WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна характеристика фізичних вправ - Реферат

Психологічна характеристика фізичних вправ - Реферат

уявлень під час оволодіння фізичними вправами є фазовим. У ньому розрізняють фазу створення і фазу уточнення рухових уявлень. Фаза створення рухових уявлень ґрунтується на фізіологічних механізмах виникнення і розвитку рухового динамічного стереотипу і охоплює період ознайомлення з новими фізичними вправами та період оволодіння руховими діями.
Спочатку для ознайомлення з новими фізичними вправами їх показують і пояснюють, як вони виконуються, що сприяє створенню зорових уявлень про дію в цілому і забезпечує осмислювання техніки її виконання. На цій основі з'ясовуються загальні ознаки фізичної вправи. Водночас створюється руховий образ на базі наявного рухового досвіду, з якого використовуються ті компоненти, які входять до складу вправи що вивчається. Так, наприклад, під час оволодіння новими акробатичними стрибками спортсмени включають як готові компоненти присідання, опускання рук в упор на підлозі, нахили корпуса, стрибок з ноги на ногу під час виконання переворотів уперед тощо.
Оволодінню складними фізичними вправами на практиці звичайно передує виконання підготовчих вправ, що допомагають спортсменам усвідомити окремі компоненти рухового акту. Цілісний руховий образ створюється під час виконання самої вправи. Відомо, що руховий образ виникає і запам'ятовується в нашій свідомості завдяки процесам аналізу і синтезу, у здійсненні яких провідна роль належить руховому аналізаторові. При початковому самостійному виконанні нової фізичної вправи він забезпечує найзагальнішу, грубу роботу, внаслідок чого багато рухів здійснюється хаотично, неосмислено. У міру неодноразового виконання вправи, поглибленого ознайомлення з нею, робота рухового аналізатора поступово уточнюється, диференціюється. Поступово накопичується матеріал для побудови нового рухового образу, який дасть можливість спортсменові самостійно виконувати рухову дію в цілому.
Фаза уточнення рухових уявлень охоплює період удосконалення в техніці виконання вже засвоєних фізичних вправ, коли відбувається диференціювання часових зв'язків рухового динамічного стереотипу. Уцей час найповніше усвідомлюються всі ознаки і елементи рухів, що вивчаються, чому сприяють різні методичні прийоми активізації сенсорних процесів і процесів мислення. Найкращі результати дає метод завдань, коли спортсмен має визначити конкретне завдання дії. Завдяки цьому і забезпечується найповніше усвідомлення форми, амплітуди, напряму, швидкості руху та величини зусиль, які розвиваються.
Процес уточнення уявлень потребує постійної активізації розумової діяльності. Завдяки цьому не тільки поглиблено усвідомлюється структура вправи в цілому, а й далі з'ясовується структура кожного елементу зокрема. Таким чином, розкривається внутрішня суть фізичної вправи, яка є ядром удосконаленого рухового образу. Вироблений образ - це основа для досягнення високої майстерності в техніці виконання фізичних вправ. Висока майстерність у техніці створює передумови для дальшого формування повних, правильних і стійких рухових уявлень.
Література
1. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.
2. Данилина Л.Н., Плахтиенко В.А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.
3. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.
4. Джамгаров Т.Т., Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979.
5. Дойзер Э. Здоровье спортсмена. - М.: ФиС, 1980.
6. Допинговый монстр. - Р.Д. Сейфулла, И.А Анкундинова. - М., 1996.
7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение,1987.
8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. - М.: ФиС, 1984.
9. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978.
10. Марищук В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1990.
11. Мартенс Р. Социальная психология и спорт. - М.: ФиС, 1979.
12. Мельников В.М. Психология.Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1987.
13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: ФиС, 1979.
14. Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М.: ФиС, 1985.
15. Озеров В.П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.
16. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. К.: Вища школа, 1975.
17. О. Сильвия. Избранные лекции по психологии спорта. - Тарту, 1973.
18. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984.
19. Попов А.Л. Спортивная психология. - М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998.
20. Психология и современный спорт /Сб. научных работ психологов спорта. - М.: ФиС, 1973.
21. Психология спорта высших достижений. Под ред. А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979.
22. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта, - М.: ФиС, 1959.
23. Пуни А.Ц. Психология. - М.: ФиС, 1974.
24. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: ФиС, 1973.
25. Родионов А.В. Психофизическая тренировка. - М.: ТОО "Дар", 1995.
26. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1958.
27. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1974.
28. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: "Магистр-S", 1997.
29. Синайский М.М., Попов А.Л. Систематика соревновательных действий спортсменов по критериям результатов. - М.: Теория и практика ФК, № 2, 1996
30. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. М.: ФиС , 1976.
31. Справочник по психиатрии. //Под ред. А.В. Снежевского. - М.: Медицина, 1985.
32. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
33. Станкин М.И. Этика спортивного педагога. - М.: Знание, 1983.
34. Сурков Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях // Словарь-справочник /. - СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996.
35. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. - Основы психологии спорта и физической культуры. К.: Олимпийская литература, 1998.
36. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.
37. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.
38. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - М.: ФиС, 1988.
39. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. - М.: ФиС, 1984 (Наука - спорту).
40. Швальбе Б. Швальбе Х. Личность, карьера, успех. - М.: Прогресс-интер, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...