WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Експериментальне дослідження явища „мотиваційного зараження” - Реферат

Експериментальне дослідження явища „мотиваційного зараження” - Реферат

Діти першої групи малювали довше, були уважні, використовували багато кольорів, хвилювалися, чи гарні у них малюнки. Діти другої групи малювали поспіхом, запитували, коли їм дадуть цукерки, намагалися намалювати більше, щоб отримати більше цукерок.
Було виявлено різницю й у змісті та структурі самих малюнків.
Подаємо кілька малюнків дітей першої групи (тих, яким не обіцяли винагороди), а також кілька малюнків дітей другої групи (тих, яким обіцяли за малювання цукерки).
Малюнки дітей першої групи
(тих, яким не було обіцяно винагороди)
Як бачимо, діти першої групи малюють якісніше, використовують значну кількість елементів, їх зображення більш насичені та яскраві. Малюнки дітей другої групи бідніші за змістом, майже всі виконані у чорно-білих тонах, часто наведені ледь помітними лініями.
Малюнки дітей другої групи
(тих, яким обіцялися за роботу цукерки)
За проаналізованими параметрами малюнки дітей першої групи перевершують малюнки дітей другої групи. На них зображено більшу кількість об'єктів, використано більше кольорів, більше непорожніх об'єктів. Це свідчить про вищий рівень творчості, більшу старанність та зацікавленість самим процесом малювання, а не очікуванням зовнішньої винагороди. Перевірка за допомогою t-критерію Стьюдента довела значимість виявленої різниці (p = 0,05).
Результати дослідження
Параметри аналізу Проаналізовані дитячі малюнки
Малюнки дітей
І групи
(працювали без обіцянки винагороди) Малюнки дітей
ІІ групи
(працювали за винагороду)
Середня кількість об'єктів на малюнку 7 4
Середня кількість використаних кольорів 7 3
Середня кількість заштрихованих об'єктів 6 2
В основу нашого дослідження було покладено гіпотезу про існування явища мотиваційного зараження, яке полягає у переході внутрішньої/зовнішньої мотивації від одного суб'єкта діяльності до іншого. Ми також припустили, що цей перехід здійснюється за опосередкування мотиваційних стратегій. Для перевірки гіпотез було проведено серію досліджень у сфері навчальної діяльності. Завданням першого було виявити, наскільки значимим і тривалим є вплив на нас шкільних учителів. Виконання цього завдання відкриває шлях до перевірки основних гіпотез, адже, якщо виявиться, що значимість шкільних учителів для подальшого життя низька, то не буде сенсу рухатися далі і вивчати явище мотиваційного зараження на шкільних вибірках.
Аналіз результатів дослідження значимості шкільних учителів показав, що тут спостерігаються дуже цікаві феномени. Виявилося, що найзначимішими шкільні вчителі є для неактивних студентів, тоді як для активних, творчих ця значимість дещо нижча. Водночас у творчих студентів значно зростає значимість викладачів вузу. Отже, виявляється, що вплив шкільних учителів на активність і творчість студентів є значимим, але неоднозначним. Причина неоднозначності може полягати саме у різниці між мотиваційними стратегіями вчителів школи та викладачів вузу і у мотиваційному зараженні як перенесенні мотиваційних стратегій вчителів на учнів.
Друге дослідження проводилося саме для перевірки існування теоретично описаного нами явища мотиваційного зараження. Необхідно було перевірити, чи існує зв'язок між мотивацією вчителів і учнів. Тут теж не обійшлося без сюрпризів. З'ясувалося, що між внутрішньою мотивацією вчителів та учнів зв'язку немає! Натомість найпотужнішою виявилася зовнішня негативна мотивація вчителів, яка обернено пов'язана з внутрішньою мотивацією учнів та прямо - з їх зовнішньою негативною мотивацією. Тепер очевидно, що явище мотиваційного зараження існує, однак лише в контексті зараження зовнішньою негативною мотивацією. Саме цей тип мотивації передається від вчителів до учнів без зусиль, легко і просто.
