WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна характеристика фізичних вправ - Реферат

Психологічна характеристика фізичних вправ - Реферат


Реферат на тему:
Психологічна характеристика фізичних вправ
ПЛАН
1 Загальна психологічна характеристика фізичних вправ
2 Психологічна характеристика фізичних вправ шкільної програми
3 Автоматизовані і усвідомлені компоненти фізичних вправ
4 Рухові уявлення під час виконання фізичних вправ
1 Загальна психологічна характеристика фізичних вправ
Фізичні вправи - це основний засіб фізичного виховання дітей шкільного віку, з допомогою якого забезпечується потрібний фізичний розвиток і формується високий рівень фізичної досконалості.
За своєю психологічною суттю фізичні вправи - вид навчальної діяльності в школі, який охоплює сукупність логічно побудованих, змістовних дій та рухів, спрямованих на розвиток фізичних і розумових здібностей школярів. Водночас фізичні вправи - це процес відомого, багаторазового виконання спеціально підібраних дій та рухів з метою зміцнення здоров'я, набуття потрібних фізичних якостей, рухових навичок і умінь.
Кожний вид фізичних вправ ставить до психіки школяра, до його особистості певні вимоги, визначення яких є основним завданням психологічного аналізу вправ. На підставі аналізу складають поглиблену психологічну характеристику фізичних вправ. Основою для складання психологічної характеристики фізичних вправ є вивчення структурних особливостей певного виду спорту і з'ясування особливостей формування рухових навичок, з враховуючи закономірні зміни психіки школярів. Беручи за основу структурні особливості, П.А. Рудик усі фізичні вправи поділяє на 6 груп.
До першої групи належать вправи найзагальнішого призначення, які потребують високої активності пропріоцептивних м'язово-рухових відчуттів. Це елементарні рухи руками, ногами, тулубом, головою, а також їх різноманітні поєднання. На їх основі створюють вправи ранкової гімнастики, вільні, вправи спортивної гімнастики тощо.
Друга група - це вправи на приладах, які ставлять високі вимоги до м'язово-рухової, зорової та дотикової орієнтації. Складні поєднання рухів на приладах є основою спортивної гімнастики. Ризиковані рухи, характерні для цієї групи вправ, викликають загострені емоційні переживання.
До третьої групи віднесені всілякі пересування в умовах боротьби за збільшення швидкості проходження заданої дистанції: спортивна ходьба, біг, стрибки, ходьба на лижах, їзда на велосипеді, ковзанярський спорт та ін. Психологічно ці вправи ґрунтуються на точності сприймання простору та високій орієнтації щодо темпу і ритму рухів. Важливим структурним елементом третьої групи є необхідність постійно стимулювати вольові зусилля для боротьби з об'єктивними та суб'єктивними труднощами, що виникають під час виконання вправ.
Четверту групу становлять вправи з спортивними приладами, психологічна структура яких значною мірою зумовлена будовою приладу. У спорті використовують різні спортивні прилади, такі як гімнастичні палиці, булави, легкоатлетичні диски, списи, ядро, молот, гирі й штанги для важкої атлетики багато інших. Вправи з гімнастичними палицями і булавами потребують чітко спрямованих диференційованих зусиль, що розвиваються під час переміщення приладу. Використання легкоатлетичних приладів передбачає розвиток максимальних м'язових зусиль для досягнення високого результату в їх метанні та штовханні. Граничним загостренням м'язово-рухових відчуттів характеризуються вправи з штангою та гирями. Загальними критеріями психологічної суті цих вправ є точність сприймання форми, величини і ваги приладу, а також вільне свідоме керування власною вибуховою силою.
П'ята група - це вправи з єдиноборства. Найспецифічнішими представниками цієї групи є фехтування і бокс. Психологічні вимоги до вправ цієї групи ґрунтуються на частій імпровізації, не очікуваних діях партнера і шляхах вибору власних дій для перемоги.
До шостої групи фізичних вправ належать рухливі та спортивні ігри, де обов'язкові колективні зусилля усієї команди, спрямовані на досягнення перемоги.
Характеризуючи фізичні вправи за структурними особливостями навичок, П. А. Рудик встановлює істотні відмінності, а саме:
а) різну кількість необхідних рухових навичок кожної групи фізичних вправ;
б) неоднаковий ступінь складності рухових навичок;
в) специфічний характер зусиль, що розвиваються в процесі виконання кожної групи фізичних вправ;
г) неоднаковий ступінь варіабельності рухових навичок.
Знання цих особливостей дає можливість творчо підходити до добору необхідних фізичних вправ.
2 Психологічна характеристика фізичних вправ шкільної програми
Найбільшу питому вагу в програмі має гімнастика, яка є основним засобом фізичного виховання дітей шкільного віку. З допомогою гімнастичних вправ забезпечується різнобічний вплив на особистість школяра, на його рухову діяльність для загального фізичного розвитку, а також удосконалювання рухової координації. На заняттях з гімнастики в школі ефективно виробляються моральні та вольові якості. Регулярні заняття гімнастикою сприяють формуванню міцних і стійких спортивних інтересів З допомогою гімнастичних вправ ефективно розвивається і збагачується рухова пам'ять, яка є основою створення в дітей шкільного віку сприятливих умов для успішного оволодіння різноманітними трудовими операціями.
Заняття з гімнастики в школі включають стройові та порядкові вправи, прикладні, загальнорозвивальні, акробатичні вправи, окремі вправи спортивної та художньої гімнастики.
Під час вивчення стройових вправ школярі ознайомлюються з правилами виконання стройових команд і набувають спеціальних знань умінь та навичок. Це дисциплінує учнів, організовує їх поведінку і закладає міцний фундамент для формування позитивних якостей особистості спортсмена. Виконуючи стройові вправи, діти привчаються стримувати свої дії та рухи, підпорядковувати їх колективним вимогам.
Значне місце в розділі гімнастики займають порядкові вправи з елементами фігурного марширування, гімнастичні шикування і перешиковування. Метою цієї групи вправ є формування в дітей умінь і навичок узгоджених дій у строю.
Загальнорозвивальні вправи - це система спеціальних рухів руками, ногами, тулубом і головою, які можна виконувати без предметів, з предметами і на спеціальних гімнастичних приладах. Психологічна суть цих вправ полягає насамперед у тому, що вони підвищують розумову активність школярів для глибшого усвідомлення техніки рухів власних частин тіла. На цій основі формується уміння керувати своєю поставою. У процесі виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...