WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтернет-середовище і формування гендерної ідентичності в процесі життєвого планування - Реферат

Інтернет-середовище і формування гендерної ідентичності в процесі життєвого планування - Реферат

типу проглядається звернення до внутрішнього світу з метою зрозуміти себе, а відтак розкрити причини своїх труднощів.
Кар'єру визначають для себе 9 % жінок і в півтора рази менше (5 %) чоловіків. Повертаючись до текстів творів, у яких удвічі більше як юнаків, так і дівчат включають у свої плани, в першу чергу, проблему майбутнього працевлаштування, стає очевидним справжнє ставлення молоді до професійного становлення.
Для 4 % дівчат і 2 % юнаків однаково характерна сімейна і професійна спрямованість. Користувачі цієї групи, визначаючи для себе основні життєво важливі цінності, такі як робота і родина, мають найбільш сформовані уявлення щодо майбутнього. Нечисленність цієї групи викликає серйозне занепокоєння тим, що велика частина юнаків і дівчат серед вільних користувачів належать до соціально незрілої групи, яка не має конкретних планів щодо майбутнього.
Для 3 % дівчат і 2 % юнаків характерна спрямованість на комп'ютерні технології. Це свідчить, що комп'ютер сприймається не тільки на рівні свідомості. Йому відводиться значне місце в житті. Це підтверджують малюнки комп'ютерної тематики, що переконує в силі його впливу на невелику кількість користувачів, які не мають рис залежної поведінки, однак схильні до їх надбання.
Що стосується користувачів, схильних до Інтернет-залежності, то серед осіб, які виконали малюнок свого майбутнього, 54 % жінок і 46 % чоловіків.
7 % дівчат і 5 % юнаків (що удвічі перевершує показники групи вільних користувачів) планують зв'язати майбутнє з комп'ютерними технологіями, зокрема - з системою Інтернет. Слід зазначити, що для малюнків юнаків здебільш характерна агресивність. Дівчатам притаманна позиція уникання, а також сильне прагнення знайти вихід з ситуації, яка склалася.
Для 22 % юнаків (що в півтора рази більше у порівнянні з групою вільних користувачів) і 9 % дівчат (що удвічі менше) характерні абстрактні цінності. Техніка виконання малюнків юнаків і дівчат істотно не відрізняється. Інтерпретація малюнків дозволила зафіксувати спрямованість користувачів цієї групи до втечі від неприємностей реального життя в мрії та ігри, недостатні контакти із зовнішнім світом. Це багато в чому пояснює неспроможність користувачів цієї групи визначити для себе конкретні життєві цінності, що породжує почуття непевності, яке виражається вмалюнках невиразного сюжетного змісту.
Для 22 % дівчат і 5 % юнаків характерна спрямованість на любов і родину. Треба відзначити, що для осіб жіночої статі як з числа вільних користувачів, так і з передзалежних, ця життєва цінність є провідною. При аналізі малюнків найчастіше відзначається вживання символів, що підтверджують наявність залежності.
Віддають перевагу кар'єрі 7 % жінок і удвічі менше (3 %) чоловіків. І для юнаків, і для дівчат характерне почуття тривоги, викликане взаємодією із середовищем, невпевненістю в собі. Як правило, саме невпевненість є причиною підвищеної тривожності, яка ускладнює контакти із зовнішнім світом і сприяє залученню особистості, незалежно від статі, у віртуальний простір.
В однаковій мірі визначають для себе кар'єру і родину 7 % учасників дослідження. Це удвічі перевищує жіночий показник вільних користувачів і втричі - чоловічий. Помітний відхід від реальності, залежність, чутливість до критики й відчуженість. Це свідчить про залежне становище користувача від системи Інтернет, втрату ним здатності самостійно приймати рішення стосовно майбутнього.
Всього 3 % учасників дослідження зобразили на малюнках себе. Це в чотири рази менше показника вільних користувачів серед жінок і в півтора рази - у чоловіків. Така велика розбіжність підтверджує наявність серйозних проблем у передзалежній групі як у дівчат, так і в юнаків. Виходячи з отриманих даних, можна припустити фактичне нехтування передзалежною особистістю свого внутрішнього світу і неприйняття свого Я. Цей відсоток схильних до надбання рис залежної поведінки користувачів є прикладом порушення процесу гендерної ідентичності, що підтверджується малюнками.
Висновки
Юнаки виявляються більш схильними до кібервпливу, що сприяє їх глибшій зануреності у віртуальний простір. Кількість юнаків, які перебувають на високому рівні формування життєвих планів, значно поступається жіночому показникові. Найбільш несформованими в групі юнаків є уявлення, що стосуються інтимно-особистісної сфери і проблем створення сім'ї. Це багато в чому пояснюється тим, що молоді люди відчувають невпевненість у собі, що обумовлює закомплексованість, почуття страху з наступною фрустрацією, яка обумовлює надбання молодими людьми рис залежної поведінки. У передзалежних юнаків процес життєвого планування - на низькому рівні, з перевагою абстрактних цінностей. Це засвідчує, що представники цієї групи не мають планів на майбутнє а, отже, не пристосовані до реального життя.
Серед вільних користувачів жіночої групи гендерна ідентичність сформована. Життєві плани дівчат є усвідомленими і психологічно зрілими, що свідчить про більшу пристосованість осіб жіночої статі до реального життя, його вимог.
Крім того, як для юнаків, так і для дівчат, які належать до передзалежної групи, характерним є неповне прийняття свого внутрішнього світу і свого Я, а це один з аспектів порушення процесу гендерної ідентичності.
Література:
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.: Прогресс, 1986. - 420 с.
2. Каширская И. К. Социально-психологический анализ основных источников информации и процесс гендерной социализации. // Вопросы психологии. 2003. №6. С. 56 - 63.
3. Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
4. Жичкина А. Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. - http://flogіston.ru/projects/artіcles/refіnf.shtml
5. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - Спб.: Питер, 2003. - 1096 с.
6. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.
7. Kelly P. Human Іdentіty Part 1: Who are you? / Netropolіtan lіfe/E-lecture from the unіversіty course about the net. 1997. http://www-home.calumet.yorku.ca/pkelly/www/іd1.htm
8. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...