WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури - Реферат

Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури - Реферат

організація сприймання, тому що при неорганізованому сприйманні воно здійснюється стихійно, і кожен учень сприймає насамперед те, що його особисто цікавить, має для нього якесь значення. Стихійне сприймання фізичних вправ у кращому випадку може призвести до сліпого наслідування. Суттєві ж деталі, які потрібно сприйняти і вивчити першочергово, можуть залишитись поза увагою.
Організація сприймання на уроках фізичної культури в основному повторює прийоми організації уваги, оскільки без залучення уваги сприймання навчального матеріалу неможливе. У той же час слід використати ряд додаткових заходів, щоб забезпечити ефективність сприймання: формувати в учнів уміння спостерігати; подати учням оптимальний об'єм інформації; врахувати індивідуальні особливості сприймання.
Основним змістом вправ для розвитку сприймання має бути цілісна рухова дія, що складається з об'єднаних рухів. Під час складання вправ для розвитку сприймання можна використовувати ефект ілюзії. Так, для найбільш правильної інформації про справжню висоту стрибка можна рекомендувати по черзі стрибати через планку, встановлену на стояках, розміщених на різній відстані (близько один від одного і на віддалі). Можна рекомендувати кидати прилади однакових об'єму і форми, але різної ваги. Усе це сприяє урізноманітненню відомостей про реальну дію, що виконується в різних умовах.
Використання ефекту ілюзії в сприйманні рухових дій не тільки збільшує обсяг інформації, а й створює умови для значного підвищення ефективності процесу сприймання при появі додаткових труднощів. На цій основі значно підвищується результативність рухових дій.
Надто великий об'єм інформації розсіює увагу учня, створює напругу через те, що пропускна можливість аналізаторів та відділів мозку, які опрацьовують інформацію, обмежена. Учням потрібний деякий час, щоб підготуватись до сприймання слів учителя (своєрідний латентний період логічного сприймання). Перші слова пояснення вчителем нового матеріалу, якщо не вжито спеціальних заходів для зосередження уваги учнів, часто виявляються промовленими даремно; коли ці слова промовлялись, учні ще тільки "готували" свою увагу. Проте і надто малий об'єм інформації понизить ефективність сприймання через швидке спадання інтересу учнів до такої діяльності. До цього призводить і зайве словесне "розжовування". Крім того, при недостатності даних виникає неправильне сприймання, тому що учні починають самі придумувати побачене та почуте.
8 Мислення в навчальній діяльності учнів
Мислення - це пізнання суті та закономірностей об'єктів і явищ за допомогою мислительних операцій: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизації, систематизації, класифікації.
За допомогою мислення людина взнає про такі властивості об'єктів, зв'язки та співвідношення між предметами і явищами, які не можуть бути виявлені при чуттєвому їх сприйманні. За допомогою мислення людина створює нові (машини, твори літератури та мистецтва, техніку виконання фізичних вправ, тактичні комбінації в спортивних іграх, спортивні прилади і навіть нові види спорту). За допомогою мислення людина нарешті керує як своєю поведінкою і діяльністю, так і, за допомогою спілкування, іншими людьми.
Засобами, за допомогою яких людина мислить, є первинні образи, що виникають при сприйманні, вторинні образи (уявлення), поняття, судження та умозаключення.
Виділяють три види мислення: практично-дійове, наочно-образне та абстрактно-логічне. У практичній мислительній діяльності всі ці види між собою тісно пов'язані. Оперуючи поняттями, людина опирається і на відповідні їм образи (уявлення), а думаючи образами, вона дає їм тут же словесне позначення.
9 Тактичне мислення
Виконання багатьох фізичних вправ пов'язано з тактикою, під якою розуміють доцільне ведення змагальної боротьби як окремим суб'єктом (індивідуальна тактика), так і командою в цілому (командна тактика). Суть тактики полягає у використанні під час змагання спеціальних знань та вмінь, які, з одного боку, дозволяли б найбільш ефективно реалізувати спортсменові або команді свої фізичні, психічні і технічні можливості, а з іншого боку - утруднили б дії суперників. Хоча оволодіння тактичною майстерністю передбачає участь усіх психічних процесів, основну роль все ж відіграє мислення, яке називається тактичним.
Найбільші вимоги до мислення ставлять такі види спорту, як бокс, боротьба, фехтування, спортивні ігри, тобто ті, в яких особливо важливе значення, поряд з удосконаленням техніки, має і тактика спортивної боротьби.
Тактичне мислення характеризується такими особливостями: дійовим характером, що означає включення мислення в практичну дію (баскетболіст, наприклад, мислить під час виконання технічної дії, одразу реалізує в ній прийняте рішення); оперативністю (вона пов'язана з недостатністю часу на детальне продумування тактичного ходу); імпровізаційністю (вона обумовлена тим, що в процесі гри виникають непередбачувані ситуації, вихід з яких спортсмен повинен знайти на місці, тому що "домашні заготовки" тут не можна застосувати); ймовірністю рішень, які приймаються (це пов'язано з відсутністю достатніх даних про суперників, їх задуми, а також через те, що внаслідок швидкої зміни ситуацій спортсмен не встигає їх класифікувати і шукати правильний хід у відповідь. У цих умовах потрібне хоча б навіть наближене, але раптове рішення).
Тактичне мислення добре розвивається в спортивних іграх, проте цей розвиток повинен відбуватись не стихійно, а під керівництвом учителя фізичної культури.
10 Пам'ять в навчальній діяльності учнів
Пам'яттю називається запам'ятовування, збереження і відтворення людиною образів, думок, емоцій, рухів, тобто усього того, що формує її індивідуальний досвід. Виділяють такі види пам'яті: мимовільна та довільна; короткотривала, довготривала та оперативна; рухова, образна, емоційна та словесно-логічна.
На уроці фізичної культури використовуються всі види пам'яті, проте залежно від способу подання навчального матеріалу їх роль різна. При показі головна роль належить зоровій пам'яті, при описі та розповіді - слуховій та словесно-логічній, при виконанні фізичних вправ - руховій, вестибулярній,тактильній пам'яті.
Учитель фізичної культури при організації свого уроку повинен ураховувати чинники, які впливають на ефективність запам'ятовування матеріалу.
Об'єм матеріалу, який запам'ятовують (комплекс вправ зарядки тощо), не пропорційний числові спроб для запам'ятовування. Х. Еббінгауз встановив, що число повторень зростає швидше, ніж об'єм матеріалу, який запам'ятовують: 7 об'єктів запам'ятовуються за один раз, 16 - за 30 повторень, 24 - за 44 повторення тощо. Швидше запам'ятовуються рухи, які стоять на початку та в кінці розучуваного комплексу вправ. Рухи, які знаходяться посередині, запам'ятовуються довше, вимагають більшого числа спроб. Новизна матеріалу, внаслідок більшого до нього інтересу учнів, прискорює запам'ятовування. Аналогічний вплив має і контрастність елементів, які вивчаються. Тому на уроці при великому об'ємі навчального матеріалу, який вимагає запам'ятовування, краще давати різні завдання.
Якщо школяр вчить тільки для того, щоб одержати оцінку або здати норматив з фізичної культури, тоді ефект запам'ятовування буде набагато меншим, ніж в тому випадку, коли він бачить користь від набутого в своєму подальшому житті, коли запам'ятовує

 
 

Цікаве

Загрузка...