WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження - Реферат

Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження - Реферат

світогляд учителів (як і інших категорій людей) віддзеркалює зміни в суспільстві. Отже, маємо предмет для роздумів.
Як ніколи гостро відчувається нагальність потреби визначити критерії оцінки роботи вчителя, педагогічного колективу в цілому. Тоді акценти змістяться. Адже життя переконує, що призначення школи - не лише навчити, а й виховати громадянина, який сповідує демократичні цінності. З цього приводу В. Сухомлинський писав: "Виховуй у собі Людину - ось що найголовніше, інженером можна стати за п'ять років, учитись на Людину треба все життя" .
Не менш авторитетними є і думки П. Блонського, С. Русової.
П. Блонський: "Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення".
С. Русова: "Мета школи - привчити до життя, розуміти його, найти в ньому своє місце. Для цього ж слід розвивати самостійність дитини".
Щоб більш-менш об'єктивно оцінити власний авторитет, пропонуємо вчителеві відповісти самому собі на такі запитання:
· що людям подобається в мені?
· хто є для мене авторитетом?
· що я знаю про своїх колишніх учнів? Якими з них можна пишатися і чому?
· які проекти навчання та виховання учнів розробив (розробила) і запропонував (запропонувала) я останнім часом?
· що вмію і чого можу навчити учнів, у тому числі в позанавчальний час?
· чи є моє прізвище з-поміж авторів освітянської преси?
· які роки в педагогічній діяльності є для мене "зоряними", пам'ятними? Чому?
· який "прорив" можу зробити у своїй педагогічній діяльності (у методиці навчання, у теорії та практиці виховання)?
· у чому і як визнають мене колеги?
· наскільки я наділений (наділена) почуттям міри?
· чи вистачає мені гарного смаку?
· чи доводилося мені в присутності учнів визнавати свої помилки?
Крім того, пропонуємо пригадати випадки, коли ви відчували емоційний шок під час спілкування з учнями? Що було причиною? Який вихід знайшли? Чи так і не знайшли?
Життєвий досвід, спілкування з учителями свідчать, що авторитет учителя був і є віддзеркаленням його професіоналізму, моральності, громадянської позиції. Прислухаймося до думки Р. Роллана: "Авторитет не можна набути раз і назавжди. Авторитет досягається щоденно".
Щодо резервів відродження високого суспільного авторитету вчителя, то до них можна віднести, зокрема, його самосвідомість, самоповагу, подолання комплексів меншовартості, страху перед керівниками-управлінцями, уміння захищати свою гідність. До резервів нарощування професіоналізму, який становитиме фундамент, основу авторитету, можна віднести й самоосвіту, вивчення найкращого вітчизняного та зарубіжного досвіду; належну інформаційну культуру; ознайомлення з існуючими і створення власних новітніх технологій навчання та виховання учнів; участь у громадсько-політичному житті країни; оволодіння іноземною мовою, що дасть змогу бути ширше поінформованим тощо.
Важливою умовою реалізації цих заходів має стати гідна оплата праці вчителя. Підвищення престижності професій педагога і науковця визначено Міністерством освіти і науки як один з п'яти пріоритетів у його діяльності. З моральних заохочень передбачається запровадження звання "Народний учитель України", встановлення державної премії в галузі освіти, пропагування роботи кращих учителів у засобах масової інформації, а також низка матеріально-технічних заходів.
А вчитель повинен бути готовим до своєї ролі. Учити молодь жити між людьми, створити в класі атмосферу пошуку істини, діалогу, толерантності. Щоб, крім усього іншого, діти навчалися чути одне одного, домовлятися, іти на розумні компроміси тощо.
Учитель має вчитися протягом усього життя, формувати у своїх учнів розуміння необхідності саморозвитку, самовдосконалення, неперервності навчання. Цього потребує наш час.
Висновки
Пропонуємо результати дослідження в узагальненому вигляді:
· сьогодні, на жаль, частка вчителів, які не мають цілісного відчуття задоволеності професійною діяльністю, досить висока. А це може свідчити про наявність внутрішньособистісного конфлікту;
· для учителів основні чинники, які формують авторитет людини, криються в професіоналізмі та моралі. Старші за віком учителі, окрім компетентності, більше цінують морально-етичні якості, ніж успіхи в роботі, виняткові здібності та комунікабельність;
· життєвий успіх для вчителів - це, передусім, сімейне благополуччя та цікава змістовна робота;
· переважна більшість учителів стверджує, що саме їхні батьки є для них найавторитетнішими людьми. Наступними за значущістю називають своїх вчителів, колег. Друзів та знайомих виокремлюють 28 % опитаних.
Дослідження дало можливість зафіксувати реальний стан думок, поглядів, позицій опитаних учителів.
Одержані результати стануть у нагоді при вирішенні деяких проблем теоретичного і прикладного характеру. Означимо ці проблеми: важливість профвідбору молоді в освітянські навчальні заклади; новаторство вчителя, виховання молоді в дусі високої моралі; формування в педагогічних колективах оптимального соціально-психологічного клімату; вивчення проблеми самореалізації, корекції людськихякостей, уміння знімати напругу, стреси тощо.
Вважаємо, що наша інформація буде корисною також при складанні тематики спецкурсів, проведенні дискусій, круглих столів, ділових ігор у навчальних закладах освіти; у галузі профвідбору, при підготовці професіограми, в процесі атестації вчителів; для самоосвіти та самовиховання.
Окремі проблеми можуть стати предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, роботи секцій класних керівників тощо.
Пропозиції для освітянських управлінців
1. Передбачити, щоб у школі був кабінет релаксації для вчителів з метою зняття напруження, стресів.
2. Розробити критерії оцінювання роботи вчителя та педагогічного колективу в цілому.
3. Посвяту вчителя-початківця в педагоги проводити на районних серпневих освітянських нарадах, у колективі школи, куди направлено вчителя працювати.
4. Передбачити створення центрів інформаційно-методичних послуг учителеві-початківцю.
Література:
1. Авагимян Р. А. Психологические особенности и структура педагогического авторитета преподавателя вуза. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. - Ереван, 1985.
2. Авторитет. Управляемое уважение // Р. Чалдини. Психология влияния. - СПб., 1999. - 272 с. - С. 192 - 216.
3. Авторитет учителя // С. У. Гончаренко. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - С. 14.
4. Богданов В. С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора філос. наук. - К., 1997.
5. Богданов В. С. Феномен "авторитета": социально-философская гипотеза структурирования и моделирования в истории и теории". - К., 1996.
6. Добролюбов Н. А. О значении авторитета в воспитании // Избр. пед. соч. - М., 1952. - С. 131-154.
7. Завірюха Л. А. Авторитет викладача ВНЗ як його професійна якість // Педагогічна газета. - К., 2004. - № 8 (121).
8. Захарян Э. А. Психологические предпосылки авторитета преподавателя вуза. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. - Л., 1990.
9. Левитов Н. Д. К психологи формирования авторитета учителя // Хрестоматия по педагогической психологии. - М., 1995. - С. 258 -275.
10. Личность и авторитет преподавателя. Трудности в педагогической работе // Педагогическая психология преподавателей. - М., 1997. - С. 6 - 27.
11. Макаренко А. С. О родительском авторитете. // Соч. - Т. 4. - М., 1957.
12. Поротова И. В. Авторитет воспитателя как результат его личностного влияния. - Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. - М., 1989.
13. Психология господства и подчинения. Хрестоматия. - Мн., 1998.
14. Энгельс Ф. Об авторитете // К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч. 2-е изд. - Т. 18. - М., 1961.
15. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...