WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтерперсональна поведінка тренера та успішність змагальної діяльності спортсменів-підлітків - Реферат

Інтерперсональна поведінка тренера та успішність змагальної діяльності спортсменів-підлітків - Реферат


Реферат на тему:
Інтерперсональна поведінка тренера та успішність змагальної діяльності спортсменів-підлітків
Нині в проблемі підготовки висококваліфікованих спортсменів (команд) великого значення надається не тільки техніко-тактичним факторам розвитку спортсмена, але й психологічній підготовці. Як правило, тренерові належить головна роль в організації спортивної діяльності, тому все більшого значення набуває його психологічна підготовленість, адже головною функцією тренера є особистісно-орієнтоване виховання та освіта. Знання соціально-психологічних основ формування взаємин, виникнення й нормалізації конфліктних ситуацій, управління спортивною командою допомагає тренерові зробити ефективнішою діяльність усього колективу.
Високу значимість для ефективності діяльності може мати діагностика цілісної системи "тренер - спортсмен". Не викликає сумніву, що характер спілкування та взаємодії, що складаються в команді в системах "спортсмен - спортсмен" і "спортсмен - тренер", значно впливає на успішність діяльності. Ще на початку 1980-х років це питання розкривалося в працях Ю. Ханіна і Ю. Коломійцева [14; 3]. Але в їх дослідженнях, та й у багатьох наступних, увага спрямовувалася на спортсмена, на його взаємостосунки в команді, на сумісність у системі "спортсмен - спортсмен". В останні ж роки з'являється чимало досліджень, де об'єктом уваги стає вже особистість тренера і цілісна система "тренер - спортсмен" [1; 10; 13].
Один з ключових аспектів спортивної діяльності -міжособистісне спілкування тренера зі спортсменом. Від стилю спілкування тренера залежить ефективність розвитку й результативність спортсмена. Тому одним з факторів успішності спільної діяльності в спортивній команді можна виокремити стиль спілкування тренера.
У широкому розумінні стиль - це постійне, універсальне, цілісне психічне утворення, що включає свідомі й несвідомі механізми пасивної і активної (перетворюючої) адаптації людини до середовища. Індивідуальний стиль можна розглядати як психологічну систему, що забезпечує оптимальне узгодження індивідуальності людини із зовнішніми умовами (вимогами діяльності, методикою навчання й тренування, індивідуальністю партнерів тощо), як систему активної адаптації людини до середовища в різних стильових проявах (когнітивних, емоційних, психомоторних, стилів професійної діяльності, стилів життя) [12].
Від стилю спілкування тренера залежить не тільки подальша зацікавленість спортсмена певним видом спорту, але й узгодженість з іншими членами команди, задоволеність собою, своїми досягненнями, рівнем спортивної майстерності, тренером. Результативність взаємодії багато в чому визначається міжособистісною компетентністю, що розглядається як одна з професійно значимих якостей фахівця, що працює з людьми, і яке характеризується як здатність людини успішно взаємодіяти з іншими [5].
Л. Рогальова виокремлює два типи тренерів: тренери, налаштовані тільки на спортивний результат, і тренери з професійно-педагогічним настановленням (орієнтовані як на досягнення спортивного результату, так і на процес виховання спортсменів) [9].
Зараз уже немає потреби доводити, що провідну роль у ставленні людини до світу відіграють якості, що визначають її приналежність до соціальної системи. Психологічних властивостей особистості поза системою суспільних відносин, до яких ця особистість залучена, просто не існує [4].
Прийнята нами за методологічну основу досліджень теорія функціональних систем П. Анохіна, яка охоплює єдиним розумінням найтонші нейрофізіологічні механізми й цілісну діяльність організму, дозволила розглядати систему "тренер - спортсмен" як єдине взаємопов'язане і взаємозалежне ціле. Отже, одним з актуальних питань психології спорту можна вважати питання, якою мірою успішність спортсмена залежить від стилю поведінки тренера.