Третє дослідження проводилося для перевірки припущення, що механізмом мотиваційного зараження є трансляцією мотиваційних стратегій від дорослих до дітей. Для перевірки цього припущення ми провели експеримент, у якому використали дві мотиваційні стратегії - внутрішньо мотиваційну та зовнішньо мотиваційну. Для того, щоб показати існування явища мотиваційного зараження ще у ранньому дитинстві, експеримент проводився з дітьми 5-річного віку. Виявилося, що використання зовнішньо/внутрішньо мотиваційних стратегій має прямий вплив на стиль виконання діяльності, її якість та рівень творчості. Діти, стосовно яких використовували внутрішньо мотиваційну стратегію, самі демонстрували всі ознаки внутрішньої мотивації. Діти, щодо яких використовували зовнішньо мотиваційну стратегію, демонстрували зовнішню мотивацію.Виявилося, що саме мотиваційні стратегії є трансляторами внутрішньої/зовнішньої мотивації.
Однак, якщо трансляція мотиваційних стратегії є механізмом мотиваційного зараження, то чому у другому дослідженні це явище було виявлене лише для зовнішньої мотивації? Причину цього вбачаємо у недостатньому володінні вчителями стратегіями внутрішнього мотивування. Очевидно, що легкість зараження зовнішньою мотивацією полягає у простоті зовнішньо мотиваційних стратегій (винагорода чи покарання). У випадку стратегій внутрішнього мотивування все набагато складніше. Внутрішня мотивація вимагає якісно вищого рівня зусиль - слід орієнтуватися на інтереси дитини, на її вподобання, потреби, цінності. А для цього, у свою чергу, дитину слід пізнати, зрозуміти. А якщо йдеться про вчителів-предметників, котрі бачать своїх учнів 2 - 3 рази на тиждень?
Висновки
Внаслідок аналізу результатів серії досліджень встановлено існування явища мотиваційного зараження, яке полягає у перенесенні внутрішньої/зовнішньої мотивації від одного суб'єкта діяльності до іншого. Виявлено, що механізмом мотиваційного зараження є трансляція мотиваційних стратегій (способів, методів, тактик мотивування інших людей). Також показано, що мотиваційне зараження починає діяти ще у ранньому дитинстві.
Важливим отриманим результатом є відмінність у складності зараження зовнішньою та внутрішньою мотивацією. Зовнішня мотивація передається набагато простіше, ніж внутрішня. Причина цього - складність внутрішньо мотиваційних стратегій, для оволодіння якими необхідно докласти досить багато зусиль. Водночас для оволодіння зовнішньо мотиваційними стратегіями докладати зусиль майже не потрібно - досить пригадати власний досвід навчання та виховання.
Перспективи
Наше дослідження не претендує на усю повноту аналізу явища мотиваційного зараження. Це лише перша спроба вивчення цього явища і його механізмів. Особливістю дослідження є сфера експериментів - навчальна діяльність. Очевидно, що необхідно вийти за її межі, адже проблема внутрішньої/зовнішньої мотивації є актуальною і для інших видів діяльності (хоча б для управління персоналом). Важливо також зосередити увагу на зараженні внутрішньою мотивацією - у дослідженні було виявлено певні проблемні моменти, для вирішення яких необхідні нові експерименти.
Література:
1. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. - К.: Наукова думка, 1984. - 207 с.
2. Дружинин В. Н. Психология общин способностей. - СПб.: Питер, 1999.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.
4. Климчук В. О., Шимченко О. А. Вплив внутрішньої мотивації на розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку // Обдарована дитина - 2004. - №10. - С. 60 - 63.
5. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
6. Музика О. Л. Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості. - К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997. - 24 с.
7. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство по репертуарным личностным методикам. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1987. - 236 с.
8. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - 2-е изд. - СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. - 860 с.
9. Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека // Вопр. психол. - 1996. - №3. - С. 116 - 132.
10. Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, Vol. 11, No. 4, 227 - 268.
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...