WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Етнічний світ у малюнках дітей - Реферат

Етнічний світ у малюнках дітей - Реферат

відображення сприйняття цього світу дорослими з її оточення. Те ж стосується й системи емоційно-оціночних ставлень дитини до представників власного та інших етносів - у ній відображатимуться етнічні установки й стереотипи дорослих.
Ілюстрацією можуть бути дослідження міжрасових упереджень дітей і підлітків, які проводили американські вчені М. Спенсер, Н. Халліман та Р. Тіхейра [3]. Вони стверджують, що дитина дізнається про колір своєї шкіри так само рано, як і про те, хлопчик вона чи дівчинка; і так само швидко, як статево-рольові стереотипи, засвоює етнічні упередження. Автори пишуть, що батьки або замовчують проблеми, пов'язані з расовою та етнічною приналежністю, або, не криючись, негативно висловлюються про представників інших груп. Тому діти вимушені самостійно, на здогадках та недомовках, реконструювати етнічній світ. Вони вирішують, що люди,які відрізняються за однією ознакою (кольором шкіри, наприклад) мають відрізнятися й за іншими ознаками. У свою чергу, прагнення до збереження позитивної самооцінки стимулює утворення етноцентричних установок: якщо ти не такий, як я, то маєш бути гіршим.
У вітчизняній етнопсихології відчувається брак досліджень, спрямованих на вивчення етнічних установок і стереотипів у дитячому віці. Це, насамперед, пов'язано з тим, що ми ще не випрацювали спеціального інструментарію, методів, які б дозволили вивчати своєрідний зміст дитячої свідомості та реконструювати її структуру.
Дослідження етнічних стереотипів молодших школярів
Дослідження становлення та розвитку етнічної свідомості в молодшому шкільному віці вимагає специфічних методів і спеціально організованої процедури.
Навряд чи можна вивчати етнічні симпатії та антипатії дітей за допомогою стандартизованих методик, в основу яких закладено процедури оцінювання чи ранжування представників певних етнічних груп за заданими якостями. Кожна дитина для опису себе та інших послуговується унікальними характеристиками, смисл яких віддзеркалює її життєвий досвід, є своєрідним відбитком системи сприймання та оцінювання, що побутує в її оточенні. Вона може і не підозрювати про існування того чи іншого етносу, не знати смислу окремих якостей або вкладати в них специфічний смисл. До того ж, ці якості можуть бути просто не актуальними для дитини.
Наведемо приклад. Аню П., ученицю першого класу, попросили вибрати із набору якостей (охайний, педантичний, пунктуальний, чемний, щирий тощо) ті, які найбільше підходять для характеристики українців, білорусів та росіян. Спочатку дівчинка відмовилась виконувати завдання. Пізніше принесла книжку із зображенням хлопчика в українському національному одязі і сказала, що буде описувати українців (росіян Аня описувати відмовилась, а про білорусів сказала, що таких не існує). Відповідаючи, Аня говорила не про українців взагалі, а про хлопчика на малюнку. Вона обрала такі якості і так пояснила свій вибір. "Охайний - на ньому чистий одяг. Видно, що він вмивається". "Може і педантичний, але нам не говорили, що воно таке". "Пуктуальний (хі-хі) - такого не можна робити в гостях". "Чемний - ні, не чемний, він хлопчик і часто б'ється". "Щирий - щось про це вчителька розповідала".
Цей приклад розкриває особливості дитячого сприймання. Зрозуміло, що окремі якості дівчинка не розуміє ("педантичний"), щодо інших - фантазує ("пунктуальний"), треті якості просто не входять до її активного словникового запасу ("щирий"). Навіть таку, здавалося б, зрозумілу характеристику, як "охайність", вона сприймає по-своєму, можливо - асоціює з вимогами батьків.
Методика дослідження особливостей міжетнічного сприймання у молодшому шкільному віці, по-перше, має орієнтуватися лише на етнічні групи, з якими дитина обізнана, а, по-друге, слід дозволяти їй самій обирати якості для опису. Наведений приклад ілюструє й те, що мислення дітей молодшого шкільного віку є переважно наочно-образним (дівчинка виконувала завдання, спираючись на зображення). Ця особливість пізнавальної сфери молодших школярів також має бути врахована при розробці методики вивчення етнічних стереотипів. При побудові дослідницької процедури слід також пам'ятати, що хоча навчальна діяльність і є провідною у молодших школярів, вони все ж з більшим задоволенням граються, ніж вчаться.
Нами було розроблено і апробовано оригінальну процедуру вивчення міжетнічного сприймання дітей молодшого шкільного віку [4]. У дослідженні використовувались анкетування, адаптовані методи проективного малюнка та асоціативного експерименту. Перевагою проективного малюнка є можливість забезпечити атмосферу гри й невимушеності, залучення дітей до звичної і цікавої діяльності - малювання. Ця методика дає можливість дітям вільно висловити (змалювати) власні думки. Метод асоціативного експерименту дозволяє враховувати наочну образність мислення (у якості стимулів виступають малюнки представників етносів), індивідуальні особливості сприймання (дитина асоціює ті графічні зображенням, автором яких є вона сама) та забезпечує необмеженість вибору характеристик (діти продукують власні смисли).
Передусім ми провели анкетування. Дітей (50 учнів молодших класів житомирської загальноосвітньої школи № 20) запитували, представників яких етнічних груп вони знають і що можуть розповісти про особливості їх життя, культури та історії. На основі аналізу було виділено три етнічні групи, представники яких згадувалися у відповідях усіх дітей без винятку: українці, американці, росіяни.
Потому дітей попросили зобразити представника кожного етносу на окремому аркуші паперу. Кожен із досліджуваних самостійно обирав, чим саме малюватиме: простим олівцем чи кольоровим, фломастером чи фарбами - всі матеріали були доступні. На завершення діти мали описати кілька якостей-характеристик (асоціацій) героя кожного малюнку.
Етнічний світ у малюнках дітей
Аналізувалися роботи в кількох аспектах. Перш за все, нас цікавив загальний зміст малюнків: як діти передають етнічність, які символи використовують, чим схожі, а чим відрізняються зображення українців, росіян і американців? По-друге, вивчалися якості, які діти приписували представникам

 
 

Цікаве

Загрузка...