WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа - Реферат

Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа - Реферат

організацій. Таких, наприклад, як банда злочинців-мотоциклистів, японська Якудза (Австралія), Ла Коза Ностра (США), Ла Коза Ностра, клан Лучано (Італія), Ямагучі-гумі (Японія), Сизранське угруповання (Росія) та інші. 13 груп утворювалися саме за етнічним або клановим принципом, 10 складалися з вихідців з одного соціального середовища або об'єднувалися спільним соціальним інтересом [39, с. 23].
Клієнтарні відносини можуть формуватися і всередині бюрократій (як в авторитарних, так і в демократичних суспільствах), сприяючи корупції. Неформальний соціальний капітал може далеко поширюватися в суспільстві. Так, дирижизм в економіці окремих країн Латинської Америки породжує гнучку неформальну економіку. За радянських часів мережі взаємної підтримки, блат були взірцем оптимізації обміну ресурсами. Цей феномен викликав жваву увагу соціологів (А. Леденьова, А. Сагомонов, О. Афанасьєва, О. Долгушева, Н. Євдокимова-Дінелло, Р. Роуз).
Певне уявлення про зв'язок організованої злочинності та клієнтелізму як конкретного втілення негативного соціального капіталу дають дані проекту "Обстеження бізнес-середовища та результатів роботи підприємств", здійсненого Світовим банком спільно з Європейським банкомреконструкції та розвитку 1999 року в країнах з перехідною економікою. У кожній країні було опитано на підставі репрезентативної (квотної для розміру, галузі, розміщення та експортної орієнтації) вибірки представників 125 - 150 підприємств. Виходячи з відповідей менеджерів вищої ланки 26 країн на запитання щодо впливу такої форми корупції, як патронат, на бізнес, та щодо того, наскільки значимою видається проблема організованої злочинності для ділового середовища, розраховано середні бали (шкали цих запитань мали ранговий рівень виміру від 1 до 4 балів; чим вище значення - тим гострішою видається та чи інша проблема). Коефіцієнт кореляції (r) між цими показниками статистично значущий на рівні p<0,01 і становить 0,635, що засвідчує помірний зв'язок.
Опитування підприємців за аналогічною методикою було здійснено Світовим банком і ЄБРР 2002 року. В таблиці наводиться зіставлення за показниками, що характеризують значимість проблеми мафії для стану і розвитку бізнесу, її участь у лобіюванні державних рішень, а також соціальний капітал, котрий має вираз у пануванні принципу верховенства права у певній країні, - довірі до юридичної системи, впевненості у захисті прав власності.
Коефіцієнт кореляції між поширеністю двох лобістських угруповань (наближені до влади фірми і організована злочинність) складає 0,482 (p<0,05), між впливом організованої злочинності та проблемою мафії для стану і зростання бізнесу - 0,585 (p<0,05), між проблемою організованого кримніналітету та одним з індикаторів верховенства права - -0,443 (p<0,05). Цей статистичний аналіз підтверджує висунуті гіпотези про зв'язок організованої злочинності з позитивним і негативним соціальним капіталом: у суспільствах, де юридична система не діє, бізнес скаржиться на проблему організованої злочинності. При цьому злочинні організації та фаворитні фірми істотно впливають на законодавство та управлінські рішення.
Отже, клієнтелізм як вид соціального капіталу і форма організації суспільних відносин лежить в основі прихованих (латентних) груп впливу, що обстоюють свої інтереси неправовими, часто-густо протиправними діями, за допомогою корупції і насилля. Такими групами можуть виступати, зокрема, традиційні мафіозні клани - об'єднання на сімейній (кревно-родинній чи квазі-родинній) або земляцькій спільності. Високий рівень солідарності і згуртованості досягається завдяки певним механізмам набуття родинності та неухильним дотриманням патріархальної етики. Клієнтарні відносини можуть існувати і всередині бюрократій, перетворюючись на інституційний феномен і сприяючи корупції.
Зіставлення поширеності груп впливу, проблеми організованої злочинності та дієвості принципу верховенства права
Частка фірм, бізнес яких зазнає помірного або серйозного впливу певних груп через лобіювання ними законів та управлінських рішень, % Частка фірм, для яких організована злочинність є помірним або серйозним обмеженням бізнесу, % Частка фірм, які тією чи іншою мірою впевнені у підтримці юридичною системою контрактів у ділових спорах, %
Індивідууми або фірми з щільними зв'язками з політичними лідерами Організована злочинність
Сербія і Чорногорія 45,7 39,4 25,9 71,5
Македонія 49,4 47,1 43,2 49,4
Албанія 43 23,2 35,1 49,4
Хорватія 50,4 36,6 22,6 66,6
Туреччина 58,1 34,2 28,5 67
Боснія і Герцеговина 46,6 37 43,1 61,9
Словенія 31,1 6,3 7,3 54,4
Угорщина 48 27,1 11,1 59,7
Чехія 29,1 14,3 21 52,9
Румунія 37,9 20,6 26,4 54,2
Болгарія 50,3 40,5 39,7 49,4
Польща 63,8 30,6 33,6 58,1
Словаччина 51,6 32,3 25,1 46,1
Латвія 53,7 22,8 13,8 51
Литва 44,7 20,3 20,6 40,5
Естонія 31,7 20,5 9,6 71,4
Україна 67,9 44,8 33,1 50,9
Білорусь 43,5 21,8 16,1 51,9
Молдова 57,3 40,7 48,5 29,9
Грузія 39,9 24,2 42,5 41,1
Вірменія 44,8 28 12 55,9
Казахстан 46,1 29,4 21,8 51,5
Азербайджан 54,6 25 1,3 69,1
Узбекистан 45,5 25 14,9 75,8
Росія 37,2 30,6 20,4 34,7
Таджикистан 38,2 46,3 23 66,7
Киргистан 33,8 40 30,7 36
Середнє 46,1 29,9 24,8 54,3
На підставі здійсненого аналізу можна вважати, що коли інститути держави не виконують своїх функцій, насамперед коли не забезпечується принцип верховенства права або економічна діяльність суб'єктів в межах формальних правил призводить до великих трансакційних витрат, з'являються неформальні групи, що гарантують, організовують та впорядковують виробництво, обмін та перерозподіл ресурсів, створюють значні переваги для окремих суб'єктів ринку й виконують інші функції, подібні до функцій соціального інституту. Злочинні організації, ґрунтовані на зіпсованому соціальному капіталі, часто-густо зменшують ціну трансакцій як для деяких учасників легальних ринків суспільств, де панує недовіра, так і для учасників ринків нелегальних. Така регулятивна діяльність, здійснювана тривалий час, має тенденцію до інституціалізації. Організована злочинність виконує низку функцій, притаманних соціальному інститутові, і характеризується такими рисами:
· встановлення статусно-рольової структури, часто ґрунтованої на патрон-клієнтних відносинах;
· обмін ресурсами (владою, престижем, економічними благами);
· наявність специфічної нормативно-ціннісної системи, що регулює відповідні типи поведінки;
· формування ідентичності у членів відповідних злочинних спільнот;
· налагодження стабільної, тривалої інтеракції, стійких зв'язків, розподілу праці, диференціація і спеціалізація в межах задоволення

 
 

Цікаве

Загрузка...