WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Експериментальне дослідження явища „мотиваційного зараження” - Реферат

Експериментальне дослідження явища „мотиваційного зараження” - Реферат


2 Дослідження зв'язку між компонентами мотивації вчителів та учнів. Учні випускних класів школи
(15 - 16 років). Перевірити гіпотезу про існування явища "мотиваційного зараження".
3 Дослідження впливу зовнішнього/внутрішнього мотивування на ефективність діяльності у дошкільному віці. Діти дошкільного віку (4 - 5 років). З'ясувати, чи є мотиваційні стратегії дорослих трансляторами мотивації для дітей дошкільного віку.
Було проведено частотний аналіз списків значимих осіб усіх досліджуваних, а також окремо - кожної з досліджуваних груп (творчих, високоактивних та неактивних). В результаті виокремлено такі групи значимих осіб: вчителі, однокласники (школа, ліцей, гімназія); викладачі, одногрупники (університет); батько, мати, брати і сестри, бабусі та дідусі, інші родичі; друзі; кохані; особи, пов'язані з позанавчальною роботою. Так було зафіксовано 12 референтних груп. На діаграмі 1 подано графічне зображення результатів частотного аналізу значимих осіб усіх студентів.
Як бачимо, на першому місці за частотою згадування перебувають шкільні вчителі (15,7 %) та друзі (15,3 %). Друге місце посідає група родичів, до якої належать батько (9,8 %), мати (9,8 %), брати і сестри (8,2 %). На третьому місці за частотою включення в решітки перебувають викладачі університету (7,3 %), а також родичі (6,7 %). Отже, референтні групи за своїм складом в середньому відображають уявлення студентів про значиме оточення в контексті навчальної діяльності. Оскільки нас цікавить аналіз значимості вчителів школи, ми провели порівняння їх значимості для студентів з різним рівнем активності. Додатково до аналізу включили зі списку значимих осіб викладачів вузу. Результати подано на діаграмі 2.
Як бачимо, склад значимих осіб у студентів з різною навчальною активністю дещо відрізняється.
Діаграма 1
Результати аналізу списків значимих осіб (усі студенти)
Діаграма 2
Значимість вчителів школи для студентів з різною навчальною активністю
Так, якщо за загальними даними переважали шкільні вчителі, то за даними диференційованого аналізу вони переважають лише в групі студентів з низьким рівнем активності. Шкільні вчителі зустрічаються у списках в об'ємі 11,9 % у творчих студентів, 10,8 % - у активних студентів та 17,3 % - у неактивних, що майже вдвічі більше, ніж в інших групах. Важлива особливість з'ясувалася при аналізі включення до списків значимих осіб викладачів університету. Частота їх називання серед творчих студентів становить 28,6 %, що майже втричі перевищує показники активних студентів (10,8 %) та студентів з низькою активністю (4,2 %).
Для перевірки статистичної значимості різниці між значимістю різних осіб було використано критерій j - кутове перетворення Фішера. Статистично значимими виявилася різниця за значимістю вчителів між неактивними та творчими студентами (j* = 1,47; p = 0,071). Різниця між усіма підгрупами за значимістю викладачів вузу теж виявилася статистично значимою (значимість викладачів, j*>2,05; p<0,02).
Дослідження №2: Зв'язок між мотивацією вчителів та учнів
У дослідженні було використано методику К. Замфір "Структура мотивації трудової діяльності" [3]. Авторка методики включає в структуру мотивації трудової діяльності три компоненти: внутрішню мотивацію, зовнішню позитивну мотивацію (орієнтацію на винагороди) та зовнішню негативну мотивацію (орієнтацію на покарання). Аналіз співвідношення цих компонентів дає змогу виявити переважаючий тип мотивації.
Дослідження проводилося нами спільно з Н. Грищук у школах Овруча та Житомира серед вчителів фізики (16 осіб) та їх учнів (випускні класи, 242 особи). Щоб виявити зв'язки між компонентами мотивації вчителів і учнів, показники, отримані під час опитування, було піддано кореляційному аналізу (в таблиці 2 наведено його результати).
Таблиця 2
Результати аналізу зв'язку між компонентами мотивації вчителів та учнів
Учні
Внутрішня мотивація Зовнішня мотивація
позитивна негативна
Вчителі Внутрішня мотивація 0,01 -0,06 0,09
