WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна характеристика видів спорту - Реферат

Психологічна характеристика видів спорту - Реферат

спорту.
Спеціалістам також добре відомі факти психічних відмінностей між представниками різних видів спорту або різних амплуа в одному і тому ж виді спорту, які трапляються значно частіше, ніж відмінності між спортсменами конкретного виду спорту та особами, які не займаються спортом. До того ж вибірки висококваліфікованих спортсменів невеликі, що знижує цінність їх зіставлення з багаточисленними неспецифічними вибірками.
На нашу думку, розвиток будь-якої з перерахованих вище якостей особистості та їх поєднання можна досягти і в сфері діяльності, яка не пов'язана зі спортом.
Теоретичний підхід до побудови психологічної характеристики (класифікації) видів спорту, як правило, поєднаний зі встановленням деякого невеликого (від 2 до 6) числа факторів, які дозволяють порівнювати, рангувати види спорту за ступенем необхідності подолання цих психічних перешкод під час занять даним видом спорту. Ці фактори мають характер об'єктивних вимог до психіки спортсмена. Такими факторами, як правило виступають: швидкість дій в малопрогнозованих ситуаціях, ймовірність травми, прямий або непрямий контакт з суперником.
Аналогічна класифікація запропонована психологом Т.Т. Джамгаровим. У ній враховується характер протиборства (безпосередній або опосередкований), характер контакту з суперником (жорсткий фізичний, фізичний, умовний фізичний, відсутність фізичного контакту), а також характер взаємодії з партнерами та суперниками (сумісні взаємодії, індивідуальні дії, сумісно-синергичні дії.
Взаємодія - особливість сумісної дії декількох суб'єктів, в якій кожен, вирішуючи свої завдання, одночасно сприяє вирішенню завдань, які поставлені перед іншими партнерами.
В основі розглянутих вище класифікацій містяться фактори, які викликають стрес у тому чи іншому виді спорту. На думку спеціалістів, такі класифікації охоплюють далеко не всі види спорту і не чіпають галузі спортивних амплуа. Крім того, поза даними теоретичних моделей залишаються досить значні для результату, але не стресові фактори: емоційна виразність, інтелект, складність координації рухів, ергономічні особливості, циклічність.
Якщо до цього додати недостатньо розроблені соціально-психологічні сторони становлення спортивної майстерності в різних видах спорту, які забезпечують статус особистості і її перспективу, тоді необхідність більш сучасного вигляду психологічної характеристики (класифікації) видів спорту, змагальних вправ та спортивних амплуа стає очевидною як з позицій гуманізації спорту, так і психологічного моніторингу.
Психологічний моніторинг - регулярне, планомірне відслідковування динаміки психічних властивостей, процесів і станів протягом тривалого часу. При цьому використовується комплекс методик, які дозволяють вирішити суттєві проблеми психічного здоров'я, надійності, управління спортивною формою тощо.
Відповідно до структури діяльності в запропонованій психологічній характеристиці видів спорту (за О.Л. Поповим) виділено три фактори:- фактор мотивів, які покладено в основу всієї діяльності спортсмена, не виключаючи і відтінків мотивів, які властиві тому чи іншому виді спорту;- фактор цілей, які визначають специфіку дій в конкретній змагальній вправі, де головною ціллю є досягнення спортивного результату;- фактор умов, які складають багаточисленну групу вимог до психіки, які обов'язкові для врахування в операціях.
Операція - цим терміном в теорії діяльності позначаються закінчені і, як правило, автоматизовані акти (рухові, перцептивні, інтелектуальні та ін.), які входять в склад дій. На відміну від дій, що визначаються цілями і діяльністю, яка визначається мотивами, операції визначаються умовами предметної ситуації, в яких втілені, вбудовані у формі значень суспільно вироблені схеми поведінки.
Унаслідок виділення цих факторів специфіка вимог виду спорту, змагальної вправи або спортивного амплуа може бути представлена п'ятьма рівнями (див. схему), три з яких належать до мотивів: соціальна відповідальність (як данина соціально обумовленим мотивам); специфіка контактів з партнерами та суперниками ( як комунікативна мотивація), а також основні відтінки мотиву (мотиваційної специфіки) виду спорту з акцентом на забезпечення циклічності, управління рухом або ситуативне протиборство. Цільову сторону діяльності визначають альтернативні характеристики дій з позицій подолання небезпеки, соціальної підтримки, емоційного насичення та ергономічності, а умови становлять найбільш типові складові успіху або неуспіху операцій у складі діяльності (середовище, погода, статус, престиж, традиції, правила, досвід, задатки і обдарованість, контроль, спеціалізоване сприймання).
Таблиця 1. Психологічна специфіка змагальних вправ
В аналізі конкретного виду спорту, змагальної вправи або спортивного амплуа доцільним є розгляд не тільки традиційно очевидних особливостей вибраного виду спорту, але і уважне ставлення до всіх названих вимог. Як показує досвід використання даного (розширеного) підходу до аналізу конкретного виду спорту, в результаті цього є можливість виявити суттєві резерви психологічної підготовки спортсменів завдяки використанню прийомів в інших, навіть, здавалося б, досить неподібних видів спорту. Ці парадокси здебільшого і складають арсенал "маленьких хитрощів" досвідченого тренера і спортсмена, оскільки спираються на традиційну інертність мислення і поведінки суперників.
Крім того, досить часто доводиться мати справу з видами спорту, які не можуть повною мірою бути зараховані до однієї з гілок запропонованої класифікації.
Передбачається також, що спортсмен або тренер при психологічному аналізі вибраного виду спорту, змагальної вправи або амплуа будуть виходити з конкретної ситуації і реальних умов: рівня підготовки, віку, статі, наявності часу для вирішення завдань підготовки.
3 Мотиваційна специфіка видів спорту
Мотиваційна специфіка видів спорту досить широка і багатогранна своїми проявами та формами. Тут і різні контактні форми, які реалізують мотиви спортсмена, клубу, підприємців, спонсорів, державні інтереси, культурні традиції. Тут і мотиви пізнання людини, мотиви спілкування в сфері спорту і з приводу спорту, тут і задоволення агресивних нахилів у жорстких фізичних контактах, і багато непрямих, опосередкованихконтактів, примушування суперника за допомогою ударів та кидків м'яча, волана, шайби. Нарешті, складна та багатоваріантна специфіка становлення мотивів кінцевого вибору виду спорту, змагальної вправи або амплуа, тобто прагнення до перемоги саме в циклічності, управлінні рухом або ситуативному протиборстві.
Під час знайомства з мотиваційною специфікою видів спорту вам пропонується вибрати один з конкретних видів змагання, краще той, який найбільш освоєно, і порівнювати матеріал, який далі викладено, з вашою уявою про психічні особливості тих, що займаються даним видом спорту (змагальними вправами). Але тут слід враховувати стать, вік, спортивну кваліфікацію, соціальний статус спортсмена або команди і багато інших факторів підготовки та участі в змаганнях.
Соціальна відповідальність як мотив змагальної діяльності в конкретному виді спорту може мати індивідуальний або командний характер. Як здається на перший погляд, вам не важко буде вирішити питання про характер відповідальності, що переважає (індивідуальної або командної). Проте перший погляд змінюється наступним, і тут ви з'ясовуєте, що в самих індивідуальних видах спорту та змагальних вправах доля командної відповідальності (відповідальності перед клубом, командою) досить велика. Вона зростає в міру росту майстерності спортсмена та вкладу клубу в його підготовку і забезпечення участі в змаганнях. Для тих, що мають сумніви, досить розглянути контракти

 
 

Цікаве

Загрузка...