WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психодіагностика в спорті - Реферат

Психодіагностика в спорті - Реферат

покладання, ієрархізації, доповнення, взаємосприяння, ізоморфності.
Принцип наукової обґрунтованості взагалі вимагає від спеціалістів, які вирішують завдання відбору, чіткого орієнтування в сучасних напрямах наукових досліджень, високої наукової компетентності та обґрунтованості рішень, які приймаються.
Принцип комплексності означає врахування численних факторів підготовки спортсмена, а в багатьох випадках і необхідності застосування спеціального методу (наприклад, моделювання або математичного аналізу), який дозволяє зіставити використані критерії відбору, прийняти рішення імовірнісного порядку і при цьому не забути про коректність і форму доведення результату до спортсмена або команди.
Моделювання психіки - метод дослідження психічних процесів і станів за допомогою їх реальних (фізичних) або ідеальних моделей (математичних, кібернетичних, комп'ютерних). Модель повинна відтворювати найбільш суттєві ознаки оригіналу.
Принцип динамічного пролонговування тепер одержав назву психологічного моніторингу. Він означає постійне використання різних методів вимірювання і контролю спортивних здібностей, функціональних станів для вивчення динаміки розвитку та наступного прогнозування.
Принцип педагогічної цінності реалізує етичне і виховне значення діагностичних процедур та керівних рішень. Він вимагає коректного, педагогічно грамотного підходу до визначення перспектив особистості при використанні різних психологічних показників та моделей.
Принцип адаптивності критеріїв відбору - один з найважливіших та суперечливих.Самим принципом передбачається використання гнучких критеріїв відбору, що використовуються в конкретній ситуації. Проте спортсменам така гнучкість здається здебільшого проявом суб'єктивних симпатій тренера. У зв'язку з цим даний принцип відбору повинен поєднуватись з іншими, які розкрито вище.
Принцип актуальності передбачає постійне підкреслення значення використовуваних критеріїв відбору і їх системи для забезпечення росту спортивних результатів. Як правило, цей принцип спонукає тренерів та психологів, які проводять роботу в руслі психологічного відбору, розробляти різні прогнози виступів стосовно не тільки спортивних результатів, але і психічних станів, в яких вони можуть бути показані. Одну з вирішальних ролей в актуалізації критеріїв відбору відіграють методи саморегуляції та психогігієни.
Саморегуляція - доцільне функціонування живих систем різних рівнів організації та складності.
Принцип рентабельності вимагає розробки методів оцінки ефективності, практичної користі заходів психологічного відбору з різних позицій: доцільності, прогностичності, тимчасових витрат, собівартості, оперативності одержуваних рекомендацій, кадрового потенціалу.
Принцип гуманізму є найголовнішим інтегративним принципом, побудови всієї системи психологічного відбору. Людина - головна фігура спорту, заради її блага проводиться робота з психологічного відбору. Навіть тоді, коли спортсменові не рекомендується брати участь у конкретних змаганнях або запропоновано залишити команду, він повинен бути впевненим, що рішення прийнято на його користь.
Література
1. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.
2. Данилина Л.Н., Плахтиенко В.А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.
3. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.
4. Джамгаров Т.Т., Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979.
5. Дойзер Э. Здоровье спортсмена. - М.: ФиС, 1980.
6. Допинговый монстр. - Р.Д. Сейфулла, И.А Анкундинова. - М., 1996.
7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение,1987.
8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. - М.: ФиС, 1984.
9. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978.
10. Марищук В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1990.
11. Мартенс Р. Социальная психология и спорт. - М.: ФиС, 1979.
12. Мельников В.М. Психология.Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1987.
13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: ФиС, 1979.
14. Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М.: ФиС, 1985.
15. Озеров В.П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.
16. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. К.: Вища школа, 1975.
17. О. Сильвия. Избранные лекции по психологии спорта. - Тарту, 1973.
18. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984.
19. Попов А.Л. Спортивная психология. - М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998.
20. Психология и современный спорт /Сб. научных работ психологов спорта. - М.: ФиС, 1973.
21. Психология спорта высших достижений. Под ред. А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979.
22. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта, - М.: ФиС, 1959.
23. Пуни А.Ц. Психология. - М.: ФиС, 1974.
24. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: ФиС, 1973.
25. Родионов А.В. Психофизическая тренировка. - М.: ТОО "Дар", 1995.
26. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1958.
27. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1974.
28. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: "Магистр-S", 1997.
29. Синайский М.М., Попов А.Л. Систематика соревновательных действий спортсменов по критериям результатов. - М.: Теория и практика ФК, № 2, 1996
30. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. М.: ФиС , 1976.
31. Справочник по психиатрии. //Под ред. А.В. Снежевского. - М.: Медицина, 1985.
32. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
33. Станкин М.И. Этика спортивного педагога. - М.: Знание, 1983.
34. Сурков Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях // Словарь-справочник /. - СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996.
35. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. - Основы психологии спорта и физической культуры. К.: Олимпийская литература, 1998.
36. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.
37. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.
38. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - М.: ФиС, 1988.
39. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. - М.: ФиС, 1984 (Наука - спорту).
40. Швальбе Б. Швальбе Х. Личность, карьера, успех. - М.: Прогресс-интер, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...