WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія особистості та колективу в спорті - Реферат

Психологія особистості та колективу в спорті - Реферат

та виховання у ньому школярів під час занять фізичною культурою
Розвиток колективу - це не плавний, а перервний процес. Він вимагає подолання протиріч, які виникають між досягнутими та запланованими перспективами, між колективними та індивідуальними для окремих школярів інтересами, між потребами школярів та можливостями їх задоволення тощо. Якщо розвиток колективу відбувається нормально, тоді спостерігаються три стадії цього процесу.
Перша стадія - початкового згуртування, коли у процесі сумісної діяльності та спілкування між однокласниками утворюються колективні зв'язки та стосунки, у більшості однокласників виникає почуття належності до класу.
Друга стадія характеризується тим, що в класі формується єдина суспільна думка з найбільш важливих питань: формуються колективні прагнення та інтереси, які охоплюють не тільки сферу дозвілля, розваг, але і сферу праці, навчання, занять фізичною культурою таспортом.
Третя стадія розвитку колективу характеризується тим, що всі школярі які входять до його складу займають у ньому сприятливу для свого розвитку позицію. На цій стадії колектив перетворюється в інструмент індивідуального розвитку та виховання школярів.
Формуючи колектив учнів учитель фізичної культури повинен послідовно вирішити такі завдання:
1. Організація та згуртованість у кожному класі та в школі фізкультурного активу, зміцнення його авторитету.
2. Надання колективу школярів ідейної спрямованості, розвиток у ньому критики та самокритики, формування високої вимогливості до себе та товаришів.
3. Перетворення колективу класу в природну та необхідну частину загальношкільного колективу.
4. Формування в колективі школярів такту, уміння застосовувати правильні форми впливу на своїх товаришів, включаючи й індивідуальний підхід до них.
Шляхи формування колективу:
1. Участь школярів у важливій для них сумісній діяльності (ігри, змагання тощо).
2. Створення системи перспективних ліній (вивчити якусь гру, засвоїти комплекс певних вправ, за якими будуть проводитись змагання, перемогти на першість школи, міста тощо).
3. Створення певних традицій (проведення "днів здоров'я", спортивних вечорів, або дотримання певних ритуалів проведення загальношкільних спортивних заходів, спортивна форма, емблема шкільного колективу тощо).
Правильна громадська думка класу та колективу школи може відігравати позитивну роль у вихованні учнів. Громадська думка - це не інструмент пригнічення особистості. Вона керує вчинками особистості не тому, що хтось скаже, а внаслідок прийняття норм колективу, які перетворюються в переконання особистості. Громадська думка виконує різноманітні функції: сприяє розширенню та закріпленню морального досвіду особистості, виконує для особистості, що розвивається, недостатність знань моральної поведінки (когнітивна функція); сприяє вихованню та самовихованню особистості, допомагаючи виробити їй об'єктивну самооцінку через здобрення або осуд її вчинків (виховна функція); сприяє виробленню певних еталонів поведінки, регулює вплив на особистість різних факторів соціального характеру (регулювальна функція); сприяє єдності дій членів учнівського колективу, коректує місце особистості в колективі (організаторська функція); здійснює функцію соціального контролю за поведінкою особистості (контрольна функція).
Література
1. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.
2. Данилина Л.Н., Плахтиенко В.А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.
3. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.
4. Джамгаров Т.Т., Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979.
5. Дойзер Э. Здоровье спортсмена. - М.: ФиС, 1980.
6. Допинговый монстр. - Р.Д. Сейфулла, И.А Анкундинова. - М., 1996.
7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение,1987.
8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. - М.: ФиС, 1984.
9. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978.
10. Марищук В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1990.
11. Мартенс Р. Социальная психология и спорт. - М.: ФиС, 1979.
12. Мельников В.М. Психология.Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1987.
13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: ФиС, 1979.
14. Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М.: ФиС, 1985.
15. Озеров В.П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.
16. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. К.: Вища школа, 1975.
17. О. Сильвия. Избранные лекции по психологии спорта. - Тарту, 1973.
18. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984.
19. Попов А.Л. Спортивная психология. - М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998.
20. Психология и современный спорт /Сб. научных работ психологов спорта. - М.: ФиС, 1973.
21. Психология спорта высших достижений. Под ред. А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979.
22. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта, - М.: ФиС, 1959.
23. Пуни А.Ц. Психология. - М.: ФиС, 1974.
24. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: ФиС, 1973.
25. Родионов А.В. Психофизическая тренировка. - М.: ТОО "Дар", 1995.
26. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1958.
27. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1974.
28. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: "Магистр-S", 1997.
29. Синайский М.М., Попов А.Л. Систематика соревновательных действий спортсменов по критериям результатов. - М.: Теория и практика ФК, № 2, 1996
30. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. М.: ФиС , 1976.
31. Справочник по психиатрии. //Под ред. А.В. Снежевского. - М.: Медицина, 1985.
32. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
33. Станкин М.И. Этика спортивного педагога. - М.: Знание, 1983.
34. Сурков Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях // Словарь-справочник /. - СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996.
35. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. - Основы психологии спорта и физической культуры. К.: Олимпийская литература, 1998.
36. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.
37. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.
38. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - М.: ФиС, 1988.
39. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. - М.: ФиС, 1984 (Наука - спорту).
40. Швальбе Б. Швальбе Х. Личность, карьера, успех. - М.: Прогресс-интер, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...