WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтерперсональна поведінка тренера та успішність змагальної діяльності спортсменів-підлітків - Реферат

Інтерперсональна поведінка тренера та успішність змагальної діяльності спортсменів-підлітків - Реферат

спортсменок-підлітків з різними індивідуальними показниками успішності змагальної діяльності
Стиль поведінки окт Успішні
n = 21
(М±m) Неуспішні
n = 20
(М±m) Різниця
(W) t-критерій Стьюдента
Владно-лідируючий окт1 11,05±0,51 11,65±0,39 -0.6 1,92
Незалежно-домінуючий окт2 6.33±0,49 6.96±0,31 -0.63 1,74
Прямолінійно-агресивний окт3 7.16±0,45 7.22±0,3 -0.06 1,62
Недовірливо-скептичний окт4 3.5±0,5 3.13±0,59 0.37 2,31*
Покірно-сором'язливий окт5 5.16±0,45 3.96±0,4 1.2 1,8
Сором'язливо-слухняний окт6 7.11±0,75 6±0,45 1.11 2,61**
Схильний до співпраці окт7 9±0,72 8.61±0,66 0.39 2,94**
Відповідально-великодушний окт8 9.7±0,44 8.61±0,5 1.09 1,98*
Умовні позначення: * - розходження достовірні при р<0,05; ** - розходження достовірні при р<0,01.
У поведінці тренера переважає "владний-лідируючий" тип міжособистісних відносин (I октант). Спортсменки вважають, що тренерові притаманні такі якості, як висока активність, виразна мотивація досягнення успіху, схильність до домінування, легкість і швидкість прийняття рішень, гомономність (орієнтація переважно на власну думку та мінімальна залежність від факторів зовнішнього середовища). І це актуально, бо фактор домінування в поведінці тренера виконує функцію формування мети й завдань розвитку групи [5].
Образ "актуального" тренера доповнюють і такі характеристики, як прагнення до співпраці з командою та розвинене почуття відповідальності (VIII окт.). Ці характеристики, у поєднанні з вираженою потребою відповідати соціальним нормам поведінки, схильністю до ідеалізації гармонії міжособистісних відносин (VII окт.), вираженою емоційною захопленістю, засвідчують професійну майстерність тренера-педагога. В цілому це говорить про позитивну оцінку підлітками-спортсменками стилю поведінки тренера.
При порівнянні образу "актуального" тренера у сприйнятті успішних і неуспішних спортсменок ми виявили певні особливості (діаграми 1 і 2).
Успішні й неуспішні спортсменки однаково оцінюють тренера за тими компонентами взаємодії, які відповідають за домінування (ОКТ І - ІІІ) і виявляють вірогідно значимі розходження в оцінці компонентів, які забезпечують функцію емоційної підтримки, "відповідають" за формування згуртованості й міжособистісне об'єднання (ОКТ IV, VI, VII, VIII).
При порівнянні образу "ідеального" тренера у сприйнятті успішних і неуспішних спортсменок виявляються достовірні розходження за більшою кількістю параметрів, що свідчить про спільну незадоволеність взаємодією з тренером у неуспішних спортсменок не тільки за параметрами надання емоційної підтримки, але й за параметрами домінування (таблиця 2).
Велике розходження в образі "ідеального" і "актуального" тренера між успішними й неуспішними спортсменками помітне і в VIII октанті. Не можна не відзначити і різниці в VII октанті.
Таблиця 2
Стиль поведінки "ідеального" тренера у сприйнятті спортсменок-підлітків з різними індивідуальними показниками успішності змагальної діяльності
Стиль поведінки
окт Успішні
n = 21
(М±m) Неуспішні
n = 20
(М±m) Різниця
(W) t-критерій Стьюдента
Владно-лідируючий окт1 8,72±0,69 10.87±0,46 2.08 2,49*
Незалежно-домінуючий окт2 5.94±0,4 6,13±0,41 -0.19 1,71
Прямолінійно-агресивний окт3 5.44±0,49 5.91±0,34 -0.47 1,8
Недовірливо-скептичний окт4 2.44±0,49 1.22±0,27 1.22 1,68
Покірно-сором'язливий окт5 4.22±0,49 4.48±0,4 0.26 1,89*
Сором'язливо-слухняний окт6 5.44±0,67 6.52±0,49 -1.08 2,49**
Схильний до співпраці окт7 6.95±0,66 10.61±0,51 -3.66 2,52**
Відповідально-великодушний окт8 7.5±0,57 10.04±0,43 -2.54 2,13*
Умовні позначення: * - розходження достовірні при р<0,05; ** - розходження достовірні при р<0,01.
