WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ґендерні особливості менеджерів промислових підприємств - Реферат

Ґендерні особливості менеджерів промислових підприємств - Реферат

сфері сімейних стосунків. Проте у сфері здоров'я інтернальність у чоловіків вища (5,65), ніж у жінок (4,47). Шкала заперечення активності характеризує переконання людини у марності будь-якої діяльності, спрямованої на досягнення життєвих цілей. Високі показники за шкалою (жінки - 6,88) дають уявлення про світоглядні настановлення, що відповідають "упевненій екстернальності". У чоловіків цей показник набагато нижчий навіть від середньої за шкалою (4,81 проти 6,5), що свідчить про інтернальність не тільки на рівні світогляду, але й на рівні готовності до діяльності. Чоловіки також більше готові до діяльності, пов'язаної з труднощами (4,88), ніж жінки (3,47).
В цілому отримані дані дають підстави говорити про загальну інтернальність чоловіків та екстернальність жінок-менеджерів.
Дослідження ціннісних орієнтацій менеджерів промислового підприємства за ґендерними ознаками дають підстави стверджувати, що значимої різниці між чоловіками та жінками у ранжуванні життєво важливих цінностей немає. Ми виявили лише одну різницю: суспільний авторитет і визнання набагато важливіші для жінок, ніж для чоловіків (t=-5,23; p<0,001). Цей експериментальний факт підтверджує теоретичні висновки соціально-рольової теорії ґендерних відмінностей лідерів (Е. Іглі [5]).
Висновки
1. Ґендерні теорії лідерства розвиваються у трьох напрямах:
· домінування ґендерного фактора над лідерською позицією;
· домінування лідерської позиції над ґендерним фактором;
· рівноцінність ґендерного фактора та лідерської позиції.
Найперспективнішими напрямами вважаються статусна і соціально-рольова теорії ґендерних відмінностей лідерів. Не існує універсальної теорії, яка б підтвердила всі експериментальні дані.
2. Дослідження менеджерів промислового підприємства за особистісним опитувальником Р. Кетелла виявило значимівідмінності між 5 із 16 факторів залежно від статі. У жінок-менеджерів самооцінка вища, вони добрі, сердечні, імпульсивні, доброзичливі та фрустровані. Чоловіки ж стримані, розсудливі, суворі та розслаблені. Не виявлено суттєвої ґендерної різниці за інтелектом, силою "Я", домінантністю, відповідальністю, сміливістю, дипломатичністю, тривожністю, ригідністю, соціабельністю, самоконтролем.
3. За локусом контролю виявлено суттєві ґендерні відмінності. Чоловіки, в цілому, мають інтернальний (внутрішній) локус контролю, жінки - екстернальний (зовнішній). Особливо це проявляється у професійних стосунках та судженнях про здоров'я. Не існує суттєвої різниці за шкалами інтернальності у сфері досягнень та невдач, у міжособистісному спілкуванні та у сфері сімейних стосунків. Чоловіки-менеджери психологічно більш готові до діяльності, пов'язаної з труднощами, а також активніші, ніж жінки-менеджери.
4. Суспільний авторитет та визнання набагато важливіші для жінок, ніж для чоловіків. Загалом же ціннісні орієнтації менеджерів не відрізняються залежно від статі.
5. Експериментальні дані підтверджують теоретичні положення соціально-рольової теорії ґендерних відмінностей лідерів: щоб бути прийнятими суспільством, чоловіки-лідери та жінки-лідери поводяться конгруентно до їх ґендерної ролі, відповідають у своїй поведінці та мотивації ґендерному стереотипу.
Література:
1. Bartol K. M., Martin D. C. Woman and men in task groups / Ashmore R. D., Delboca F. K. (eds.) The social psychology of female - male relations. N.Y.; Acad. Press, 1986. P. 259 - 310.
2. Bem S. L. Probing the promise of androgyny / Walsh M. R. (ed.) The psychology of woman. Ongoing debates. New Haven; L.: Yale Univ. Press, 1987. P. 206 - 225.
3. Cross S. E., Madson L. Models of the self: self-con-struals and gender // Psychol. Bull. 1997. V. 122. N.1. P. 5 - 37.
4. Eagly A. H., Karan S. J., Makhijani M. G. Gender and effectiveness of leaders: A meta-analysis // Psychol. Bull. 1995. V. 117. N 1. P. 125 - 145.
5. Eagly A. H. Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1987.
6. Johnson C. Gender, legitimate authority and leader - subordinate conversations // Am. Sociol. Rev. 1994. V. 59. N1. P. 122 - 135.
7. Kanter R. M. Men and woman of the corporation. - New York: Basic books, 1977.
8. Schneier C. E. The contingency model of leadership: An extension to emergent leadership and leader's sex // Organizational Behav. and Hum. Perform. 1978. V.21. P. 220 - 239.
9. Taylor M. C., Hall J. A. Psychological androgyny: Theory, methods and conclusions // Psychol. Bull. 1982. V.92. N.2. P. 347 - 366.
10. Tsui A., Gutek B. A role set analysis of gender differences in perfomans, affective relationships and care success of industrial middle managers // Acad. оf Manag. J. 1984. V. 27. N 3. P. 619 - 635.
11. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. - Мн.: Пропилеи, 2000. - 384 с.
12. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.
13. Гендерная психология: Учебно-методическое пособие. - Донецк: ДИУ, ООО "Компьютер норд", 2004. - 144 с.
14. Головньова І. В., Найдовська І. В. Жіноча самореалізація: гендерно-рольовий аспект // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. - 2001. - Вип. 7. - С. 37 - 43.
15. Голубєва О. Зміст гендерних стереотипів сучасних підприємців // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Шайгородського Ю. Ж. та ін. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С. 232 - 240.
16. Ложкін Г. В., Дорошенко Н. В., Волянюк Н. Ю. Стать як детермінанта типового стилю керівництва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб. наукових праць. - Рівне, 2003. - Вип. 27. - Ч. І. Соціально-психологічні детермінанти формування гендерних стереотипів в умовах сучасного суспільства. - С. 62 - 65.
17. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон. - СПб.: Питер, 2003. - 222 с.
18. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...