WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Предмет, завдання та методи спортивної психології - Реферат

Предмет, завдання та методи спортивної психології - Реферат

психології, чітко прослідковується прагнення до опису особливостей спортивної діяльності з позицій досягнень загальної психології. До того ж основний акцент було зроблено на описуванні складності спортивних дій в емоційному, вольовому та пізнавальному плані. Дещо пізніше почалось вивчення психічних явищ спортивної діяльності: перед-стартові та стартові психічні стани, психотренінг; специфіка сенсомоторного реагування, автоматизація рухових навичок. Розпочато вивчення психологічної специ-фіки деяких видів спорту. Унаслідок цього сформувались дві школи психологів спорту: московська та санкт-петербургська (ленінградська), які очолювали відповідно П.А. Рудик та А.Ц. Пуні.
Етап становлення спортивної психології може бути охарактеризований намаганням її діячів до забезпечення практикиспортивної діяльності. Розроблялось широке коло питань, які спрямовані на впровадження психологічних досягнень у культуру підготовки спортсменів та команд, де поряд із загальнофізичною, спеціальною, технічною, тактичною була б особливо виділена психологічна підготовка. В руслі цієї ідеї були визначені психологічні основи фізичної, технічної, тактичної підготовки, особливості досягнення тренованості, спортивної форми, готовності до змагання, а також психологічні передумови успішності змагальної діяльності. Було запропоновано вивчення психологічних особливостей різних видів спорту та розвитку пізнавальних процесів. Вивчались і вікові особливості формування рухових навичок та психолого-педагогічні умови успішного засвоєння спортивної діяльності.
Етап сучасного розвитку спортивної психології характеризується поглибленням теоретичних основ наукових досліджень, зверненням до категорій діяльності та особистості спортсмена, особливою увагою до соціально-психологічних проблем спорту, у тому числі міжособистісних взаємостосунків, психології управління, психологічного моніторингу - регулярного спостереження за динамікою психіки. Розширюється коло досліджень, які реалізують комплексну та системну методологію, зміц-нюються міжнародні зв'язки психологів спорту. Сьогодні психологія спорту ("спортивна психологія" за термінологією 2-го Міжнародного конгресу 1995 року в Москві) - повністю визначений та визнаний напрям психології.
1.3 Завдання спортивної психології
Можна виділити шість основних завдань спортивної психології.
1. Вивчення соціально-психологічних умов спортивної діяльності. Значення даного завдання підкреслюється виникненням та перетворенням у спеціальну галузь соціальної спортивної психології зі своєю теоретичною базою, феноменологією та методами. У найзагальнішому вигляді це вивчення поведінки спортсмена в зв'язку з його соціальним оточенням (національні особливості та традиції в спорті; міжособистісні стосунки спортсменів, тренерів, суддів, менеджерів спорту, глядачів; психологічний клімат в команді; лідирування, суперництво, агресія тощо).
2. Вивчення особливостей формування та розвитку особистості спортсмена, тренера, спортивного арбітра. З психологією особистості в спорті поєднано вивчення неповторності, індивідуальної своєрідності поведінки людини і, з іншого боку, відмінностей психічних передумов, які лежать в основі деколи досить зовнішньо подібної поведінки.
3. Вивчення психологічних основ удосконалення рухо-вих навичок та якостей. Основою успіху в спорті частіше за все є постійно вдосконалюванні спеціальні рухи та рухові якості. Формування навичок, їх необхідна автоматизація, а також прояви фізичних кондицій з самого початку були в центрі уваги психологів спорту. Сюди входить вивчення психологічної специфіки різних видів тренування (фізич-ного, технічного, тактичного і т.д.); вивчення спеціалізо-ваних сприймань у спорті; вивчення ефективності методів управління психічними станами (психорегулююче, психо-м'язове, ідеомоторне тренування) при засвоєнні рухів.
4. Вивчення факторів, які забезпечують успішність змагальної діяльності. Спортивні змагання - кульмінація та вирішальний чинник спортивної діяльності; вони висувають високі вимоги до психіки спортсменів. Звідси і виділення в спеціальну групу завдань, які пов'язані з проявами та розвитком психіки в умовах змагань.
5. Вивчення основ психологічного забезпечення спортивної діяльності. Сюди входить: розробка психоспор-тограм видів спорту; вивчення методів управління психіч-ними станами в змагальній діяльності; вивчення психоло-гічних основ відбору в спорті; вивчення ефективності різних методів психодіагностики в спорті тощо.
6. Вивчення шляхів інтеграції спортивної психології в системі наук і використання її досягнень у практиці спортив-ної діяльності. Це перспективний напрямок розвитку спортивної психології, а саме: розробка сучасної теоре-тичної концепції спортивної психології і психологічної освіченості тренерів та спортсменів; вивчення подальших перспектив реалізації інтелекту спортсменів; розробка психологічної класифікації видів спорту, змагальних вправ та спортивних амплуа; використання комп'ютерних технологій для раннього прогнозу спортивних здібностей; дослідження вікових сенситивних передумов для початку занять спортом тощо.
1.4 Методи спортивної психології
У спортивній психології можуть бути використані і використовуються методи загальної, соціальної, вікової, педагогічної психології (спостереження, експеримент, тестування, опитування, моделювання та ін.) при умові забезпечення зв'язку досліджуваної процедури із спор-тивною діяльністю. Частіше за все цей зв'язок досягається включенням результатів психологічного тестування в критерії відбору, попередньою бесідою психолога або тренера про задачі психодіагностики, а також покращен-ням спортивних досягнень, зміною стосунків у команді внаслідок психологічної підготовки; в технічних видах спорту розроблено чимало тренажерів, які досить повно імітують умови змагальних дій, це моделювання створює додаткові передумови аналітичного дослідження психіки спортсменів, оскільки тренажер може бути доповнений приладами для вимірювання різних параметрів психіки; як правило, при якісній характеристиці результатів психологічних вимірів для спортсменів вимагаються спе-ціальні оцінювальні шкали, які часто суттєво відрізняються від шкал не спортсменів.
Прийнято розрізняти наступні групи методик психологічних вимірів в спорті:
- методи дослідження психічних процесів (відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення, уяви);
- методи дослідження особливостей особистості (мотивації, рівня домагань, особистісної тривожності, темпераменту, характеру, здібностей); серед них можна назвати особистісні питальники, проективні методики та

 
 

Цікаве

Загрузка...