WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури - Реферат

Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури - Реферат

з'ясуванні теоретичних питань (наприклад, при поясненні біомеханічних закономірностей рухів людини). Якщо для школярів молодших та середніх класів головним фактором, який організовує увагу, є форма пояснення навчального матеріалу, то для старшокласників важливим стає і змістовна сторона матеріалу.
4 Сприймання в навчальній діяльності учнів
Засвоєння навчального матеріалу починається з його сприймання. У процесі вивчення фізичних вправ учні орієнтуються на комплекс відчуттів від різних аналізаторів. Наприклад, вивчаючи вправу "перекид прогнувшись назад на паралельних брусах", учень одержує відчуття від напруги м'язів, про кути згинання частин тіла - від пропріорецепторів, про доторкання з жердинами і про величину тиску на руки - від тактильних рецепторів, про розміщення тіла в просторі - від зорового рецептора, про прискорення тіла, його обертання - від вестибулярного апарату. Навіть температурні відчуття відіграють роль, допомагаючи виносити судження про переміщення тіла і його частин (наприклад, за прохолодою вітру, яка створюється тілом, яке переміщається). Певну роль можуть мати і відчуття від внутрішніх органів, наприклад, при приливі крові до голови в положенні тіла головою донизу.
Поєднання різних видів відчуттів при виконанні фізичних вправ спонукало психологів, фізіологів спорту вести мову про комплексний рецептор руху, комплексний аналізатор, який дає спортсменам складні сприймання: "відчуття води", "відчуття снігу", "відчуття льоду", "відчуття м'яча", "відчуття планки" тощо.
5 Види сприймання
Розрізняють: сприймання величини та форми предметів, їх віддаленості від спостерігача; сприймання простору; сприймання руху; сприймання часу.
При сприйманні величини та форми предметів важливу роль має окомір. Точність окоміру визначає і точність багатьох балістичних рухів, які виконуються на уроках фізичної культури. Особливе місце займає окомір під час туристичних походів та при орієнтуванні школярів на місцевості. До того ж учителеві фізичної культури потрібно пояснити учням, що деякі умови сприймання дещо погіршують сприймання простору. Під час туману та в димі предмети на горизонті здаються далі, ніж при хорошій видимості, яка їх наближує. Яскраво освітлені предмети та вогнища здаються ближче, як і предмети пофарбовані в білий, жовтий та червоний кольори. Якщо сонце попереду якогось предмету, відстань до нього здається меншою, ніж коли сонце позаду від нього. Відстань до предметів, які розміщені на рівному місці, ніби скорочується, на горбистій місцевості, навпаки, подовжується. Тому протилежний берег річки або озера завжди здається ближче, ніж він є. Це потрібно наголошувати дітям при перебуванні на водоймищах, щоб вони не переоцінювали свої сили під час плавання. Дім на фоні неба здається ближче ніж на фоні лісу або гори.
Сприймання глибини пов'язане з переоцінкою справжньої віддалі. Це створює додаткові труднощі при навчанні дітей пірнати, стрибати з трампліна та вежі.
Сприймання руху пов'язане із відображенням в свідомості людини змін розміщення об'єктів і самого спостерігача в часі та просторі розміщення. Його роль для фізичного виховання велика, тому що зоровий образ фізичних вправ будується не тільки із окремих поз, але і з їх змін у часі та просторі, тобто має динамічний характер.
За допомогою зору людина одержує дані про переміщення об'єктів двома шляхами: безпосереднім сприйманням об'єкта, який переміщається і на підставі умовиводу, який роблять, зіставляючи положення об'єкта в двох послідовних часових інтервалах, це має місце при дуже малій швидкості руху об'єкта (наприклад, хвилинної та годинникової стрілок).
Сприймання руху власного тіла пов'язане з м'язово-руховими (пропріорецептивними) відчуттями, а також із вестибулярними та тактильними відчуттями. Вони утворюють складний комплекс відчуттів. Рецептори, які розміщені в сухожилках, дають сигнали про напругу м'язів, про зусилля, які розвиваються, рецептори в м'язах сигналізують про тонус м'язів, а рецептори, які знаходяться в суглобових сумках та зв'язках, - про положення і переміщення частин тіла в просторі. Відчуття про обертання, повороти, нахили, прискорення та сповільнення руху тіла людина одержує від вестибулярного апарату, від його півколових каналів та отолітового апарату.
Відлік часу відбувається завдяки комплексу аналізаторів, які вловлюють ритмічні зміни в організмі біохімічних та фізіологічних процесів. Велике значення має також досвід, який набула людина протягом життя. Про тривалість роботи можна, наприклад, судити за пройденим шляхом, за об'ємом виконаного (якщо вже відомо, що проходження деякого шляху з даною інтенсивністю займає якийсь проміжок часу; саме тому спринтери з точністю до десятих сек. визначають час пробігання дистанції). Тому необхідною умовою для оцінювання тривалості є заповнення проміжку часу тією чи іншою діяльністю, якимось подіями.
Особливу роль у фізичному вихованні відіграє сприймання темпу та ритму. У сприйманні темпу відображається частота зміни рухів, які виконуються в часі: чим менший інтервал між окремими рухами, тим вищий темп. Якщо темп характеризує циклічні рухи, тоді ритм - і ациклічні (наприклад, ритм рухів метальника, стрибуна у висоту та довжину тощо). Ритмічний малюнок не обов'язково передбачає рівність часових інтервалів між окремими частинами вправи, навпаки, різні елементи вправи, виконуються за різний проміжок часу. Тому сприймати ритм важче, ніж темп.
6 Властивості сприймання та їх врахування в процесі фізичного виховання учнів
Сприймання має такі властивості: швидкість, ясність, чіткість, об'єм, точність, спрямованість та суб'єктивність.
Об'єм сприймання становить 4-8 об'єктів. У різних учнів об'єм сприймання різний. Це має суттєве значення для швидкості і правильності формування уяви про фізичні вправи. Ті, в кого об'єм сприймання більший, формують таку уяву швидше. Якщо учень більше сприймає при першому показі вправи, тоді йому потрібно менше повторень для сприймання елементів, які залишились поза увагою. Слід враховувати, що білий одяг повнить фігуру порівняно з темним, тому залежно від комплекції дівчатам для гімнастичних виступів краще підбирати або темний, або білий спортивний костюм. Тканина з горизонтальними смужками повнить фігуру, а з вертикальними - подовжує. Також відомо, що оцінка маси предметів залежить від їх пофарбування - темно пофарбовані здаються предмети важчими, ніж білі, тому доцільно мабуть, медицинболи робити світлими, а не чорними або темно коричневі. Зі світлими учням суб'єктивно виконувати вправи буде легше.
У практиціфізичного виховання учні постійно мають необхідність використовувати диференційовану чутливість, коли, наприклад, учитель вимагає від учня, виконати розбіг трохи швидше або трохи повільніше, ніж попереднього разу зменшити амплітуду руху тощо. Школярі з поганою диференціальною чутливістю можуть ці завдання не виконати, вони або не змінять швидкості розбігу (хоча їм буде здаватись, що вони її змінили), або виконають рух з дуже великою амплітудою (хоча їм буде здаватись, що вони лише трохи її збільшили). Люди, в яких переважає збудження, недооцінюють параметри рухів, а люди, в яких переважає гальмування, переоцінюють параметри рухів.
7 Організація ефективного сприймання навчального матеріалу на уроці фізичної культури
Для ефективності сприймання навчального матеріалу потрібна

 
 

Цікаве

Загрузка...