WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна характеристика видів спорту - Реферат

Психологічна характеристика видів спорту - Реферат

умов спортивної діяльності може і повинна бути розглянута двояко. По-перше, як сукупність культурно-історичних вимог до психіки спортсменів, які породжені спортивною діяльністю, і цих критеріїв спортсмен повинен дотримуватись в міру засвоєння спортивної діяльності. По-друге, як діяльність, дії і операції, під час засвоєння яких спортсмен "черпає" для себе (в особистому значенні) спортивні мотиви, цілі та умови.
6 Психоспортограма
Розробка проблем психічної підготовки спортсмена і практичне її здійснення показали необхідність знань про специфічну психологічну характеристику окремих спортивних дисциплін. Психічна підготовка є результативною у тому випадку, якщо вона спрямована на розвиток психічних якостей і умінь, регулювання тих психічних станів, які характерні і необхідні для конкретного виду спорту. Психічна підготовка в різних спортивних дисциплінах має різні за змістом завдання.
Психологічна характеристика даного виду спорту називається психоспортограмою. Вона нагадує психологічну характеристику окремих професій - професіограму, але відрізняється від неї різною структурою професійної і спортивної діяльності, що пояснюється відмінностями в їх мотивах, цілях і умовах, в яких здійснюються дані види діяльності.
Спроби розробки психологічної характеристики окремих видів спорту проводились давно (Рудик П.А., 1958; Пуні А.Ц., 1959; Гагаєва Г.М., 1979; Мюллер С., 1967; Худадов Н.А., 1968; Герон Е., 1973 та ін.).
Специфічні психічні навантаження на спортсмена в кожному конкретному виді спорту і специфічні вимоги, які ставляться перед психічною діяльністю спортсмена, визначаються двома основними факторами:
а) особливостями діяльності, яку виконує спортсмен;
б) особливостями умов, в яких здійснюється дана діяльність.
Своєрідність діяльності, яку виконує спортсмен, включає і її специфічну структуру, специфічні вимоги при її виконанні і своєрідність труднощів, які долають при даному виконанні. Особливості діяльності, яку спортсмен виконує в різних спортивних дисциплінах, визначають активність тих чи інших психічних якостей і вмінь при її здійсненні.
Два основних фактори, які визначають необхідні для спортсмена психічні якості, уміння і стани, дали підстави для вертикального відокремлення в спортограмі двох основних блоків-поверхів: на першому з них групуються якості, які викликані особливостями діяльності у відповідній спортивній дисципліні, а на другому - психічні особливості спортсмена, які обумовлюються вимогами умов змагань.
Обидва поверхи психоспортограми включають по чотири горизонтально розміщених один за одним блоки, кожен з яких має різний зміст. До першого блоку спортограми включаються ті особливості самої діяльності і умов змагань у відповідній спортивній дисципліні, які визначають її специфічні вимоги до техніки спортсмена. З особливостей, які вказані у першому блоці випливає зміст другого блоку. У нього включають специфічні для даного виду спорту психічні функції, якості, уміння і стани.
Третій блок розкриває специфічну характеристику окремих спортивних дисциплін, специфічний спосіб, яким проявляється в них кожна психологічна функція, якість або стан. При складанні психоспортограм і визначенні конкретних завдань. які повинні виконати психологічну підготовку, знайомство з цими характеристиками мають першочергове значення. Позитивні або негативні залежності між психологічними якостями в будь-якому виді спорту - також одна з специфічних психологічних їх особливостей. Вони знаходять своє відображення і в третьому блоці моделі психоспортограми.
Четвертий горизонтальний блок включає показники, якими контролюється розвиток відповідних психологічних якостей.
Таким чином, із запропонованої моделі видно, що структура психоспортограми включає чотири горизонтальні блоки, які розміщені на двох поверхах. Зміст кожного з чотирьох горизонтальних блоків знаходиться в тісній залежності від змісту попереднього блоку. Кожен з них має свій специфічний зміст, а в сукупності вони визначають психологічну характеристику спортивної дисципліни. Знайомство з психоспортограмою даного виду спорту дає можливість розробитинауково обґрунтований план психологічної підготовки і контролювати її зміст.
Структурна модель психоспортограми.
Література
1. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.
2. Данилина Л.Н., Плахтиенко В.А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.
3. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.
4. Джамгаров Т.Т., Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979.
5. Дойзер Э. Здоровье спортсмена. - М.: ФиС, 1980.
6. Допинговый монстр. - Р.Д. Сейфулла, И.А Анкундинова. - М., 1996.
7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение,1987.
8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. - М.: ФиС, 1984.
9. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978.
10. Марищук В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1990.
11. Мартенс Р. Социальная психология и спорт. - М.: ФиС, 1979.
12. Мельников В.М. Психология.Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1987.
13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: ФиС, 1979.
14. Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М.: ФиС, 1985.
15. Озеров В.П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.
16. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. К.: Вища школа, 1975.
17. О. Сильвия. Избранные лекции по психологии спорта. - Тарту, 1973.
18. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984.
19. Попов А.Л. Спортивная психология. - М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998.
20. Психология и современный спорт /Сб. научных работ психологов спорта. - М.: ФиС, 1973.
21. Психология спорта высших достижений. Под ред. А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979.
22. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта, - М.: ФиС, 1959.
23. Пуни А.Ц. Психология. - М.: ФиС, 1974.
24. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: ФиС, 1973.
25. Родионов А.В. Психофизическая тренировка. - М.: ТОО "Дар", 1995.
26. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1958.
27. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1974.
28. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: "Магистр-S", 1997.
29. Синайский М.М., Попов А.Л. Систематика соревновательных действий спортсменов по критериям результатов. - М.: Теория и практика ФК, № 2, 1996
30. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. М.: ФиС , 1976.
31. Справочник по психиатрии. //Под ред. А.В. Снежевского. - М.: Медицина, 1985.
32. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
33. Станкин М.И. Этика спортивного педагога. - М.: Знание, 1983.
34. Сурков Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях // Словарь-справочник /. - СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996.
35. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. - Основы психологии спорта и физической культуры. К.: Олимпийская литература, 1998.
36. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.
37. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.
38. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - М.: ФиС, 1988.
39. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. - М.: ФиС, 1984 (Наука - спорту).
40. Швальбе Б. Швальбе Х. Личность, карьера, успех. - М.: Прогресс-интер, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...