WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження - Реферат

Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження - Реферат

%.
Такий рівень задоволеності роботою свідчить, що багато вчителів не мають цілісного відчуття задоволеності від того, що роблять. А це, у свою чергу, може свідчити про наявність внутрішнього особистісного конфлікту, вибір професії не за покликанням, низьку оплату праці, нездоровий соціально-психологічний клімат у колективі, поганий стан здоров'я тощо.
На думку вчителів, рейтинг чинників, які формують авторитет будь-якої людини, - це, по-перше, знання і компетентність особи (саме ці чинники визначають її авторитет у суспільстві) - цю тезу підтримала переважна більшість респондентів - 67 %; по-друге, порядність - за цей чинник висловилося 63 % опитаних. Це, так би мовити, основні підвалини, на яких базується, на думку респондентів, авторитет людини. Наступними якостями названо: доброзичливість, успіхи в роботі (29 %), виняткові здібності (21 %), комунікабельність (20 %), повага до інших (19 %), гарний характер (12 %) тощо. Нам було цікаво дізнатися, якими ж якостями вчителі характеризують себе. Аналіз відповідей подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Якості, якими респонденти характеризують себе, %.
Ранг Якості %
1 Відповідальність 68
2 Порядність 52
3 Доброзичливість 50
4 Працьовитість 31
5 Справедливість 28
6 Почуття гумору 27
7,5 Обов'язковість 24
7,5 Єдність слова і діла 24
9 Скромність 21
10 Самокритичність 19
11,5 Комунікабельність 18
11,5 Совісливість 18
13 Тактовність 14
14,5 Хазяйновитість 12
14,5 Принциповість 12
16 Ініціативність 10
17 Розумність 7
18 Толерантність 6
19 Прагматичність 1
Нам видається необхідним і корисним час від часу проводити в навчальних педагогічних закладах довготривалі дослідження професійно важливих якостей майбутніх учителів від першого до випускного курсів з метою їх корекції. А на практичних заняттях з педагогіки і психології практикувати ділові ігри, психологічні тести-ситуації, які б підтверджували значимість таких професійних якостей, як, зокрема, толерантність, самокритичність, принциповість, ініціативність, прагматичність тощо.
З діаграми 2 можна з'ясувати, яким саме якостям віддають перевагу різні за віком учителі.
У контексті опитування звернемося до енциклопедії авторитетної думки, яка допомагає нам жити, звіривши з нею свої думки, дії, вчинки. Наведемо деякі з таких думок.
А. Ейнштейн: "Найважливіше з людських зусиль - тяжіння до моральності. Від неї залежить наша внутрішня сила і саме наше існування. Лише моральність у наших діях надає краси та гідності нашому життю".
Конфуцій: "Досконала людина все шукає в собі, нікчемна - в інших".
Ціцерон: "Чудово, коли ми самі можемо керувати собою".
Діаграма 2
Визначення учителями власних якостей залежно від віку
З огляду на вищенаведене, проведемо паралель з відповідями вчителів на запитання: "Хто є авторитетом особисто для вас?"
Особливо цікавими видаються результати рейтингування взірців для наслідування (діаграма 3). Підтвердилося загальновідоме твердження, і для учителів у тому числі, що найбільш незаперечним авторитетом для більшості людей є батьки. Не менш цікаво, що величезний вплив на формування особистості вчителів мають їхні вчителі. Останні місця в рейтинговому переліку дісталися політичним діячам і сусідам.
Діаграма 3
Постаті і категорії людей, які є авторитетом для вчителів, %
Аналіз одержаних відповідей дав можливість скласти також рейтинг якостей, що поціновуються вчителями в авторитетних для них людях (таблиця 2).
Таблиця 2
Перелік якостей, які поціновуються вчителями в авторитетних для них людях, %
Ранг Якості %
1 Порядність 68
2 Відповідальність 53
3 Доброзичливість 45
4 Єдність слова і діла 43
5 Справедливість 37
6 Працьовитість 30
7,5 Розумність 23
7,5 Почуття гумору 23
