WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Використання тесту Л. Сонді у політико-психологічних дослідженнях - Реферат

Використання тесту Л. Сонді у політико-психологічних дослідженнях - Реферат

певними характерологічними рисами. Крім того, всі фактори згруповані у 4 основні вектори:
· S - вектор сексуального потягу (включає в себе фактори "h" та "s");
· P - "пароксизмальний" потяг, який є основою морально-етичної поведінки (фактори "e" та "hy");
· Sch - сфера "Я-потягу" (фактори "k" та "p");
· C - сфера контактного потягу, міжособистісних відносин (фактори "d" та "m").
Структуру факторів та векторів, виявлених за методикою Л. Сонді, наведено в таблиці 1.
Цікаві результати за допомогою стимульного матеріалу методики Л. Сонді отримали російські психологи Н. Ілюхіна і Є. Дорофеєв [8], що вивчали уявлення студентів про ідеального політичного лідера. Науковці використовували два набори портретів тесту (№ 4 - 5), з яких піддослідним пропонувалось обрати портрет"ідеального президента країни". Було встановлено, що більшість студентів (65 %) віддали перевагу двом портретам серій "s" ("садизм") та "e" ("епілепсія") (малюнок 1).
Так було зафіксовано схильність піддослідних обирати лідерів, які характеризуються активністю, рішучістю, владністю тощо. Н. Ілюхіна і Є. Дорофеєв зафіксували також залежність зроблених виборів від такої особистісної характеристики, як локус контролю.
Таблиця 1
Особистісні фактори, що виявляються за методикою Л. Сонді
Вектор "S" Вектор "P" Вектор "Sch" Вектор "C"
h s e hy k p d m
Потреба у коханні Садомазохізм Потреба в етичній поведінці Потреба в моральній поведінці Потреба у звуженні свого "Я" Потреба в розширенні свого "Я" Пошук нового об'єкта Збереження та відторгнення об'єкта
h + s + e + hy + k + p + d + m +
Особисте кохання: м'якість характеру, ніжність Садизм: жорстокість, владність Тенденція до доброти: сердечність ("риси Авеля") Ексгібіціонізм: жадоба слави, схвалення, честолюбство Тенденція до привласнення: егоїзм, розсудливість Ентузіазм, переоцінка себе, екстраверсія Непостійність,
допитливість Збереження об'єкта
h - s - e - hy - k - p - d - m -
Любов до людства: тяжіння до культури, природи Мазохізм: покірність, самовідданість Тенденція до зла: ворожість, злобність ("риси Каїна") Прихованість: сором'язливість, боязкість Тенденція до заперечення: деструкція Недооцін-ка себе, недовіра Вірність, інертність Відторгнення об'єкта, самотність
Малюнок 1
Стимульні портрети, з якими асоціюється образ політичного лідера
(за Н. Ілюхіною та Є. Дорофеєвим)
2003 року з метою вивчення уявлень студентської молоді про політичних лідерів нами було організовано й проведено емпіричне соціально-психологічне дослідження [12].
Об'єктом емпіричного дослідження
були студенти 3-го курсу історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка (спеціальності: "історія та англійська філологія", "історія та українознавство", "історія та соціальна педагогіка", "історія та релігієзнавство"). Загальну вибірку складали 120 піддослідних, з них 29 (24 %) юнаків та 90 (75 %) дівчат (1 учасник експерименту не вказав свою стать). Перевага жінок у вибірці пояснюється специфікою педагогічного вузу та гуманітарною спрямованістю факультету.
Предмет дослідження -
свідомі (раціональні) уявлення студентів про "реальних" та "ідеальних" політичних лідерів, а також підсвідомі (ірраціональні) уявлення про "ідеального" лідера.
Далі описано результати дослідження, отримані за методикою Л. Сонді.
Методика та організація дослідження
У дослідженні використовувався повний (48 карток) набір стимульних портретів тесту Л. Сонді в 6 серіях. У кожній серії піддослідному пропонувалося зробити один вибір (або не робити жодного) - обрати особу, за яку він би проголосував на виборах (президента, народних депутатів тощо). Таким чином, максимальна кількість виборів у дослідженні дорівнювала 6. Використання цієї методики, на наш погляд, дозволяло виявляти підсвідомі уявлення студентів про політичних лідерів. Для підвищення вірогідності результатів дослідження проводилось анонімно.
Результати дослідження та їх узагальнення
Результати емпіричного дослідження було піддано стандартній процедурі математико-статистичного опрацювання з використанням комп'ютеризованих програм ОСА та SPSS. У процесі статистичного аналізу вираховувалися результати як за загальною вибіркою піддослідних в цілому, так і за її окремими групами. Одержані дані наведено у комплексній таблиці 2. Їх аналіз дозволяє визначити ряд цікавих тенденцій та дійти певних висновків.
Загальна вибірка. Структура підсвідомих уявлень про ідеального лідера включала в себе, в основному, типи "h" та "е". Це свідчить, що від такого лідера очікують проявів м'якості, ніжності, сердечності, доброти, а також здатності до співчуття, толерантності тощо. Такі результати, на наш погляд, є закономірними, оскільки, по-перше, як уже згадувалось, 75 % загальної вибірки складали дівчата (а названі риси є переважно фемінінними); по-друге, саме цих "людських" рис, вірогідно, не вистачає багатьом сучасним політикам.
Найпопулярнішими портретами в загальній вибірці виявивились портрети 1.6.е. та V.7.h, обрані, відповідно, половиною і третиною піддослідних (малюнок 2).
Таблиця 2
Уявлення про політичних лідерів - підсвідомий образ
(загальна вибірка)
Тип портретів h s e hy k p d m
Загальна вибірка
Сер. кільк. виборів 0,8 ± 0,9 0,6 ± 0,8 0,9 ± 0,8 0,6 ± 0,8 0,2 ± 0,4 0,7 ± 0,9 0,1 ± 0,3 0,4 ± 0,7
Найбільш попул. портрети: 1.6.е (48,3 %), V.7.h (33,3%), IV.7.e (27,5%), IV.6.s. (24,2%)
Чоловіки
Сер. кільк. виборів 0,9 ± 0,9 0,6 ± 0,8 1,0 ± 0,6 0,4 ± 0,6 0,2 ± 0,4 0,9 ± 0,9 0,03 ± 0,9 0,4 ± 0,7
Найбільш попул. портрети: 1.6.е. (44,8%), V.7.h (27,6%), IV.7.e (27,6%), I.3.p. (24,2%)
Жінки
Сер. кільк. виборів 0,8 ± 0,9 0,6 ± 0,8 0,9 ± 0,8 0,6 ± 0,8 0,2 ± 0,4 0,7 ± 0,8 0,1 ± 0,3 0,4 ± 0,6
Найбільш попул. портрети: 1.6.е (50,0%), V.7.h (35,6%), IV.6.s (28,9%), IV.7.e (27,8%)
Малюнок 2
Портрети найпопулярніших, ідеальних політичних лідерів
(за М. Хоменко)
Аналіз отриманих результатів дозволяє відзначити таку тенденцію. Всі найпопулярніші портрети ідеальних політичних лідерів є потретами чоловіків. Ця закономірність

 
 

Цікаве

Загрузка...