WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні - Реферат

Психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні - Реферат


Реферат на тему:
Психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні
ПЛАН
1 Вирішення загальновиховних завдань на уроках фізичної культури
2 Специфічні психологічні особливості виховних завдань на уроках фізичної культури
3 Двоплановість виховного впливу вчителя фізичної культури на учня
4 Формування моральності школярів у процесі занять фізичною культурою і спортом
5 Етапи формування моральної поведінки
6 Самовиховання учнів у процесі занять фізичною культурою
7 Завдання вчителя фізичної культури з керівництва самовихованням школярів
8 Виховання учнів із відхиленням від норм поведінки у процесі занять фізичною культурою і спортом
1 Вирішення загальновиховних завдань на уроках фізичної культури.
Фізичне виховання, як предмет шкільної програми, вирішує поряд з іншими предметами загальновиховні завдання. Фізичне виховання в школі здійснюється в тісному зв'язку з моральним, трудовим, естетичним та ін. вихованням.
Для загального процесу формування особистості має значення, в якому віці впливають на людину ті чи інші фактори, які є сприятливими для її розвитку. Фізичні вправи є особливо цінними для всестороннього розвитку особистості в дитячому та юнацькому віці. Засобами фізичного виховання можна ефективно формувати такі дуже важливі моральні якості, як працелюбність, відповідальність та обов'язок, товариська взаємодопомога, гуманізм, чесність та ін.
Вихованню дружби, товариської взаємодопомоги сприяє правильне підсумовування занять, коли вказується на достатній або недостатній прояв цих якостей. Часто, наприклад, після гри або естафети тільки оголошується результат. Якщо проаналізувати поведінку кожної команди, показати, що команда, яка перемогла, правильно розподілила свої сили, проявила взаємовиручку і тому перемогла, виховний вплив уроку значно підвищується. Важливу цінність для формування особистості мають спортивні змагання. Вони використовуються як для розвитку масового спорту, так і для вирішення завдань морального виховання. Якщо змагання є одним з важливих загально-шкільних традиційних заходів, яким передує велика підготовча робота, тоді їхню виховну цінність важко переоцінити. Відповідальність учасників змагання пов'язана не тільки із захистом своїх власних інтересів, але й насамперед із спортивними інтересами колективу, за який вони виступають.
2 Специфічні психологічні особливості виховних завдань на уроках фізичної культури
Однією з фундаментальних потреб людини є потреба в рухах. Про її розвиток та значення для людини свого часу писали Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський, П.Ф. Лесгафт та ін. В немовлячому віці розвиток психіки проходить в тісному зв'язку з розвитком рухів. З віком можливості задоволення потреб у рухах обмежуються. Через це відбувається поступове згасання і самої потреби в рухах.
За словами академіка М. М. Амосова, здоров'я людини визначається не тільки відсутністю у неї хвороб, але і об'ємом, різноманітністю, інтенсивністю рухів, які вона може виконати за день. Обмеженість рухових можливостей є ознакою нездоров'я.
Для підтримання нормальної рухової активності школяр повинен кожного дня виконувати 23-30 тисяч кроків, а дошкільник - 12 тисяч. Спостереження доводять: і ті, і інші виконують половину.
Сьогодні нормальний день старшокласника - шість уроків у школі та 2-3 години на самопідготовку вдома, 3-4 години перегляд телепередач і читання книг.
Діти стоять на зупинках, чекаючи тролейбус, щоб проїхати одну-дві зупинки. Діти чекають ліфт, щоб піднятись на другий-третій поверх.
Фізичне навантаження дуже потрібне дітям! Воно не тільки тренує серце і судини, готуючи до життя, але і розвиває м'язи - периферичне серце, які при потребі приходять на допомогу організмові.
Щоб дитина нормально розвивалась, вона повинна неорганізовано займатись будь-яким фізичним навантаженням не менше двох годин, організовано - одну годину кожного дня. А пульс її повинен підніматись до тренувального ефекту, не менше 140 ударів за хвилину.
3 Двоплановість виховного впливу вчителя фізичної культури на учня
