WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Вплив батьківських сценаріїв на економічну свідомість - Реферат

Вплив батьківських сценаріїв на економічну свідомість - Реферат


Реферат на тему:
Вплив батьківських сценаріїв на економічну свідомість
В процесі трансформації суспільства зазвичай відбуваються радикальні зміни в економічному житті, а це, природно, не може не позначатися на свідомості громадян. Здатність більш чи менш точно оцінювати економічну ситуацію, адекватно діяти в новому економічному просторі залежить від особливостей економічної свідомості особистості, основи якої формуються з дитинства. Саме в цей період починають складатися специфічні особливості когнітивних структур, навички споживацької і трудової поведінки, емоційне ставлення до економічної реальності. Особистий досвід поведінки дитини з грошима, включення в елементарні економічні відносини справляють визначальний вплив на майбутню економічну поведінку людини.
Процес становлення економічної свідомості пов'язаний з умовами різного рівня, але чи не найбільше значення має батьківське виховання, яке потім, протягом усього життя корегуватиметься впливом різних агентів економічної соціалізації. Отже, важливу роль у формуванні економічної свідомості відіграють сімейні цінності та настанови, що транслюються дітям у вигляді батьківських сценаріїв.
Проблема психологічних закономірностей формування економічної свідомості різнобічно висвітлюється в працях західноєвропейських (Х. Дитмарх, Д. Лассаре, К. Девіс, Р. Тейлор) та американських (А. Метью, Т. Саймон) психологів. З'являються певні напрацювання і в українській (Г. Авер'янова, В. Москаленко, Г. Ложкін, Н. Побірченко) та російській (О. Дейнека, А. Фенько, С. Малахов, О. Щедріна) психолого-економічній думці. У працях з цієї тематики розглядаються переважно форми і механізми функціонування економічної свідомості, характеристика її структурних компонентів, висвітлюються особливості функціональних форм актуальної економічної свідомості, котру розуміють як вищий рівень психічного відображення особистістю економічних відносин. На жаль, менше уваги надається дослідженню ціннісних, поведінкових та інших впливів сім'ї на формування економічної свідомості особистості. А це дуже важлива проблема. Адже економічна свідомість молоді, що сформувалася під впливом традиційних батьківських сценаріїв, характерних для радянської економічної дійсності, не завжди адекватна сучасній економічній ситуації, а відтак молоде покоління часто-густо стає безпорадним в умовах соціально-економічного сьогодення, оскільки, на нашу думку, фінансовий успіх та економічна незалежність особистості обумовлюються, насамперед, психологічною готовністю бути матеріально забезпеченим, самостійно приймати конкретні адаптивні фінансові рішення та нести особисту відповідальність за них.
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема аналізу і з'ясування психологічної сутності впливу батьківських сценаріїв на економічну свідомість. Зокрема - в плані подальшого формування психологічної готовності бути фінансово незалежним, адаптованим до сучасних соціально-економічних реалій.
Формування економічної свідомості на початкових стадіях економічної соціалізації залежить від дитячих вражень і досвіду життя в батьківській сім'ї. В нашому суспільстві батьки мало уваги звертають на формування в дитини позитивної економічної свідомості переможця, вміння творчо перетворювати економічну дійсність в залежності від конкретної ситуації. Найчастіше економічне виховання, як і будь-яке інше, здійснюється шляхом вказівок і настанов, котрі носять здебільш характер заборон і не спрямовуються на формування уміння творчо перетворювати економічний світ. Вважається, що досвід батьків (хоча він часто буває неадаптивним) і тип реагування на різні чинники соціально-економічного сьогодення є, безперечно, правильним і багато чому навчає. Але в нинішніх умовах мало хто з батьків може дати дитині вичерпну інформацію про економічне життя, підкріплену несуперечливим позитивним прикладом економічної поведінки. Найчастіше, через певну двоїстість, непослідовність та заплутаність, батьківські настанови і зразки поведінки містять не лише прямий зміст, але й безліч прихованих конотацій, що зумовлює спотворене сприймання дійсності, викликає емоційні розлади та неадекватну економічну поведінку. Вступаючи в сучасні економічні відносини, а цей процес починається досить рано (вже в дошкільному віці), дитина використовує весь спектр економічних знань, умінь і навичок, які в процесі комунікації, часто невербальної, засвоїла від батьків. Тому вибір типу реагування і частково економічної поведінки вже попередньо обумовлений.
Дитина, як і всі інші члени родини, сприймає інформацію, враховуючи особливості спілкування. Але зрозумілішим є невербальний текст, який сприймається безпомилково, а не словесна інформація, в якій дитина ще не досить добре вловлює зміст слів і, тим більше, підтексту. Тут слід мати на увазі, що невербальна інформація часто суперечить словесній, що дорослі гірше усвідомлюють невербальну поведінку і гірше її контролюють. Інформаційне поле дитини в ранній період дуже чутливе. На основі погано усвідомленого і мало контрольованого батьками матеріалу дитина виробляє правила життя, цілі і цінності економічного характеру, які формують економічну свідомість і визначають пріоритети економічної поведінки. Отож нічого дивуватися, що часто результат спантеличує як батьків, так і інших суб'єктів економічної взаємодії.
Батьки часто використовують економічні чинники (зокрема - матеріальну винагороду чи покарання), виховуючи дітей. У цей спосіб вони виражають свої почуття щодо дітей, заохочують їх добрі чи погані звички, висловлюючи в такий спосіб їх успіхи і невдачі, а відтак і формуючи економічну свідомість. Тому, говорячи про вплив батьківських сценаріїв на економічну свідомість дитини, матимемо на увазі, насамперед, тип реагування на ті чи інші стимули соціально-економічного простору, який передається батьками і засвоюється дітьми як досвід, як взірець поведінки, що реалізується в економічних сценаріях.
Всі вимоги та настанови, які дитина отримує від батьків, назвемо приписами. Дитина одержує їх, беручи участь в сімейних комунікаціях. Так, важливе для економічної свідомості настановлення на успіх (визнання) часто не формулюється, не вимовляється вголос, але, розповідаючи гостям про свої справи, батьки переважно зосереджуються на успіхах (вдалі покупки, висока зарплатня, вигідна економічна пропозиція, додаткові прибутки, краще, у порівнянні з іншими, економічне становище тощо). Невдачі намагаються приховувати; в родині не співчувають невдахам, за помилки люблять дорікати. Дитина швидко починає розуміти, що невдахою бути погано. А далі, в залежності від життєвих цінностей родини, її економічних пріоритетів і рівня життя, вона

 
 

Цікаве

Загрузка...