Зовнішня мотивація позитивна 0,37 0,30 -0,46
негативна -0,69 (p<0,05) -0,36 0,70
(p<0,05)
Відтак, виявлено цікаві факти: не існує зв'язку між внутрішньою мотивацією вчителів та усіма іншими компонентами мотивації учнів; дуже слабкий зв'язок між зовнішньою позитивною мотивацією вчителів та усіма іншими компонентами мотивації учнів; існує сильний обернений зв'язок між зовнішньою негативною мотивацією вчителів та внутрішньою мотивацією учнів; існує сильний позитивний зв'язок між зовнішньою негативною мотивацією вчителів та зовнішньою негативною мотивацією учнів.
Те, що між внутрішньою мотивацією вчителів і мотивацією учнів не існує зв'язку - справді неочікуваний результат. Ми звикли думати, що коли людина внутрішньо мотивована, творчо працює, то ця мотивація автоматично поширюється на її колег, учнів тощо. Виявляється, що це не завжди так! Можливо, це спрацьовує в інших видах діяльності, але не в навчальній - однієї лише внутрішньої мотивації вчителя не досить для пробудження якоїсь мотивації в учнів. Очевидно, необхідні ще й проміжні ланки, через які ця мотивація могла б передаватися - педагогічні прийоми і техніки, психологічні закономірності тощо.
Однак це вже предмет подальших досліджень. Поки що можемо констатувати: те, що вчитель мотивований внутрішньо, не означає, що такими ж будуть його учні.
Не досить ефективною виявилася і вчительська зовнішня позитивна мотивація - вона теж слабко пов'язана з мотивацією учнів.
Найцікавіші ефекти зовнішньої негативної мотивації. Так, встановлено, що при зростанні рівня зовнішньої негативної мотивації вчителів у учнів починається зниження внутрішньої мотивації (діаграма 3).
Діаграма 3
Зовнішня негативна мотивація вчителів та внутрішнямотивація учнів
Водночас із зниженням внутрішньої мотивації в учнів відбувається зростання зовнішньої негативної мотивації, і вона досягає того ж рівня, що й в учителів (діаграма 4).
Діаграма 4
Зовнішня негативна мотивація вчителів та учнів
Отже, аналіз зв'язків між компонентами мотивації в системі "вчитель - учні" показав їх різну значимість стосовно взаємодії. Внутрішня мотивація вчителів майже не взаємодіє з мотиваційною сферою учнів. Водночас сильнішою є взаємодія зовнішньої позитивної мотивації. Але найпотужнішою виявилася зовнішня негативна мотивація вчителів. Вона не лише обумовлює зниження вже наявного рівня внутрішньої мотивації учнів, але й значно підвищує їх зовнішню негативну мотивацію.
Дослідження №3: Вплив стратегій зовнішнього/внутрішнього мотивування на ефективність діяльності у дошкільному віці
Одне з перших досліджень зв'язку між внутрішньою мотивацією та ефективністю діяльності належить таким авторам, як М. Ліппер, Д. Грін і Р. Нісбетт [8]. До експерименту дослідники залучили дошкільнят з помітним інтересом до малювання. Одним дітям за малювання заздалегідь обіцялася винагорода (грамота), інші нагороджувалися несподівано, після завершення малювання, а третім не давалося жодних обіцянок чи нагород. Протягом двох тижнів велося приховане спостереження за вільною ігровою діяльністю дітей у дитячому садку. Результати засвідчили, що зниження тривалості занять малюванням спостерігалося у дітей, котрі очікували нагороду й отримали її; такого зниження не спостерігалось ні в контрольній групі, ні у тих, хто одержав винагороду без попередження. Так було доведено, що зовнішня стимуляція підриває внутрішній інтерес дітей до цікавої діяльності і призводить до зниження ефективності діяльності.
Для перевірки впливу мотиваційних стратегій дорослих на дітей дошкільного віку ми провели експериментальне дослідження з подібною структурою. Дослідження проводилося спільно з О. Шимченко [4]. В експерименті взяли участь 5-річні діти, відібрані випадково. Було сформовано дві групи - по 4 хлопчики та 4 дівчинки у кожній.
Дітям обох груп запропонували малювати на вільну тему. При формулюванні завдання для першої групи дослідник не обіцяв винагороди (внутрішнє мотивування), тоді як дітям другої групи було обіцяно цукерки за малюнки (зовнішнє мотивування). Різниця між діяльністю дітей різних груп стала помітною вже на перших етапах.

 
 

Цікаве

Загрузка...