В оцінці "актуального" тренера за цим параметром спілкування спостерігаються практично однакові значення в успішних і неуспішних спортсменок (даграми 1 і 2). Однак найбільша різниця у спортсменок при оцінці бажаного, "ідеального" тренера (діаграми 3 і 4). Це засвідчує бажання неуспішних спортсменок бачити у тренера прагнення до співпраці, дружелюбність у стосунках, сприйнятливість до емоційного настрою, співчуття, залежність від думки команди. А успішні, у свою чергу, бажали б більше свободи в стосунках, більшої самостійності й відповідальності.
Отримані дані дозволяють зробити висновок про можливість розглядати систему "тренер - спортсмен" як єдину систему. Результати досліджень свідчать про залежність стилю спілкування тренера й успішності виступу спортсменок на змаганнях, що підтверджує висунуту нами наукову гіпотезу. Отже, від уміння керівника змінювати стиль відповідно до успішних і неуспішних спортсменів залежить можливість прогнозувати результативність команди.
Висновки
1. В результаті досліджень визначено кількісні і якісні характеристики інтерперсонального стилю поведінки тренера в процесі організації реалізації завдань спортивної діяльності.
2. Виявлено достовірні розходження психологічних параметрів стилю поведінки тренера у сприйнятті успішних і неуспішних спортсменок-волейболісток підліткового віку.
3. Аналіз особливостей кількісних і якісних характеристик інтерперсонального стилю поведінки тренера дозволяє думати про можливе прогнозування успішності спортивних команд (зокрема - дитячих волейбольних).
4. Результати дослідження можуть бути використані для складання моделі необхідних характеристик стилю поведінки тренерів з різних видів спорту.
Література:
1. Григорьянц И. Психологическая подготовка гимнастов на современном этапе // Журнал "Спортивный психолог". Российский Государственный Университет физической культуры, спорта и туризма. - 2004. - №1. - С. 36 - 40.
2. Дмитриева М. А., Крылов А. А., Нафтульев А. И. Психология труда и инженерная психология: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Крылова - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. - 224 с.
3. Коломейцев Ю. А. Взаимоотношения в спортивной команде.- М.: ФиС, 1987. - 180с.
4. Ломов Б. Ф., Швырков В. Б. Теория функциональных систем в физиологии и психологии. - М., изд-во "Наука", 1978. - 382 с.
5. Петровская Т. В. Мастерство спортивного педагога: Научно-методическое издание. - К.: "ЧПП", 2004. - 104 с.
6. Петровська Т. В. Механізм виникнення конфліктів в спортивній команді // Конфлікти в педогогічних системах. Збірник доповідей науково-практичної конференції. - Вінниця, ВДТУ,1997. -С. 244 - 246.
7. Петровська Т. В., Кудерміна О. І. Прогнозування міжособиснісних конфліктів в спортивних волейбольних командах // Конфлікти в педагогічних системах. Збірник доповідей науково-практичної конференції. - Вінниця, ВДТУ, 1997. - С. 242 - 244.
8. Петровская Т. Эмоциональные состояния и взаимодействие в спортивной команде в динамике менструального цикла женщин-спортсменок // Наука в олимпийском спорте. "Женщина и спорт". Спец. выпуск, 2000. - С. 117 - 123.
9. Рогалева Л. Влияние спортивной деятельности на личность юного спортсмена в зависимости от установок тренера // Журнал "Спортивный психолог". Российский Государственный Университет физической культуры, спорта и туризма. - 2004. - №1. - С. 54 - 58.
10. Сивицкий В. Что такое психология? Что может психолог? // Журнал "Спортивный психолог". Российский Государственный Университет физической культуры, спорта и туризма. - 2004. - №1. - С. 15 - 18.
11. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. - М: ИПП-ИСП, 2000. - 612 с.
12. Толочек В., Долматова С. Потенциал и диагностика системы "педагог - ученик" // Журнал "Спортивный психолог". Российский Государственный Университет физической культуры, спорта и туризма. - 2004. - №1. - С. 59 - 63.
13. Труднев А. В. Личность тренера как ведущее условие модернизации педагогического образования // Материалы международной научной конференции психологов спорта и физической культуры "Рудиковские чтения". - М. - 2004. - С. 103 - 105.
14. Ханин Ю. А. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.
15. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...