WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ідеологія консолідації українського суспільства - Реферат

Ідеологія консолідації українського суспільства - Реферат

задоволення різноманітних матеріальних і духовних потреб населення, забезпечує гідні умови життя, праці і відпочинку людей. Оскільки у нашому ще недостатньо структурованому громадянському суспільстві соціальні цілі різних прошарків населення значно різняться між собою, то й ідеологія, за звичай, набуває відмінних типологічних модифікацій. Тим не менше є і спільні цілі - надкласові, надгрупові, надетнічні, які консолідують усе населення задля їх успішної реалізації. В наш часдосить актуальними є завдання загальнонаціонального державобудування, створення надійного економічного підґрунтя задля закріплення і подальшого розвитку національної самостійності і політичної незалежності, систематична розробка правових засад входження Україні до європейських і світових міждержавних структур, становлення й удосконалення національної автентичності і самодостатності тощо.
Висхідними ідейними принципами консолідації українського суспільства мають бути загальновизнані прогресивні принципи демократизму, лібералізму, гуманізму:
* Демократизм передбачає вільне соціально-політичне волевиявлення усіх верств населення, представників усіх соціальних і етичних угрупувань, що забезпечується системою правових /і передовсім, конституційних/ законів, актів і нормативів і проявляється, зокрема, на загальних добровільних виборах у різні представницькі органи державної влади і місцевого самоврядування.
* Принцип лібералізму вимагає забезпечувати свободу кожної окремої людської особистості, в межах демократичних правових норм і законів. Він включає високу міру економічних, політичних, етнічних, релігійних і інших свобод громадян. Свобода при цьому співвідноситься із суспільно-правовими обов'язками перед державою, та відповідальністю особи за свої дії і вчинки, що залежить від її загальної і професійної культури.
* Принцип гуманізму орієнтує на взаємоповагу, доброзичливість і взаємодопомогу людей у громадянському суспільстві, передовсім на різнобічну допомогу найменш захищеним верствам населення. Його роль у нашому суспільстві постійно зростає.
На наш погляд ось ці ідейні /ідеологічні/ принципи можуть найбільш ефективно втілювати у життя передовсім соціально-демократичні і соціально-ліберальні політичні сили партії і рухи центристського спрямування. Саме на них покладається в першу чергу історична місія ідейно консолідувати українське суспільство на сучасному етапі національного самоствердження. Як зазначив президент України "у державі повинна існувати ідеологічна домінанта, але не як державна ідеологія, а як ідеологія державного будівництва. Це однозначно й очевидно. І не побудовано на абстрактних утопіях, а на природних високих національних загальнонародних цінностях".
IІІ. Державознавчий аспект проблеми розбудова нації
Розбудова нації це регенерація її ментальних структур і поступове відновлення основних структурних елементів. Нація - органічне утворення, подібне своєю організацією до людини: якщо у людини є душа, та у нації є дещо подібне - інтегральна цілісність, що має назву "дух нації".
За радянського періоду були утворені деякі ментальні структури, що зберігаються в значних прошарках населення в Україні. Але будучи досить поверховими, вони з плином часу зникнуть самі. Але на сьогодні вони існують і можуть становити певну загрозу розбудові національних ментальних структур. Існують залишки історичної пам'яті, пов'язаної з ідеологемами й оцінками історичних подій сталінсько-брежнєвських часів. Механізми нейтралізації таких міфологем потребують значних зусиль і інтелектуальної енергії з боку носіїв нових форм свідомості.
В аспекті розбудови нації ми починаємо майже з нуля. Знищувані в гулагах і в ідеологічних заборонах розум і дух нації, її воля дезорганізовані, не можуть знайти реального політичного виявлення і підпорядковані стереотипам вторинності, провінційності, несамостійності. Емоційно-чуттєва сфера демосу дезорганізована економічною нестабільністю і перебуває під впливом старих стереотипів і схем мислення. В таких умовах проголошена незалежність може перетворитися у формальність, але й може стати кроком до пробудження нації.
Українська державницька ідея та політичні процеси.
Українська державницька ідея - це утвердження української нації у своїй духовній єдності та моральній відповідальності за будівництво незалежної України; це вироблення нових орієнтирів діяльності всього українства, нових ідейно-методологічних засад культурно- освітньої праці, нових принципів формування громадсько-політичних структур і стосунків; це пошуки реальних шляхів політичного та ідеологічного плюралізму подолання старих та недавно набутих стереотипів.
Українська державницька ідея - постійні пошуки шляхів до національного примирення в ім'я Української держави, це вироблення засад і форм консолідації суспільства, це постійне спрямування до утвердження інтелектуальної свободи, до відкритого суспільства.
Вироблення і ствердження української державницької ідеї викликає нагальну потребу єднання представників різних політичних сил, партій і рухів, українців і представників інших народів, спільної, наполегливої праці в ім'я незалежності України, кращої долі його народу. Забудемо про те, що нас роз'єднує, зміцнімо зусилля для побудови економіки відкритої, держави правової, життя щасливого - це провідний лейтмотив доби.
Сама ідея державності України повинна сьогодні згуртувати всіх: лівих, правих, центристів, прихильників ринку і бійців за соціальну рівність, пацифістів і зелених, православних і греко-католиків, усіх віруючих, до якої б релігій вона не належали.
Саму ж проблему слід було б спрямувати на дослідження України, як національно-державної спільності, України як етносу, з одного боку, України як вітчизни всіх, хто оселився на її території, як етнодержавницького організму - з другого боку.
Важливим складовим елементом національного поступу України є політична стабільність у суспільстві, відсутність соціальних потрясінь, громадянський мир як стала ознака мудрості та зрілості нашого народу. Звідси - плекання розуміння об'єктивних причин складної ситуації в Україні, розуміння українців, які своєю працею, зваженим словом та витримкою сприяють становленню та зміцненню нової держави. Це - вміння не втягувати себе в гострі політичні чвари, зокрема на національному грунті, та протистояння, що зрештою є виявом моральної та правової вихованості й свідомості. Потрібно постійно дбати про зростання політичної відповідальності за побудову молодої української

 
 

Цікаве

Загрузка...