WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Деякі проблеми гуманізації вищої технічної школи - Реферат

Деякі проблеми гуманізації вищої технічної школи - Реферат

(поки, щоправда, нечітким) визначити своє майбутнє місце в житті, підвищеною цікавістю до власних особистісних якостей і самооцінки. На цьому етапі суто зовнішні характеристики стилю (власна зовнішність, одяг, манера триматися на людях) можуть набувати самодостатнього значення, перетворюючись на самоціль і самоцінність індивіда. Об'єктивно ця обставина зумовлена, зокрема, подовженим часом первинної соціалізації, відсутністю у багатьох життєвих планів, спеціальності (професії), економічної самостійності" [10, с. 16 - 17].
Однак у представників однієї вікової групи - старших школярів та студентів-першокурсників вже існують певні відмінності між уявленнями про успішність людини, серед яких до позитивних, з точки зору отримання освітньої підготовки, перш за все, треба віднести найвищий рейтинг рівня та якості освіти (57,6 % в оцінках першокурсників і лише 16,4 % у старших школярів), суттєве зниження значущості чинника становища батьків у суспільстві та зростання привабливості чинників, пов'язаних з матеріальною забезпеченістю і роботою в тих структурах, що такий рівень зможуть забезпечити.
Тенденція щодо привабливості освітньої підготовки, яка повинна була б викликати суспільний оптимізм, має вікову специфіку. Проблемою пострадянської вищої школи ІІІ - ІV рівнів акредитації, студентами якої стають переважно випускники загальноосвітніх шкіл, є те, що "професійні плани молоді недостатньо конкретні, а високий рівень очікуваннясоціального становища та матеріального благополуччя, пов'язаних з освітою, завищений (респонденти очікують занадто багато й хочуть мати це занадто швидко), не підкріплюваний такими ж високими професійними прагненнями і психологічною готовністю до важкої, наполегливої і продуктивної праці для їх досягнення" [10, с. 16].
Бажання просто одержати вищу освіту (а в деяких випадках - тільки диплом) значно вище, аніж бажання отримати фах. Так, лише 28,4 % першокурсників технічних спеціальностей СНУ, КПІ, ДПІ, за нашими даними, пояснюють своє бажання навчатися саме у своєму ВНЗ наявністю підготовки за обраною спеціальністю. Ситуація істотно змінюється (55,56 %) при відповідному опитуванні першокурсників ВНЗ культури (ЛДІКМ), де більшість до нього потрапила з профільних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації.
Як підкреслюють фахівці, успіхи у будь-якій діяльності залежать не тільки від здібностей, навичок, знань, але й від мотивації досягнення [6, с. 16]. Виокремлюються чотири чинники, що її визначають: значущість успіху; надія на успіх; суб'єктивно оцінювана вірогідність досягнення успіху; суб'єктивні еталони досягнення [6, с. 23]. Тому надзвичайно важливим є визначення того, з яким ставленням до своєї навчальної діяльності підходять майбутні фахівці. Наші студії (старші школярі) довели, що спеціальностями, привабливими для юнацтва, і ті можливості, які вони забезпечують у житті, практично збігаються.
У зв'язку з проблематикою статі, нас, перш за все, цікавило, які зміни відбуваються у студентів, що прийшли до ВНЗ технічного профілю? Виявляється - незначні. Зневага до інженерної праці (що пояснюється передусім низькою її оплатою) відзначалась як серед старших школярів, так і серед тих, хто в майбутньому отримає диплом інженера (таблиці 1 і 2).
Таблиця 1
Рейтинг професій при відповіді на запитання щодо їх привабливості особисто для респондента
Розташуйте перелічені професії в порядку їхньої привабливості для вас особисто
Студенти першокурсники Місце у рейтингу Старші
школярі Місце у рейтингу
Лікар 6,4 6 4,7 4
Юрист 1,5 1 1 1
Інженер 8,7 9 10,5 12
Державний службовець 6,4 7 7,6 7
Військовий 11,3 13 10,4 11
Стоматолог, зубний технік 10,1 10 9,3 9
Бізнесмен, підприємець 1,5 2 2,4 2
Працівник торгівлі 10,6 12 11,1 13
Священнослужитель 14,4 16 15 15
Учитель, викладач 12,4 14 12,7 14
Працівник ДАІ 10,2 11 9,3 8
Працівник творчої професії (актор, артист, художник і т. д.) 8,6 8 9,4 10
Фахівець з програмного забезпечення і комп'ютерної техніки 4,5 4 3,7 3
Працівник митної або податкової служби 4,4 3 5,6 5
Бухгалтер, економіст 4,7 5 6,6 6
Фермер, фахівець в галузі сільського господарства 14,3 15 15,4 16
Загальноосвітня підготовка майбутніх інженерів, за їх власною оцінкою, практично у половини середня та нижча середньої, а, з іншого боку, у більшості з них (за методикою ДДО) помітне тяжіння до виду діяльності у системі "людина - людина". Тому можна говорити, що ці студії підтверджують наші висновки, зроблені в попередній публікації [див. 20]. Однак до них доцільно додати таке.
Успішна підготовка майбутнього інженера (йдеться про масову підготовку інженерних кадрів) може відбуватися при виконанні багатьох, але, перш за все, соціальних, умов. Проте одна з провідних ролей у вирішенні цієї проблеми належить психологічній науці. При цьому необхідно, щоб збігалася "внутрішня" усвідомлювана мета навчання студентів та "зовнішнє" бажання соціуму мати високопрофесійних творчих фахівців технічного профілю.
Становлення сталого цілепокладання щодо отримання інженерної підготовки з боку студентства - це результат, який є сумарною дією великої кількості мотивів і чинників. Тут, звісно, є над чим працювати суспільству в цілому. Але одержати позитивні результати за рахунок організації навчання у ВНЗ можна лише за умов гуманізації навчального процесу, провідною ідеєю якої є використання особистісного потенціалу всіх його учасників і, перш за все, студентів як рівноправних суб'єктів цієї діяльності. Однак, як показує аналіз, педагогічний склад вищих технічних навчальних закладів не має необхідних психолого-педагогічних знань та не надає значення самовдосконаленню, спрощено розглядаючи "...навчальний процес як здобуття максимальних знань з певних галузей і на основі цього... максимум виникнення особистості.., впадаючи ...в ілюзію епохи Просвітництва ("Знання є Сила")" [3, с. 188].
Таблиця 2
Рейтинг професій при відповіді на запитання щодо їх потенційних можливостей для досягнення життєвого успіху
Розташуйте ці професії в порядку значимості з огляду на можливості, що їх, на вашу думку, вони дають для досягнення життєвого успіху Студенти першокурсники Місце у рейтингу Старші школярі Місце у

 
 

Цікаве

Загрузка...