WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури - Реферат

Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури - Реферат

"назавжди".
Доведено, що ефективність запам'ятовування фізичних вправ вища при свідомому ставленні учнів до вправ, які вивчаються. Тому при заучуванні навчального матеріалу вчитель фізичної культури повинен опиратись передусім на прийоми змістовного (логічного) заучування. Логічне заучування спрямовано не стільки на запам'ятовування зовнішньої форми рухів, тактичних комбінацій в спортивних іграх, скільки на запам'ятовування змісту матеріалу, який вивчається. Ця форма запам'ятовування пов'язана з операціями мислення: навчальний матеріал повинен спочатку поділятись, аналізуватись, класифікуватись, перетворюватись за важливістю, за наявністю зв'язків між частинами. При такому запам'ятовуванні людина оперує не дрібними деталями, а поєднанням причини та наслідків, цілого і частин, цілі і засобів його досягнення. Учень, який механічно запам'ятав вправу, погано пристосовує її до умов, які змінюються.
Показ, опис, виконання - суттєво впливають на ефективність матеріалу, який запам'ятовують. При використанні тільки одного з них краще запам'ятовування фізичних вправ спостерігається при безпосередньому виконанні вправи; найгірше запам'ятовування - при словесному описі вправи. Найкращий ефект у запам'ятовуванні фізичних вправ одержують при поєднанні різних методів навчання. Під час заучування кращий результат дає розподільний метод, ніж концентрований. Наприклад, краще 10 днів повторювати вправу по 20 разів, ніж за один день повторити вправу 200 разів. Це пояснюється тим, що при концентрованому методі може виникнути втома, або монотонія (від одноманітності навантаження), які призводять до зниження інтенсивності уваги, а внаслідок цього - до погіршення запам'ятовування. Правда, при розподільному методі важливо враховувати інтервали між серіями повторень: вони повинні бути оптимальними за тривалістю, інакше слід від попереднього заучування може зникнути. Тривалість одноразового заучування та інтервали відпочинку між заучуваннями є індивідуальними для кожного учня.
11 Закріплення в пам'яті навчального матеріалу
Міцність того, що запам'ятовується залежить від багатьох факторів: яскравості запам'ятовування, його значення для учня, індивідуальних особливостей учнів, а також від числа повторень. Повторення може бути двох видів: пасивне та активне. Пасивне повторення полягає у сприйманні вже знайомого, активне повторення полягає у відтворенні вправи за слідами, які залишилися від показу та опису вправи вчителем, а також власного виконання вправи. Активне повторення є ефективнішим від пасивного, тому що більш усвідомлене і вимагає більшої активізації діяльності мислення учнів. Повторення доцільно починати одразу після показу та пояснення, тому що найбільше забування відбувається в перші хвилини після них. Великий за об'ємом матеріал потрібно ділити на частини і повторювати за частинами. Вивчивши частини, їх потрібно з'єднати в цілу вправу і повторити вже всю комбінацію одразу. Кращим засобом заповнити інтервал між двома заучуваннями є сон (тому так корисно вчити на ніч). При заняттях спортом цей прийом успішно використовували ряд спортсменів: перед засинанням вони подумки розучували ті вправи, які у них не виходили на тренуваннях.
Запам'ятовування елементів, які входять у склад вправи, і запам'ятовування їх послідовності - різні мнемічні функції. Тому запам'ятовування складу елементів не означає, що збережено і порядок їх виконання одних за одним. Порядок виконання вимагає більше часу для запам'ятовування, хоча частково зберігається одночасно із запам'ятовуванням елементів вправи. Тому запам'ятовуванню послідовності елементів вправи потрібно приділяти на заняттях особливу увагу. Навчаючи фізичних вправ у молодших класах слід опиратись на показ вправи, а не на його пояснення (хоча останнє, звичайно, не повинно виключатись), тому що в них логічне запам'ятовування все ще опирається на наочно сприйняті зв'язки між об'єктами та явищами.
Література
1. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.
2. Данилина Л.Н., Плахтиенко В.А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.
3. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.
4. Джамгаров Т.Т., Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979.
5. Дойзер Э. Здоровье спортсмена. - М.: ФиС, 1980.
6. Допинговый монстр. - Р.Д. Сейфулла, И.А Анкундинова. - М., 1996.
7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение,1987.
8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. - М.: ФиС, 1984.
9. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978.
10. Марищук В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1990.
11. Мартенс Р. Социальная психология и спорт. - М.: ФиС, 1979.
12. Мельников В.М. Психология.Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1987.
13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: ФиС, 1979.
14. Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М.: ФиС, 1985.
15. Озеров В.П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.
16. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. К.: Вища школа, 1975.
17. О. Сильвия. Избранные лекции по психологии спорта. - Тарту, 1973.
18. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984.
19. Попов А.Л. Спортивная психология. - М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998.
20. Психология и современный спорт /Сб. научных работ психологов спорта. - М.: ФиС, 1973.
21. Психология спорта высших достижений. Под ред. А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979.
22. Пуни А.Ц.Очерки психологии спорта, - М.: ФиС, 1959.
23. Пуни А.Ц. Психология. - М.: ФиС, 1974.
24. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: ФиС, 1973.
25. Родионов А.В. Психофизическая тренировка. - М.: ТОО "Дар", 1995.
26. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1958.
27. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1974.
28. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: "Магистр-S", 1997.
29. Синайский М.М., Попов А.Л. Систематика соревновательных действий спортсменов по критериям результатов. - М.: Теория и практика ФК, № 2, 1996
30. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. М.: ФиС , 1976.
31. Справочник по психиатрии. //Под ред. А.В. Снежевского. - М.: Медицина, 1985.
32. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
33. Станкин М.И. Этика спортивного педагога. - М.: Знание, 1983.
34. Сурков Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях // Словарь-справочник /. - СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996.
35. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. - Основы психологии спорта и физической культуры. К.: Олимпийская литература, 1998.
36. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.
37. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.
38. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - М.: ФиС, 1988.
39. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. - М.: ФиС, 1984 (Наука - спорту).
40. Швальбе Б. Швальбе Х. Личность, карьера, успех. - М.: Прогресс-интер, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...