WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Аспекти психології сприйняття ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження - Реферат

Аспекти психології сприйняття ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження - Реферат


збр.
1 Страх, що керівництво та контролюючі органи будуть негативно реагувати на факт застосування вогнепальної зброї 3,6 7,2
2 Страх зазнати "кари Господньої" 2,9 4,8
3 Відчуття провини та сорому перед товаришами 6,7 3,1
4 Інтенсивні переживання (незрозумілі за змістом) 8 4
5 Погане володіння навичками стрільби та пересування 4,1 7,8
6 Зміни у відчутті часу 4 2,1
7 Побоювання, що не відповідаєш образу мужнього чоловіка 5,6 6,7
8 Невпевненість у правомірності професійного обов'язку 6,6 3,1
9 Надконцентрація на об'єкті небезпеки, тобто на злочинцеві або його зброї 5,8 2,3
10 Невпевненість у правомірності застосування вогнепальної зброї 4,7 2,4
11 Відчуття самотності та розгубленості. Відчуття того, що не можна застосувати вогнепальну зброю проти людини. Жалість до себе або злочинця 3 3,6
12 Неможливість передбачити поведінку злочинця 7,8 4,1
13 Відчуття внутрішнього тремтіння та напруження (неприємні відчуття в сонячному сплетінні, напруження в плечах, шиї, руках, м'якість ніг, шум у голові та незрозумілі і незнайомі стани) 6,9 2,5
14 Страх скоїти гріх 6 6,8
15 Пригнічення та страх (глобальний, смерті, поранення, вбити, стріляти) 4,6 3,4
16 Пригніченість волі, бажання втекти, розгубленість 4,5 5,6
17 Агресія та злість 6,8 4
18 Відчуття того, що повинен перебороти себе і влучити в людину 2,8 7,1
19 Страх зазнати карної відповідальності 3,8 7,2
20 Відчуття провини 4,8 3,1
У результаті було отримано дані, відображені в таблиці 1. У ній наведено середньоарифметичні показники оцінки факторів, які впливають на ефективність застосування вогнепальної зброї у групи, яка застосовувала вогнепальну зброю на ураження, і у групи, яка її не застосовувала.
Група працівників, яка діяла в умовах ЗВЗУ, оцінила як найбільш важливі і впливові фактори соматично-психологічні та морально-етичні. Отже, можна вважати, що професійний фактор і фактор відповідальності в екстремальних умовах ситуації ЗВЗУ переходять на другий план свідомості, а дії виконуються автоматично в межах засвоєних знань та професійних навичок. Це свідчить, що в ситуації ЗВЗУ у працівника міліції починає формуватися моральне, етичне, релігійне та особистісне значення предмета дії, чого не було в процесі навчання. Таким чином, актуальним предметним змістом ситуації ЗВЗУ стають соматично-психологічний і релігійний фактори.
Іншим результатом цього дослідження є те, що при традиційній системі підготовки працівників міліції до дій в ситуації ЗВЗУ, навички та знання, які формуються у працівників міліції в процесі підготовки, організуються в неадекватну психологічну систему дій у зв'язку з тим, що індивідуальні уявлення, установки і знання, які обумовлюють особистісний досвід, не відповідають реальності бою. Таким чином, працівник міліції, який потрапив у ситуацію ЗВЗУ, змушений самостійно створювати новий зміст своєї діяльності, навіть за умови, що він має стійкі рухові навички застосування вогнепальної зброї, пересування та навички адміністративно-правової оцінки ситуації.
Порівняльний аналіз оцінки факторів, які впливають на ефективність діяльності в ситуації ЗВЗУ лабораторної та контрольної груп, на початку експерименту відбувався за критерієм Стьюдента. Різниця між контрольною та лабораторною групами несуттєва й ці результати можна поширювати на всю генеральну сукупність, оскільки розрахункове значення критерію менше за теоретичне при рівні достовірності 95 %. В експерименті брало участь 100 працівників міліції: 50 осіб контрольної групи і 50 - лабораторної. Отже, ми можемо вважати оцінки факторів контрольної та лабораторної груп однорідними.
