WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Використання тесту Л. Сонді у політико-психологічних дослідженнях - Реферат

Використання тесту Л. Сонді у політико-психологічних дослідженнях - Реферат

простежується як серед піддослідних-юнаків, так і в жіночій групі. Водночас вік обраних типажів коливається від досить юного (портрет V.7.h) до літнього (IV.6.s). Найпопулярніший, ідеальний політичний лідер (потрет 1.6.е.) уявляється як відносно молодий (30 - 35 років) чоловік з уважним, емоційно нейтральним виразом обличчя.
Порівнюючи наші результати з даними Н. Ілюхіної і Є. Дорофеєва, відзначимо таке. Різницю в обраних портретах можна, на наш погляд, пояснити двома моментами. По-перше, російські фахівці використовували лише 2 серії портретів, тим самим штучно обмежуючи вибір піддослідних. По-друге, різниця може бути обумовлена й комплексом соціально- та етнопсихологічних факторів. На те, що між виборами російських та українських студентів існує певна схожість, вказує той факт, що найбільш популярні серед росіян портрети (IV.6.s, IV.7.e) набрали і певний рейтинг серед української молоді.
Чоловіча група. Структура підсвідомих уявлень про ідеального лідера включала в себе, в основному, типи "е", "h" та "р". Це свідчить, що на підсвідомому рівні піддослідні-юнаки бажають бачити ідеального політичного керівника м'яким, добрим, емпатичним, терплячим, екстравертованим, емоційним.
Жіноча група. Структура підсвідомих уявлень студенток про ідеального лідера включала в себе, в основному, типи "е" та "h", тобто обирались фемінінні риси політика (про що вже згадувалося).
Для міжгрупового порівняння результатів чоловічої і жіночої груп вираховувався коефіцієнт параметричної кореляції Пірсона (r), який склав 0,9. Цей показник свідчить, що такіуявлення є досить схожими в усіх групах загальної вибірки.
Результати емпіричного дослідження дають підстави зробити такі висновки.
1. Проективна методика портретних виборів Л. Сонді є досить перспективною при проведенні політико-психологічних досліджень, спрямованих на вивчення уявлень різних груп виборців про політичного лідера. Використання стимульного матеріалу тесту дозволяє досліджувати особливості як підсвідомих (емоційних, ірраціональних) уявлень про політичних лідерів, так і психологічні особливості самих виборців.
2. Від ідеального політичного лідера сучасна студентська молодь на підсвідомому рівні очікує проявів м'якості, ніжності, сердечності, доброти, а також здатності до співчуття, толерантності. Це дещо суперечить структурі раціональних (свідомих) образів, які є більш "стенічними", "маскулінними".
3. Структура підсвідомих уявлень студентів про ідеального політичного лідера практично не залежить від впливу такого фактора, як стать. Студенти чоловічої і жіночої статі мають переважно схожі уявлення як про базові зовнішні якості ідеального політика (стать, вік), так і про його особистісні характеристики.
Література:
1. Андрианов М. С. Эмоциональная составляющая политической культуры: на примере анализа цветовосприятия школьниками образов политических деятелей // ПОЛИС. - 1997. - № 2. - С. 106 - 117.
2. Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Каким видят россияне президента // СОЦИС. - 2002. - № 5. - С. 19 - 24.
3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 1999. - 528 с.
4. Вознесенская Е. Л., Тамакова Т. А. Психологические аспекты политических идеалов социально активной молодежи // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За ред. В. М. Литвина та М. М. Слюсаревського. - К.: Інф.-вид. центр тов-ва "Знання" України, 2001. - Вип. 3. - С. 163 - 167.
5. Гегель Л. А., Мамедбейли Р. Ш., Московичева Л. Н. Формирование образа политического лидера в сознании молодых россиян // Социально-гуманитарные знания. - 2002. - № 2. - С. 158 - 170.
6. Джос В. Леопольд Зонди и его тест. Будем знакомы! // Психологическая газета ("ИМАТОН"). - 1997. - № 6. - С. 10 - 11.
7. Джос В. Судьбоанализ: первые шаги в России // Психологическая газета ("ИМАТОН"). - 1996.- № 7 - 8. - С. 6 - 7;
8. Илюхина Н. М., Дорофеев Е. Д. Представление о политическом лидере высшего эшелона власти: использование стимульного материала методики Сонди // Психологическая газета ("ИМАТОН"). - 1996. - № 7 - 8 - С. 7.
9. Позняк Д. В. Особливості побудови опитувальника "ОСД" для дослідження категоріально-рефлексивних структур політичної свідомості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. - 2003. - Вип. 21 (серія "Психологічні науки"). - С. 149 - 153.
10. Позняк Д. Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців // Соціальна психологія. - 2004. - № 1. - С. 31 - 45.
11. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. - М.: ИПП, 2000. - 512 с.
12. Хоменко М. А. Образ політичного лідера в уявленні студентської молоді // Соціальна психологія. - 2004. - № 1. - С. 46 - 52.
13. Ципко С. Проблеми сучасної політичної культури студентської молоді України // Відродження. - 1999. - № 4. - С. 8 - 13.
14. Шелекасова Н. П. Бессознательные аспекты имиджа политического лидера // ПОЛИС. - 2000. - № 4. - С. 130 - 140.
15. Шестопал Е. Б. Оценка гражданами личности лидера // ПОЛИС. - 1997. - № 6. - С. 57 - 72.
16. Шестопал Е. Б. Теоретико-методологические проблемы исследования образов власти // Психология восприятия власти / Под ред. Е. Б. Шестопал. - М.: СП Мысль, 2002. - 244 с.
17. Шестопал Е. Б., Новикова-Грунд М. В. Восприятие образов двенадцати ведущих российских политиков (психологический и лингвистический анализ) // ПОЛИС. - 1996. - № 5. - С. 168 - 191.
18. Bagozzi R., Burnkrant R. Single component versus multicomponent models of attitude: some cautions and contingencies for their use // Advances in Consumer Research. - 1980. - Vol. 7. - P. 339 - 344.
19. Nimmo D. Images and voter's decision-making processes // Advances in Consumer Research. - 1975. - Vol. 2. - P. 771 - 782.
20. Sears D. Political Behavior // The Handbook of Social Psychology / Ed. by Gardner Lindzey). - Second Edition. - 1969. - Vol. 5. - P. 315 - 458.
21. Дроздова М. Використання тесту Л. Сонді у політико-психологічних дослідженнях // Соціальна психологія. - 2004. - № 6 (8). - C.27-35
22. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...