WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гуманітарне мислення вчителя - Реферат

Гуманітарне мислення вчителя - Реферат

Інакше - ми можемо відобразити світ тільки приблизно. Але саме поняття межідозволяє в ідеально-теоретичному плані стверджувати, що таке відображення можливе з будь-яким ступенем точності.
Ще один "жанр" мислення педагога-математика пов'язаний з аксіоматичним підходом до побудови математичної системи знань. В основі такого мислення лежить певний набір первинних об'єктів і відношень між ними, які визначаються за допомогою системи аксіом. Їх прикладами можуть бути аксіоматики Гільберта, Вейля, Колмогорова в геометрії. Але різні системи аксіом можуть породжувати різні геометрії нашого простору. Наприклад, геометрії Евкліда, Лобачевского, Рімана, які вимагають від учителя формування різних "жанрів" мислення. Потім з'являються проективна геометрія і загальний підхід до різних геометрій з позицій груп перетворень - скільки груп перетворень, стільки й різних геометрій.
Принципово новий жанр мислення формують комп'ютер та інформаційні технології, особливо моделювання віртуальних просторів. Так, Інтернет нівелює поняття інформаційної межі, розширює педагогічний процес до всесвітніх масштабів. Він став відкритим для всього світу, що докорінно змінює його сутність, роль у ньому вчителя, потребує нових підходів до вироблення методик навчання. Мови програмування створюють умови для виникнення нового типу діалогу: людина - комп'ютер. При цьому жанр мислення вчителя або учня багато в чому визначається комп'ютером і його можливостями.
Теорія ймовірності відображає випадкові явища і процеси нашого світу і формує "ймовірнісний жанр" мислення. Особливістю його є сприйняття світу як випадкового, хаотичного, мінливого, невизначеного, що потребує прийняття рішень в умовах неповної інформації, нечіткості, розмаїття критеріїв.
Яскравим прикладом різних жанрів мислення є жанри, що базуються на поглядах класичної, некласичної і постнекласичної наук. Мислення в рамках класичної науки представляє світ як закономірний, прогнозований, світ, у якому немає місця хаотичності, нечіткості, спонтанності, невизначеності. Світ з позицій жанру мислення некласичної науки постає вже в категоріях випадковості, невизначеності В. Гейзенберга, доповнювальності Н. Бора, відносності А. Ейнштейна, залежності експеримента від самого суб'єкта дослідження. Жанр мислення, започаткований на постнекласичних поглядах, поряд із закономірністю, стійкістю, лінійністю допускає хаотичність, спонтанність, нестійкість, невизначеність, нелінійність, біфуркаційність розвитку педагогічного процесу.
Кожний із названих жанрів мислення є певним типом раціонального погляду на світ, типом раціонального світовідчуття, світорозуміння. Педагогові важливо розуміти, що такі жанри мислення не зводяться один до одного, більше того - вони не можуть бути узагальнені в жанр мислення вищого порядку. Кожен новий раціональний жанр мислення формує у вчителя (учня) новий погляд на світ. При цьому, процес формування нового жанру мислення як для студента педвузу, так і для учня, є непростим процесом. Формується новий простір понять, смислів, цінностей, що не вписуються в звичні погляди. Педагогові дуже важливо розуміти, які саме труднощі виникають при формуванні нового жанру мислення в учнів і відповідно до них розробляти методики навчання.
Жанри мислення можуть породжуватися парадигмами. Такі жанри, згідно з теорією М. Бахтіна [2, с. 430], назвемо складними, або повторними. Прості, або первинні, жанри виникають у рамках складного. Так, в евклідовій геометрії можна розрізняти геометрію площини і просторову геометрію, кожна з яких породжує свій жанр мислення. Однак обидва вони перебувають в рамках однієї і тієї ж парадигми - евклідовій геометрії, і тому їх можна віднести до простих жанрів мислення. "У процесі свого формування вони (повторні жанри - В. К.) вбирають у себе і переробляють різні первинні (прості) жанри. Ці жанри, що входять до складу складних, трансформуються в них і набувають особливого характеру: втрачають безпосереднє відношення до реальної дійсності" [2, с. 430].
Які жанри мислення потрібно виробляти педагогові? Первинні чи повторні? Педагогові необхідні обидва жанри. Наприклад, майбутньому вчителю математики необхідне мислення в рамках "геометрії Евкліда на площині" (простий жанр), що формує основи сприйняття тривимірної і навіть багатовимірної геометрії, у межах яких формуються свої жанри мислення. Так, при переході до тривимірного геометричного простору формується просторова уява, а при переході до багатовимірного простору на перше місце висувається логіка побудови (аксіоматика) багатовимірної геометрії. Мислення вчителя в жанрах дво-, три- і багатовимірної геометрії як первинних допомагає йому чітко відрізняти (і, відповідно, формувати в учнів) якісно різне сприйняття реального світу в Евклідових просторах різних розмірів, розробляти методики розв'язання різних задач як у рамках геометрії однієї і тієї ж вимірності, так і при переході від геометрії однієї вимірності до іншої. Проте "одностороння орієнтація на первинні жанри (жанри мислення в рамках однієї парадигми - В. К.) неминуче призводить до вульгаризації всієї проблеми" [2, с. 431]. Інакше кажучи, розв'язання складних проблем педагогіки (навчання, виховання) не можна зводити тільки до конкретних методик, "рецептурних" розробок. Щодо цієї проблеми академік С. Гончаренко підкреслює: "Методику завжди підстерігає небезпека набути вузькоутилітарного, чисто прагматичного характеру, звести її до "розробок" і "рекомендацій", загубивши спроможність до наукових узагальнень, до виявлення закономірностей" [10, с. 7].
Мислення вчителя на рівні первинних жанрів не може в повному обсязі сформувати гуманітарне мислення. "За кадром" залишаться парадигмальні жанри. Гуманітарне мислення педагога передбачає розуміння ним "принципової незвідності світу" як розвивальної системи, тобто неможливості обмеження різноманіття його форм існування, що призвело б, згідно з "законом мінімального різноманіття" [25], до неможливості розвитку, "теплової смерті". В педагогіці такий підхід призвів би до небезпечної крайності: "Втрати живого зв'язку з реальною практикою, побудовою, а часто просто фантазуванням шляхів, прийомів, "всеперемагаючих" методів навчання, моделей або модулів навчально-виховного процесу, які успішно можуть функціонувати тільки на папері" [10, с. 7].
Як сформувати гуманітарне мислення педагога в розумінні М. Бахтіна? Адже, за М. Бахтіним, гуманітарність мислення педагога - це мислення "між" різними парадигмами, теоріями, підходами, методами. Ці парадигми і теорії виникали в різні історичні періоди, в різних історичних і національних культурах. Їх створювали люди з різними поглядами, світовідчуттям, світоспілкуванням. У них переплетене минуле, сьогодення і майбутнє. І весь цей складний конгломерат культур, цивілізацій, історичних періодів і навіть епох, минуле і майбутнє потрібно "втиснути" в сучасне, яким і є навчальний процес майбутніх педагогів. Що повинен відчути і пережити майбутній або нинішній педагог, аби

 
 

Цікаве

Загрузка...