Виховуючи учнів на уроці або під час тренувань, учитель враховує той факт, що школярі знаходяться під виховними впливами школи, сім'ї та соціального середовища. При цьому, ці впливи не завжди збігаються за своєю спрямованістю. Тому виховний вплив учителя повинен мати характер двоплановості: щоб кожна вимога вчителя сприймалась школярем не тільки як вимога уроку або школи, але і як вимога до особистого і суспільного життя школяра.
Для цього вчитель повинен передусім відмовитись від однопланового впливу, розширити горизонт виховних заходів, сприймання вчинків учнів. Для вчителя піклуванням повинні стати не стільки послух учня на уроці, скільки принципово життєві установки; не успішність, а ставлення до навчання, праці, доручень; не конкретний вчинок, а прояв у ньому характеру. Кожен урок, кожне заняття в спортивній секції повинно розглядатись як частина життя школяра, і тому норми поведінки учня повинні бути нормами поведінки в житті поза школою.
4 Формування моральності школярів у процесі занять фізичною культурою і спортом
Формування моральних якостей особистості учнів вимагає дотримання таких умов:
1. Набуття учнями знань про моральну поведінку.
2. Правильна організація життя і діяльності школярів, набуття ними позитивного досвіду моральної поведінки.
3. Формування у школярів соціальної потреби моральної поведінки.
5 Етапи формування моральної поведінки
Перший етап - вимушене прийняття вимог, які ставляться до школяра педагогами.
Другий етап - школяр приймає вимоги добровільно, усвідомлюючи свої обов'язки, проте ці вимоги залишаються для нього зовнішніми спонуканнями вчинків.
Третій етап - моральні вимоги, які йдуть від учителя, стають особистими, внутрішніми вимогами. Це відбувається тоді, коли у школяра виробляється система переконань та ідеалів.
Четвертий етап - школяр активно впливає на дітей, що його оточують, намагаючись змінити їх поведінку згідно зі своїми переконаннями та ідеалами.
6 Самовиховання учнів у процесі занять фізичною культурою
Самовиховання - це діяльність людини, яка спрямована на зміну своєї особистості. Воно, разом із наслідуванням і самоосвітою є (або повинно бути) одним із шляхів самовдосконалення. Але для цього потрібно знати, що слід удосконалювати. Ці знання про себе учні одержують від педагогів, батьків, товаришів і шляхом самопізнання.
Прийоми самопізнання
Класифікація прийомів самовиховання
7 Завдання вчителя фізичної культури з керівництва самовихованням школярів
Перше завдання - пробудити (або підтримати) прагнення школяра розвити в собі позитивні риси особистості та звільнитись від негативних. Важливе значення тут має ідеал людини, який стає для нього еталоном поведінки, світогляду (реальний спортсмен або літературний герой).
Друге завдання - формування в учня самосвідомості високого рівня, завдякиякому появляється можливість самопізнання. Чим молодший школяр, тим менше в нього розвинена самосвідомість. Тому завданням учителя є поступове формування прийомів самопізнання.
Третє завдання - допомогти школяреві скласти програму самовиховання, намітити, які особливості поведінки, риси особистості слід розвивати і які змінювати, викорінювати.
Четверте завдання - вказати розумні шляхи і способи самовиховання.
8 Виховання учнів із відхиленням від норм поведінки в процесі занять фізичною культурою і спортом
Дисципліна - це визначений порядок поведінки, який відповідає нормам та вимогам що сформувались. Вона буває двох видів: свідома (внутрішня) і з примусу (зовнішня). Роль дисципліни на уроці фізичної культури зводиться: до попередження травматизму, підвищення щільності уроку, до підвищення успішності завдяки кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Недисциплінованість - це негативна морально-вольова якість особистості, яка виражається в невмінні або небажанні організувати свою поведінки відповідно до суспільних норм та вимог. Причинами недисциплінованої поведінки є:
o відсутність чіткої системи організації суспільно корисної діяльності і залучення до неї школярів; на уроці фізичної культури це стосується насамперед підготовки спортивного залу до занять,

 
 

Цікаве

Загрузка...