WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтернет-середовище і формування гендерної ідентичності в процесі життєвого планування - Реферат

Інтернет-середовище і формування гендерної ідентичності в процесі життєвого планування - Реферат

на рівень сформованості в молодих людей уявлень про майбутнє життя та на ступінь серйозності намірів реалізувати намічене. Крім цього, аналізувалась різниця в уявленнях юнаків і дівчат щодо майбутнього життя. На основі теоретичного матеріалу, а також на підставі текстів творів було виокремлено низку показників, які склали структуру життєвих планів, а саме: показники довжини, при розгляді яких ми враховували поєднання близької і далекої перспективи; структурованості і послідовності; усвідомленості; самостійності; інструментальності (маємо на увазі цілеспрямованість особистості, визначення нею для себе способів досягнення мети); ілюзорності чи реальності, позитивного чи негативного ставлення. Це дозволило визначити у процентному співвідношенні низку значущих для кожноїгрупи цінностей.
Згідно з переважанням тих чи інших показників у текстах, визначалися рівні, що характеризують ставлення молодих людей до майбутнього:
· дуже низький;
· низький;
· середній;
· високий.
Малюнки опрацьовувалися з використанням таких широко відомих методик, як "Будинок - Дерево - Людина" і "Малюнок родини". При інтерпретації увага зверталась на розташування малюнка на аркуші, техніку виконання, сюжетність, емоційну забарвленість, ступінь відповідності заданій тематиці. Ґрунтуючись на згаданій сюжетності, ми розподілили роботи відповідно до зображеного в них матеріалу.
На підставі даних, одержаних в результаті опитування, спрямованого на визначення ступеня захопленості системою Інтернет, було визначено дві групи випробовуваних - вільних користувачів і передзалежних.
Особистість, що не виявляє на даному етапі рис залежної поведінки і здатна припинити on-lіne спілкування в будь-який момент, визначалася нами як вільний користувач. Наявність певних проблем, пов'язаних з надмірним захопленням Мережею, невиконання певного роду обов'язків і помітне збільшення інтересу до on-lіne спілкування послужили підставою віднести цю групу осіб до передзалежних.
Груповий розподіл здійснювався за двома критеріями - рівнем дезадаптації до реальних умов життєдіяльності і тривалості перебування в Мережі. Під дезадаптацією ми розуміли зміни, які відбулися в поведінці людини внаслідок негативного впливу Інтернет-простору, що спричинило порушення у сфері міжособистісних відносин, погіршення емоційного стану, з'яву проблем у навчальній і професійній діяльності.
Отже, в нашому дослідженні ми проводимо аналіз особливостей життєвого планування в групах, які відрізняються не тільки за гендерною ознакою, але й за ступенем захоплення системою Інтернет, а саме "вільними користувачами" і "передзалежними".
Процентний показник вільних користувачів склав 81 %, з них 55 % - жінки, 45 % - чоловіки. Що стосується передзалежних, то вони утворили групу в 19 %, у якій 56 % - жінки, 44 % - чоловіки. В обох групах жіночий кількісний показник перевищує на 10 % чоловічий. Слід зауважити, що дослідники Інтернет-залежності останнім часом відзначають підвищення відсотка користувачів жіночої статі і висловлюють припущення про перевагу кількості жінок в Мережі у майбутньому.
Серед вільних користувачів, які написали твір, 62 % - жінки, 38 % - чоловіки. Такий розрив у показниках свідчить про потайність юнаків, їх небажання йти на контакт і посвячувати оточуючих у свої плани. Це можна розуміти як усвідомлення недосконалості своїх життєвих планів або й те, що їх немає взагалі, та острах у зв'язку з виявленням цього факту.
З числа вільних користувачів дуже низький рівень склали 8 % чоловіків і 10 % жінок. Як для дівчат, так і для юнаків цієї групи характерне прагнення до збільшення дозвілля, риси інфантилізму. Про це свідчать тексти творів, у яких молоді люди пишуть про жадання безтурботного життя, наповненого веселощами, задоволеннями. Позиція, що її дотримуються представники цієї групи, свідчить про незрілість таких осіб, внаслідок чого вони не здатні приймати життєво важливі рішення через їх неусвідомленість. Орієнтованість молоді винятково на дозвілля говорить про регрес, що виявляється в дезадаптації до реального життя та його вимог. Це викликає стурбованість: адже можливе розчарування молодих людей своїм майбутнім призводить до появи різних адикцій.
На низькому рівні життєвого планування перебуває 12 % чоловіків і 5 % жінок. Молоді люди, яким притаманний цей рівень, відчувають фрустрованість, страх, непевність у майбутньому. Відзначимо, що юнаків, для яких характерна така позиція, удвічі більше, ніж дівчат. Це ще раз підтверджує припущення, що скритість притаманна переважно представникам чоловічої статі. Отримані дані дозволяють не тільки підтвердити, але й обґрунтувати цей факт. Фрустрованість є наслідком невпевненості особистості в собі і власному майбутньому, про що свідчать тексти творів юнаків, засновані на усвідомлено негативній, песимістичній настанові: "Майбутнього немає", "Наближається Армагеддон", "Все буде добре, якщо я не вмру". Для дівчат, що перебувають на такому рівні планування майбутнього, характерний страх перед ним, що підтверджується такими фразами: "Боюся загадувати", "Я невпевнена навіть у завтрашньому дні".
Середній рівень склали 18 % дівчат і 4 % юнаків. Така істотна різниця в показниках свідчить про більшу адаптованість осіб жіночої статі до умов реальності, що й засвідчують тексти творів з позитивним ставленням до сьогодення і його зв'язку з майбутнім: "Зараз я добре вчуся і планую одержати червоний диплом, а це означає стати гарним фахівцем і влаштуватися на престижну роботу"; "Я вже роблю перші кроки на шляху до самостійного життя. Вчуся і працюю. Думаю, в майбутньому це мені допоможе...". Зазначимо, що студенти цієї групи орієнтовані на певну мету, якою вони переймаються на даному етапі, і котра, як правило, є лише частиною їх життєвих планів. Цій групі серед осіб (і жіночої, і чоловічої статі) властиві висловлювання щодо підвищення значущості системи Інтернет у майбутньому. Занепокоєння тут викликає фіксованість уваги молоді (в переважній більшості творів) на процесах інформаційних технологій в групі вільних користувачів. Інформатизація багатьох сфер людської діяльності дуже важлива, однак вона не повинна перешкоджати процесові життєвого планування та конкурувати

 
 

Цікаве

Загрузка...