповідальність за невдачі трохи частіше зустрічалася в "екстерналів", ніж у "інтерналів".
3. У незадоволених шлюбом парах або обидва члени подружжя (приблизно 2/3 вибірки незадоволених шлюбом), або один з них (приблизно 1/3 вибірки), належали до "екстернального" діапазону локусу контролю. З прогностичної точки зору це означає, що наявність у клієнта екстернального типу суб'єктивного контролю дозволяє припустити невисокий рівень задоволеності шлюбом у подружжі - якщо не в самого клієнта, то в його партнера.
4. Комплементарність подружжя в аспекті локусу суб'єктивного контролю в більшості випадків має здоровий характер. 85 % пар, у яких чоловік і дружина належали до різних типів суб'єктивного контролю за шкалою "інтернальність у сімейних відносинах", вважали свій шлюб "благополучним" або "абсолютно благополучним" (за шкалою "спільна інтернальність" вони склали 81 %). Як видно, досить, аби один з подружжя відчував себе відповідальним і здатним керувати подіями сімейного життя, щоб обидва були задоволені шлюбом. Нездорова комплементарність, виходячи з результатів нашого дослідження, спостерігається приблизно в 15 % - 20 % випадків взаємодоповнюваності членів подружжя за типом суб'єктивного контролю.
5. Оцінки членів подружжя за шкалою "спільна інтернальність" збігалися в 11 % випадків, за шкалою "інтернальність у сімейних відносинах" - у 31 % випадків. Статистично значимих розходжень між вибірками чоловіків і дружин за цими шкалами ми не знайшли, хоча в процентному відношенні вибірка дружин перевищувала вибірку чоловіків за рівнем інтернальності. Дружини трохичастіше пов'язують зі своїми діями те, що відбувається у їх власному житті взагалі та в сімейному зокрема, ніж їхні чоловіки.
Отже, можна зробити висновок, що людина не завжди вважає себе однаково відповідальною в різних сферах власного життя. Аналогічно з тим, як довгостроковий результат терапії досягається за рахунок роботи з усім змістом свідомості та зміни загальної структури світосприймання людини, так і формуванню внутрішнього локусу контролю в тій життєвій сфері клієнта, з проблемами в якій він зіштовхнувся, повинне передувати прийняття клієнтом точки зору, що він є автором власного життя.
У сімейній і подружній терапії, а також в індивідуальній терапії, пов'язаній з сімейною проблематикою, найбільшої уваги заслуговують проблеми відповідальності і компетентності у сферах особистих досягнень та сімейних відносин. Адже вони виявилися найтісніше пов'язаними із задоволеністю шлюбом. Установка людини на те, що вона сама домоглася в житті того, що вважає своїм досягненням, спроможна домагатися бажаних цілей і в майбутньому, поряд з розумінням того, що в сімейному житті немає інших ролей, допомагає успішно будувати шлюбно-сімейні відносини. Такі важливі зони особистої відповідальності людини, як міжособистісні відносини в цілому, здоров'я, виробничі відносини, як з'ясувалося, прямого зв'язку із задоволеністю шлюбом не мають. І якщо вони прямо не пов'язані із запитом клієнта, їм можна приділяти менше уваги в терапії.
Ми також дійшли висновку, що в такому складно організованому, мінливому феномені, як шлюбно-сімейні відносини, часто буває досить, щоб один з подружжя цілком усвідомлював та умів реалізувати відповідальність за якість і збереження шлюбу / родини, аби підтримувалися відносини, що задовольняють обох. Вважаємо, що невичерпна тема дуальності шлюбу, індивідуального і спільного, взаємодоповнюваності і самодостатності шлюбних партнерів заслуговує щонайглибшого вивчення.
Література:
1. Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., Дубровская Е. М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. Спецпрактикум по социальной психологии. Изд-во МГУ, 1987. - 120 с.
2. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: брачно-семейные отношения. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та. 2000. - 292 с.
3. Огинская М. М., Розин М. В. Мифы психотерапии и их функции. Журнал "Вопросы психологии". М., 1991, № 4, стр. 10 - 19.
4. Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: издательский дом "БАХРАХ-М", 2001. - 672 с.
5. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. -СПб.: ООО "Речь", 2000. - 350 с.
6. Ackerman N. W. The Strength of Family Therapy: Selected papers / Eds. D. Bloch, R. Simon; Ackerman Institute for Family Therapy. - N. Y.: Brunner/ Mazel, publishers, 1982. - Ch. 39: The Family Approach to Marital Disor-ders. - P. 364 - 371.
7. Піддубна О. Задоволеність шлюбом і рівень суб'єктивного контролю в подружній парі // Соціальна психологія. - 2004. - № 6 (8). - C.172-178
8. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...