При аналізі відмінностей оцінки факторів, які впливають на ефективність застосування вогнепальної зброї на ураження, з'ясувалося, що різниця між показниками лабораторної групи після навчання і групи працівників міліції, які мали досвід застосування вогнепальної зброї на ураження, несуттєва (0,075); причому результати можна поширити на всю генеральну сукупність (t=2,00 розрахункове значення критерію значно більше за теоретичне).
При аналізі відмінностей показників груп на початку навчання, лабораторної та контрольної груп після експерименту та показниками реальної групи, яка застосовувала вогнепальну зброю, було встановлено, що відмінності між показниками лабораторної групи після навчання й реальної групи від середніх показників до експерименту з проходження "Тренінгу готовності до ЗВЗУ" суттєві. Про це свідчить середня різниця (у першому випадку 0,53; у другому - 0,605), причому перевірка достовірності результатів дає можливість поширити висновки на всю генеральну сукупність (розрахункове значення критерію значно більше за теоретичне). Це дає підстави стверджувати, що за час участі у соціально-психологічному "Тренінгу готовності до ЗВЗУ" лабораторна група суттєво змінила своє ставлення до факторів, які впливають на ефективність застосування вогнепальної зброї на ураження і у своїх оцінках наблизилася до показників групи, яка застосовувала вогнепальну зброю в реальних умовах.
Різниця між показниками контрольної групи і середніми показниками на початку експерименту несуттєва (0,02), проте поширити висновок на всю генеральну сукупність не можна, оскільки різниця недостовірна. Ці висновки підтверджують наше припущення про те, що традиційні методи бойової підготовки лише обмежуються формуванням певних необхідних навичок, але не створюють цілісної структури усвідомлення "образу ситуації" і, відповідно, предмету дії, який відображає особистісний зміст застосування вогнепальної зброї на ураження.
При аналізі груп факторів, які впливають на ефективність застосування вогнепальної зброї на ураження (фактор відповідальності, морально-етичний та релігійний фактори, професійний фактор, соматично-психологічний фактор) булиодержані такі результати. Оскільки розрахункові значення критерію для фактора відповідальності, морально-етичного та релігійного факторів і соматично-психологічного фактора значно більші за теоретичне, відмінності між контрольною та лабораторною групами суттєві й ці результати можна поширювати на всю генеральну сукупність. Для професійного фактора різниця між показниками контрольної та лабораторної груп недостовірна (розрахункове значення критерію менше за теоретичне). Отже, для даного фактора як генеральної сукупності ніяких висновків зробити не можна. Аналіз даних здійснювався за критерієм Стьюдента (t=2,00).
Результати проведеного дослідження дали можливість виявити образ факторів, які впливають на ефективність застосування вогнепальної зброї на ураження, що дає можливість отримати певний стандарт для оцінки достовірності сприйняття ситуації ЗВЗУ працівниками міліції, які не застосовували вогнепальну зброю на ураження. Даний факт дає змогу використовувати ці показники в процесі професійно-психологічної підготовки, для проведення реабілітації постстресових синдромів, які часто виникають після застосування вогнепальної зброї на ураження, та профілактичної роботи з працівниками міліції. Було також підтверджено ефективність соціально-психологічного "Тренінгу готовності до ЗВЗУ", що дає можливість використовувати його в процесі професійно-психологічної підготовки працівників міліції як ефективного методу підготовки до дій в ситуації ЗВЗУ.
Отримані результати можуть стати основою для продовження досліджень в даній галузі, а саме для виявлення особливостей поведінки як злочинців, так і працівників міліції в ситуації ЗВЗУ, для розробки нових методик і технік психологічної підготовки до дій в умовах високої моральної, соціальної та правової відповідальності.
Література
1. Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кондратьєв Я. Ю. та інші. Юридична психологія. - К.: Ін Юре, 2000. - 112 с.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политическая литература. - 1975. - 356 с.
3. Малічевський В. І. Психологія застосування вогнепальної зброї на ураження: деякі соціокультурні та практичні аспекти.// Наукові записки.- Вип. 2. - Остог. - 2001. - С. 191 - 195.
4. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...