WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Дитячо-батьківські стосунки як чинник ставлення молоді до Бога - Реферат

Дитячо-батьківські стосунки як чинник ставлення молоді до Бога - Реферат

Включає в себе три шкали: "Синівство", "Невільництво" та "Захоплення". Охоплює 30 запитань-тверджень. Методика розрахована на дослідження релігійних уявлень, починаючи з підліткового віку. Вона побудована на твердженні, що образ Бога в свідомості людини є структурою багатовимірною. Серед таких структур Є. Шимолон виокремлює "страх", "захоплення" та "невільництво". Шкала "Синівство" демонструє ставлення людини до Бога як до батька. Шкала "Невільництво" дає змогу визначити відчуття людини себе самої перед Богом як цілком залежної, "маленької", несамостійної та слабкої істоти, кожна дія чи думка якої перебуває під контролем та оцінкою Бога. Шкала "Захоплення" відображає високий рівень поваги до Бога (без страху), наявність здивування перед Його величчю та неземною красою.
Методика А. Рое та М. Сігельмана призначена для відображення ретроспективних уявлень про відносини з батьками у віці до 12-ти років і розрахована на дослідження осіб юнацького віку (від 16 до 21 року) [7]. Вона включає 100 запитань, об'єднаних у два блоки. Блок "А" спрямований на дослідження ставлень до матері, блок "В" - до батька. Методика охоплює п'ять шкал: "Любов", "Вимоги", "Опіка", "Відкинення", "Ліберальність". Шкалa "Любов" дає змогу оцінити уявне емоційне ставлення матері чи батька до свого сина чи доньки, виражає прийняття дитини, позитивні стосунки з нею. Шкала "Вимоги" оцінює міру контролю над дитиною, обов'язковість виконання нею тих чи інших правил чи завдань. Шкала "Опіка" передбачає оцінку турботи батьків про дитину, розуміння її потреб. Шкала "Відкинення" протилежна до любові і характеризує наявність у дитини відчуття власної непотрібності своїм батькам, виражає відстороненість батьків від переживань своїх дітей. Шкала "Ліберальність" показує ступінь свободи і самостійності, наданий батьками своїм дітям, лояльність у ставленні при допущенні дітьми певних поведінкових огріхів.
Основні результати дослідження Провівши дослідження, ми одержали такі результати. Типи ставлень молоді до Бога за шкалами "Синівство", "Невільництво" та "Захоплення" (при мінімально можливому показникові 10, максимальному - 70) див. у таблиці 1 і діаграмі 1.
Таблиця 1
Типи ставлень молоді до Бога (за методикою Є. Шимолона)
Суттєвих відмінностей за результатами дослідження у хлопців і дівчат за цими шкалами не виявлено. Окрім того, бачимо, що як хлопці, так і дівчата Бога розуміють як доброго батька (відчувають себе перед Ним "дітьми"), а найменшою мірою розглядають Його як "наставника", "володаря". Пов'язуємо це, в першу чергу, з особливостями культури, адже в християнстві (а усі досліджувані були християнами) Бог є справедливим і милосердним.
Діаграма 1
Середні показники за шкалами "Синівство", "Невільництво", "Захоплення" (за методикою Є. Шимолона)
Дитячо-батьківські стосунки у ретроспективній оцінці молоді (при мінімальному значенні 10, максимальному - 40) відображені у таблиці 2 і діаграмі 2.
Таблиця 2
Ретроспективна оцінка хлопцями і дівчатами своїх стосунків з батьками (за методикою А. Рое та М. Сігельмана)
Одержані результати свідчать про відмінності між хлопцями і дівчатами за шкалою "Відкинення батьком": хлопці у дитинстві були більш відсторонені від батька і більшою мірою переживали власну непотрібність, аніж дівчата [8]. Причину цих відмінностей пов'язуємо з тим, що існує природна прив'язаність батька більше до доньки, аніж до сина. У випадку з матір'ю такої тенденції не простежується.
Якщо хлопці і дівчата юнацького віку, будучи дітьми, отримували достатньо опіки від батьків, то свої відносини з Богом вони розглядають як синівські, а самому ж Богові приписують риси турботливого і дбайливого батька. З цього робимо висновок, що як у хлопців, так і в дівчат справді відбувається проекція позитивних рис батька на Бога.