9 Тактовність 18
10 Організованість 15
11 Комунікабельність 14
12 Совісливість 12
13 Скромність 13
14 Толерантність 11
15 Самокритичність 10
16 Хазяйновитість 9
17 Принциповість 8
18 Ініціативність 5
19 Прагматичність 1
Пропонуємо увазі читача рейтинг якостей, що поціновуються вчителями різних вікових груп в авторитетних для них людях. Перші місця в цьому рейтингу (діаграма 4) для всіх категорій посідають такі особистісні якості, як знання та компетентність, тобто фахові достоїнства. Їх рейтингові показники коливаються від 70 % (для респондентів віком 31 - 49 років) до 59 % (для респондентів віком до 25 років). І це зрозуміло.
Коли ж ідеться про порівняння власних якостей з достоїнствами авторитетних людей (діаграма 5), то вчителі вважають себе більш відповідальними порівняно з ними (68 % проти 53 %), більш доброзичливими (відповідно 50 % і 45 %), але менш порядними (?!), менш справедливими і навіть… менш розумними!
Автора в процесі опитування також цікавило: по-перше, ставлення найближчого оточення до вчителів; по-друге, чинники, що сприяють підвищенню авторитету вчителів серед найближчого оточення.
Результати опитування відображено в діаграмі 6 та подано в таблиці 3.
Діаграма 4
Якості, що поціновуються учителями різних вікових груп в авторитетних людях, %
Діаграма 5
Порівняння якостей авторитетних людейз особистими якостями вчителів
Зазначимо, що набуття авторитету вчителем є досить складним і тривалим процесом. Поміж основних чинників, які сприяють формуванню авторитету вчителя (див. таблицю 3), респонденти називають повагу до інших людей (71 %), позитивні риси характеру (67 %), професійну компетентність (60 %). Менш важливими вони вважають успіхи своїх учнів (37 %), переконливі досягнення в роботі (26 %). У сприянні авторитету не останнє місце посідає здоровий соціально-психологічний клімат у колективі (21 %), де працює вчитель, вдало обрана професія (20 %). Найменш значущими чинниками вчителі називають ділові зв'язки, добре здоров'я та високий авторитет колективу.
Діаграма 6
Ставлення найближчого оточення до вчителів, %
Таблиця 3
Чинники, що сприяють підвищеннюавторитету вчителів серед найближчого оточення, %
№ Чинники %
1 Повага до інших людей 71
2 Позитивні риси характеру 67
3 Професійна компетентність 60
4 Успіхи ваших учнів 37
5 Переконливі досягнення в роботі 26
6 Здоровий соціально-психологічний клімат у колективі 21
7 Вдало обрана професія 20
8 Гарна сім'я 18
9 Справедлива оцінка вашої роботи керівництвом 14
10 Особиста привабливість 12
11 Яскраві здібності 7
12 Ділові зв'язки 5
13 Добре здоров'я 4
14 Високий авторитет колективу у вашому місті 4
Дослідження дало можливість з'ясувати, які саме чинники заважають учителям досягти бажаного рівня авторитету.
Над впливом кожного з перелічених чинників можна, звичайно, розмірковувати. Несподіванкою виявилося те, що "наявність ділових зв'язків" учителі назвали серед найменш значущих чинників, тоді як серед чинників, що заважають досягти бажаного рівня авторитету, вони цей же чинник поставили на перше місце (таблиця 4).
Таблиця 4
Чинники, що заважають піднесенню авторитету вчителя, %
Ранг Чинники %
1 Брак ділових зв'язків 33
2 Нездоровий соціально-психологічний клімат у колективі 27
3 Проблеми в сім'ї 23
4 Вади характеру 20
5 Слабке здоров'я 19
6,5 Низький рівень авторитету 15
6,5 Несправедлива оцінка діяльності керівництвом 15
8 Невиразні результати в роботі 14
9 Недостатня професійна компетентність 11
10 Недостатні здібності 9
11 Невдача учнів 8
12 Невдало обрана професія 6
13 Невміння (небажання) демонструвати свою увагу та повагу до інших людей 3
14 Особиста непривабливість 2
Звичайно ж, мотиви відповідей можуть бути різними. Можливо, якби опитування проводилося після "помаранчевої революції", то на першому місці був би інший чинник. І справді,

 
 

Цікаве

Загрузка...