WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → До проблеми викладання курсу „Експериментальна психологія” - Реферат

До проблеми викладання курсу „Експериментальна психологія” - Реферат

"Експериментальна психологія" в тому, що після його завершення студенти не можуть спланувати і провести експеримент. Вони знають, "що таке експеримент", та не знають, "як провести експеримент". Дослідник пропонує не лише вивчати нормативи експериментального методу, а й використовувати їх на практиці - планувати і проводити власні експерименти [13]. Цікаво, що забута практика проводити експериментальні дослідження в межах навчального курсу колись була неодмінною: ще Г. Челпанов пропонував студентам після лекцій з експериментальної психології повторювати класичні дослідження.
Чому й навіщо потрібно вивчати такий "нецікавий" та складний курс, як "Основи наукових досліджень", вмежах якого ми знайомилися з методологією і методами експерименту, мучила й мене, коли студенткою третього курсу намагалася розібратись в різних планах і процедурах, збагнути, що таке "каузальність" та для чого потрібен "нормальний розподіл". Згодом, працюючи над курсовими, дипломною і дисертаційною роботою, я з захопленням формулювала мету й гіпотези власного дослідження, планувала і проводила експерименти. Вдруге з парадоксом "нецікавості цікавих курсів" зустрілася, коли почала викладати основи психологічних досліджень, методи і методологію психологічних досліджень та експериментальну психологію. "Порожні" очі студентів на лекціях і практичних заняттях, формальне виконання завдань з єдиною метою - "відбути пару" викликали відчай. Згадалося, яким нудним для мене самої був увесь цей матеріал, але з яким інтересом пізніше я планувала власні експерименти. Виникла думка синтезувати традиційні підходи до викладання цих курсів з практикою планування та проведення власних експериментів.
Ми надали змогу кожному студентові обрати в межах навчального курсу проблему, яка його цікавить, і дослідити її. Планування та реалізація власних експериментів стали обов'язковою умовою для складання іспиту з курсу - усі студенти захищають свої роботи, захист зараховується як одне з екзаменаційних запитань. Увесь процес планування і проведення експериментів контролює викладач лабораторного курсу, який, власне, і є науковим керівником. Слід зазначити, що від студентів не вимагається складних схем, однаково заохочуються як експерименти з малим N, так і факторні плани. Такий підхід створює ситуацію успіху не лише для відмінників, а й для тих, хто вчиться на "задовільно", що заохочує їх до наукового дослідництва.
Поєднання теоретичного засвоєння основ експериментальної психології з практикою планування і проведення власних експериментальних досліджень стало методом вирішення багатьох проблем. Об'єктивними показниками дієвості такого підходу стали студентські дослідження - правильно сплановані, організовані та проведені психологічні експерименти з адекватним аналізом результатів і валідними висновками.
У таблиці 1 систематизовано основні проблеми викладання курсу "Експериментальна психологія" та показано шляхи їх подолання в умовах поєднання теоретичного закріплення лекційного матеріалу на семінарських заняттях та експериментальної практики на заняттях лабораторного курсу.
Таблиця 1
Проблеми викладання курсу "Експериментальна психологія"
Проблеми викладання курсу "експериментальна психологія" шляхи подолання викладацьких проблем через експериментальну практику
Проблема вивчення методологічних основ науки, в тому числі - засвоєння базових понять. Розробка дослідницької програми, яка базується на етапах наукового дослідження.
Структурно-методологічний аналіз власних експериментів, який передбачає виокремлення залежної та незалежної змінних, загальної мети, експериментальної гіпотези тощо.
Проблема засвоєння правових і деонтологічних принципів експериментальної психології. Деонтологічний аналіз власних досліджень на основі перевірки їх відповідності кодексам професійної етики і чинному законодавству.
Проблема вивчення неекспериментальних методів у межах курсу та виокремлення серед них експерименту. Вибір і обґрунтування та перевірка адекватності досліджуваному явищу методів виміру експериментального ефекту. Розробка протоколу експерименту.
Проблема розуміння системи експериментальних планів. Поетапне планування власного експерименту. Послідовний вибір та обґрунтування планів, схематизація.
Проблема розуміння математико-статистичного опрацювання результатів психологічних експериментів. Використання описової статистики та методів статистичного висновку для кількісного аналізу і перевірки значимості результатів власних експериментів.
Проблема розуміння методів якісного аналізу і способів інтерпретації результатів експерименту. Якісний аналіз та інтерпретація результатів власних експериментальних досліджень. Створення класифікацій і типологій, аналіз окремих випадків тощо.
Проблема розуміння причин артефактності висновків (валідності наукового висновку). Формулювання висновків власних експериментальних досліджень. Перевірка висновків на артефактність.
Особливості викладання курсу "Експериментальна психологія" у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Основними організаційними проблемами, які виникли із впровадженням практики планування та проведення студентами власних експериментів, є: проблема структурування курсу, проблема поетапного контролю над плануванням і проведенням експериментальних досліджень, проблема оцінювання знань студентів. Усі ці проблеми успішно вирішені завдяки впровадженню кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Так, в умовах традиційної системи організації навчального процесу курс структурувався за розділами з рівномірним розподілом занять практичного курсу, тобто щотижня відбувалося два заняття -семінарське і лабораторне. Проблема полягала в тому, що студенти спочатку ще не мали достатнього багажу знань для планування власних експериментів, і тому лабораторні заняття будувалися за схемою практичних: закріплення лекційного матеріалу, аналіз літератури, конспектування першоджерел, дискусії тощо. Коли ж заняття набували характеру власне лабораторних, їх залишалося не так багато, і студенти не встигали детально обговорити з викладачем усі труднощі планування власних досліджень.
Кредитно-модульна організація навчального процесу також передбачає поділ курсу на певні змістові розділи - модулі, але

 
 

Цікаве

Загрузка...