Чим вищі вимоги, які матір висувала до своєї дитини, тим вищий рівень поваги до Бога у період юнацтва, тим менше страху перед Ним і більше здивування Його величчю. Однак одночасно зростання вимог матері породжує і відчуття своєї залежності, несамостійності і слабкості перед Богом. Чим вищими були вимоги матері до своєї дитини, тим більш віддаленою і значимою вона була в очах дитини. Це переживання переходить і в юнацькі роки і з віком переноситься на ставлення до Бога: юнак чи юнка починає розуміти Бога як величного, недосяжного, сильного (за твердженням А.-М. Різзуто, і образ матері може впливати на розуміння Бога і ставлення до Нього [5]).
Те ж саме стосується і вимог батька. Якщо дитина у віці 6 - 12 років відчуває з боку батьків психологічний тиск на себе (у вигляді посилених вимог), то в юнацькому віці вона розцінюватиме Бога як пана, володаря, наставника, який є сильним і владним, та все ж відчуженим, відстороненим від самого юнака (юнки).
Діаграма 2
Середні значення показників, отриманих у хлопців і дівчат за шкалами методики А. Рое та М. Сігельмана
Використовуючи кореляційний аналіз, ми виявили, ряд взаємозв'язків між шкалами (див. таблицю 3).
Таблиця 3
Значимі коефіцієнти кореляції між шкалами "Синівство", "Невільництво", "Захоплення" та "Любов батька", "Опіка батька", "Вимоги батька", "Вимоги матері"
Отже, чим вимогливішим був батько (мати) до свого сина чи доньки в період його (її) дитинства, тим частіше самі ж діти, але вже в юнацькому віці, відчуватимуть себе невільниками, безвладними і цілком залежними від Нього (Бога) істотами, оскільки вже сформувалася неусвідомлена потреба бути від когось залежним. Це, вважаємо, і є причиною деякого фаталістичного ставлення людей до подій, що з ними відбуваються, та до свого життя взагалі, що часто демонструється в популярній і широковживаній фразі "На все воля Божа…" Такою фразою людина наче дозволяє сама собі відпускати події, які трапляються на її життєвому шляху, на самоплин, що не завжди є корисним рішенням.
Чим більшим є розуміння дитиною того, що батько її любить, тим частіше вже у більш дорослому віці юнак (юнка) вважатиме Бога своїм небесним "батьком" ("отцем").
Висновки
Виходячи з результатів дослідження, можемо зробити висновок, що в сучасної молоді розуміння Бога справді зумовлені тими впливами, яких юнак (юнка) зазнали ще вперіод свого дитинства (6 - 12 років). Причому, це не були нав'язані лекції чи бесіди, а звичайні щоденні взаємини з батьками. Якщо дитина відчувала любов, то й у дорослому віці Бога вважатиме добрим батьком, а якщо піддавалася виконанню обов'язків дуже вимогливих батьків - Бога розцінюватиме як володаря, пана, який є величним, але мало турбується про її (молодої людини) інтереси. З'ясовано, що вимоги матері впливають на ставлення до Бога за типом "Захоплення" (Його величчю і красою) та "Синівство" (усвідомлення перед Ним себе як дитини, а вимоги батька на ставлення за типом "Невільництво" (відчуття своєї нікчемності перед Ним) та "Синівство". Отже, гіпотеза нашого дослідження підтвердилася.
Література:
1. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. - Київ: Академвидав, 2003. - 502 с.
2. Encyclopedia psychologii. Pod redakcja W. Szewczuka. - Warszawa: Fundacja innowacja, 1998. - 1213 s.
3. Kuczkowski S. Psychologia religii. - Krakow: WAM, 1993. - 287 s.
4. Prezyna W. Intensywnosc postawy religijnej a osobowosc. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 1973. - 164 s.
5. Rizzuto A.-M. The birth of the Living God: a psychoanalytic studies. - Chicago: The University of Chicago Press, 1979. - 281 p.
6. Szymolon J. Lek i fascynacja. - Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - 121 s.
7. http://freemen.d2.cz/texty/kobierzycki1.htm
8. http://lib.ru/PSIHO/FREUD/rebenok.txt
9. http://ppw.kuleuven.be/religion/adobe/PostCriticalBelief.pdf
10. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...