WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психодіагностика в спорті - Реферат

Психодіагностика в спорті - Реферат

вдалим показником надійності спортсмена або команди, і прогноз надійності на підставі рейтингу - один з домінантних.
Функціональні передумови прогнозу надійності складають, як правило, цілий комплекс, який є специфічним для кожного виду спорту або навіть спортивного амплуа. У цей комплекс включаються психофізіологічні, фізіологічні, технічні, тактичні та фізичні показники. Часто на основі вивчення таких показників розробляються перспективні модельні характеристики для конкретного виду спорту.
Слід зазначити, що використання в прогнозуванні фізичних, фізіологічних, технічних та інших показників прямо не можуть характеризувати психіки спортсмена, проте вони не менш актуальні і для психічної надійності. Сам факт переваги у техніці, тактиці тощо є аргументом на користь його володаря, може служити своєрідним засобом тиску на суперників і разом з тим сприяти становленню впевненості у своїх силах і прояву вольових якостей.
У сучасному спорті прогнозування надійності, як і планування тренувальних та змагальних навантажень, частіше проводиться з використанням комп'ютерної техніки, яка дає великі можливості для врахування значної кількостіпоказників, використання розвиненого математико-статистичного апарату та багатофакторних аналітичних методик.
З метою прогнозування надійності використовуються три групи методик: експертної оцінки, моделювання та екстраполяції.
Експертна оцінка розуміє добре знання специфіки виду спорту, умов проведення змагань, якостей суперників та спортсменів, для яких робиться прогноз. Точність прогнозу у цьому випадку коливається від 30 до 80 %. Найвищі показники точності прогнозування надійності одержано в групах експертів, які складаються з тренерів-практиків з великим стажем та наукових працівників (від 58 до 84 %).
Метод моделювання можливий або на основі теоретичних передумов, або, як переважно буває, на основі врахування різних статистичних даних результативності, фіксації вдалих технічних дій під час матчу, показників діагностичних методик: психологічних, фізіологічних, біохімічних, лікарського контролю тощо. Як теоретична, так і емпірична модель надійності будуються з використанням складного математичного апарату. Останніми роками чітко визначився напрям комп'ютерної реалізації моделей тренувального процесу, коли від тренування до тренування в базу комп'ютера вносяться результати минулих тренувань і тут же визначається завдання на наступне тренування. Метод екстраполяції припускає реалізацію можливостей регресійного аналізу в лінійній і нелінійній процедурах побудови регресій. Кожен новий одержаний результат і час, в який він показаний, стають підставою для побудови та корекції прогнозу на запланований термін. Ефективність цього методу прогнозу - від 50 до 90 %.
8 Етапи та принципи психологічного відбору
Психологічний відбір у спорті тісно пов'язаний із забезпеченням психічної надійності. Якщо говорити точно, тоді забезпечення психічної надійності є одним з факторів психологічного відбору, а на стадії вищої спортивної майстерності стає вирішальним фактором відбору.
Відбір передбачає перебільшення числа претендентів над числом вакантних місць. У спорті йдеться не про обмеження числа тих, що займаються, а про поступове звуження до вершини "піраміди" осіб, яким доступні вищі спортивні досягнення. Власне кажучи, проблема психічної надійності стає центральною тільки для вищої стадії спортивної майстерності, хоча на попередніх стадіях відбір є присутнім значно більшою мірою, коли спортсмен проходить через "сито" спортивних результатів, "конкурс" здібностей, випробування поєднанням навчання та занять спортом.
Не дарма основні етапи психологічного відбору одержали образні назви: "відсів", "адаптація" і "надійність".
"Відсів" - назва етапу психологічного відбору, який характерний для початку занять спортом. Іноді спортсмен одразу знаходить вид спорту який йому підходить, іноді він змушений змінити декілька секцій і тренерів, нерідко і тренер (розуміється в інтересах самого спортсмена) рекомендує йому зайнятись іншим видом спорту, або зовсім залишити спорт. Займаючись в секції або клубі, спортсмен також тривалий час буде вирішувати проблеми загальнофізичної підготовки і не одразу зможе проявити свої здібності саме внаслідок недостатності деяких фізичних або психічних якостей. В цьому випадку заняття спортом стають для нього нецікавими і він може відмовитись від відвідування тренувань.
"Адаптація" - стадія психологічного відбору, яка пов'язана з кінцевим вибором спеціалізації і закріпленням спортсмена в спортивній діяльності. Ця стадія не менш ніж інші, насичена багатьма психологічними проблемами. Тут і витримування фізичних навантажень, які зростають, і зростання конкуренції, і тривале перебування за межами дому та сім'ї на тренувальних зборах і в поїздках, і неясність перспектив набуття професії та багато іншого. Найбільш важливою психічною стороною цієї стадії відбору є становлення спортивної мотивації. Спортсмен повинен відчути "смак перемоги", подолати труднощі вольового порядку, коли потрібно виконувати багато найрізноманітнішої роботи над фізичними якостями, технікою, матеріально-технічним забезпеченням. Має відбутись становлення особистості яка чітко спрямована на спортивні досягнення, і визнання цієї особистості найближчим оточенням та головними суперниками. Не випадково в цей період психологи виявляють чітке зростання самооцінки та рівня домагань.
Рівень домагань характеризує ступінь надії на успіх, трудність або легкість завдань, які вибирає особистість для самостійного вирішення, вплив успіху або невдачі на наступну активність у досягненні цілі, бажаний рівень самооцінки (високий, адекватний або занижений).
"Надійність" - символ та синонім завершального етапу психологічного відбору. Характеризується становленням системи забезпечення психічної надійності спортсмена та команди. (Про основні передумови надійності йшлося в попередніх розділах).
Психологічний відбір - досить складна наукова, організаційна та практична проблема. Її вирішення передбачає об'єднання соціальних, економічних, етичних, та педагогічних знань і методичних підходів. Тому розроблено ряд принципів, які відіграють роль своєрідних методологічних маяків при орієнтуванні тренера, спортсмена, психолога у вирішенні завдань психологічного відбору.
Принцип системності - основний метод наукового пізнання, який вимагає вивчення явищ (у даному випадку психологічного відбору) з позицій включення явища в склад системи більш вищого порядку (в культуру, державу), а також пізнання інших системних механізмів: ціле

 
 

Цікаве

Загрузка...