У своїх дослідженнях ми припускаємо, що причиною успішності й неуспішності спортсменів може бути характер міжособистісних відносин тренера й спортсменів [8].
Розглянемо поняття "успішність" стосовно діяльності спортсмена. Це поняття, передусім, неоднозначне. У психології праці воно включає, насамперед, продуктивність. Для оцінки успішності має значення також якість продукції, безпомилковість дій. Для оцінки діяльності спортивної команди, головним завданням якої є перемога над суперником, використовується критерій ефективності (співвідношення виграшів і помилок), що характеризує якісну й кількісну сторони діяльності. У деяких випадках, при неможливості кількісної оцінки і високому заданому рівні надійності (безпомилковості), показником успішності може бути рівень складності завдання [2].
Як показник успішності, зокрема, волейболісток віком 11 - 13 років ми прийняли техніко-тактичні критерії, що демонструються в процесі змагальної діяльності: якість прийому - передачі м'яча, нападу, подачі [7], бо на початковому етапі підготовки показник виграних і програних зустрічей ще не дуже значимий. Важливо розуміти тактичні і технічні дії, правильно їх виконувати, а це залежить від багатьох факторів, у тому числі й від задоволеності тренерськими поясненнями й настановами.
Мета роботи - визначення способів підвищення ефективності спільної діяльності у волейбольній команді з урахуванням особливостей міжособистісних відносин у системі "тренер - спортсмен".
Гіпотезою дослідження було припущення про наявність залежності стилю спілкування тренера й успішності спортивної команди (на прикладі дитячих волейбольних команд).
Для реалізації дослідження й підтвердження наукової гіпотези було поставлено завдання: вивчити кількісні і якісні характеристики інтерперсональної поведінки тренера в процесі організації та здійснення завдань спортивної діяльності; проаналізувати особливості впливу кількісних і якісних характеристик інтерперсональної поведінки тренера на успішність змагальної діяльності юних волейболісток.
Об'єкт дослідження - стиль міжособистісної взаємодії в системі "тренер - спортсмен" у процесі змагальної та навчально-тренувальної діяльності.
Предмет дослідження - характер впливу індивідуальної структури поведінки тренера на успішність у спортивній діяльності волейболісток.
Методи й організація дослідження
До дослідження було залучено 41 спортсменку 1990 - 1992 років народження та 5 тренерів команд Житомирської області.
Для вирішення завдань застосовувалися:
· методика діагностики міжособистісних відносин (Т. Лірі);
· методика визначення індивідуальної успішності спортсменок (педагогічне спостереження). Складалася таблиця, де в кожній грі реєструвалася кількість результативних (успішних), нерезультативних (неуспішних) прийомів - передач, нападів і подач кожної спортсменки, що брала участь у змаганнях. За різницею позитивних і негативних виконань цих технічних і тактичних прийомів визначався успішний і неуспішний спортсмен;
· метод експертних оцінок. Дані коректувалися усно, спільно з тренерами команд.
Аналіз результатів дослідження
Інтерпретація отриманих даних дала можливість вирішити завдання нашого дослідження: проаналізувати кількісні і якісні характеристики інтерперсональної поведінки тренера в процесі організації і здійснення завдань керівництва дитячою волейбольною командою, а також порівняти характеристики поведінки тренера у сприйнятті успішних і неуспішних спортсменок.
Оскільки у своїх дослідженнях індивідуальний стиль тренера розглядаємо як психологічну систему, що забезпечує оптимальне узгодження індивідуальності тренера з індивідуальністю спортсмена, то при оцінці цілісної системи "тренер - спортсмен" важливу роль відіграє і ставлення спортсмена до пропонованого тренером стилю взаємодії. Адже взаємодія в педагогічній системі не може бути успішною, якщо її результат не був схвалений партнером - учнем чи спортсменом.
Тренер підліткової спортивної команди з волейболу виявив такі особливості інтерперсональної поведінки (таблиця 1).
Таблиця 1
Стиль поведінки "актуального" тренера у сприйнятті

 
 

Цікаве

Загрузка...