WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Загальна характеристика здібності - Реферат

Загальна характеристика здібності - Реферат

самоуправління, комунікативно-творчі здібності, світоглядні, моральні і естетичні властивості та індивідуальні особливості особистості. Можна виділити ряд особистісних, індивідуальних особливостей, які дозволяють прогнозувати творчі професійні можливості особистості в майбутньому, а саме: прагнення до оригінальності в розв'язках, пошуки нового, самостійна наполегливість у досягненні мети, винахідливість, самокритичність і критичність, гнучкість мислення, сміливість і мужність, енергійність та ін.
Ось які заповіді для творчої особистості склав Поль Вайнцвайг, доктор соціальної психології:
1. Будь господарем своєї долі.
2. Досягни успіху в тому, що ти любиш.
3. Внеси свій конструктивний вклад в загальну справу.
4. Будуй свої відносини з людьми на довір'ї.
5. Розвивай свої творчі здібності.
6. Культивуй в собі сміливість.
7. Не губи віру в себе.
8. Намагайся мислити позитивно.
9. Піклуйся про своє здоров'я.
10. Поєднуй матеріальне благополуччя з духовним задоволенням.
Незважаючи на досить великий обсяг досліджень з проблем творчості, на даний час ще немає чіткого визначення понять "творчість" і "творчі здібності", ще не розроблені єдині підходи до виявлення структурних компонентів творчої діяльності та творчих здібностей.
Не менш важливою є проблема розвитку творчих здібностей. Більшість психологів та педагогів-дослідників єдині в тому, що розвиток творчих здібностей здійснюється успішно лише при врахуванні індивідуально-вікових особливостей особистості (Н.С.Лейтес, А.М.Матюшкін, В.О.Моляко, Б.П.Нікітін). Так, наприклад, Б.П.Нікітін вказує, що для розвитку творчих здібностей потрібно створювати певні умови, а саме: рання діагностика творчих здібностей, реалізація зони найближчого розвитку, створення умов максимального напруження сил дитини, свобода у діях дитини.
Найвищу міру розвитку здібностей називають талантом. Талант - це поєднання здібностей, що дає людині можливість успішно, самостійно й оригінально виконувати певну складну трудову діяльність. Талант, як і здібності, є лише можливістю досягнення високої майстерності і значних успіхів у творчості. Зародження таланту є суспільно обумовленим. Якщо суспільство відчуває потребу в талановитих людях, якщо підготовлені умови для їх розвитку, то поява таких людей стає можливою (поява видатних полководців у воєнні роки ).
Структура таланту визначається характером вимог, що висуває особистості дана діяльність (художня, політична, наукова, спортивна і т. п.). Тому здібності, що складають талант, не ідентичні, якщо порівнювати, наприклад, між собою талановитого співака і конструктора. Психологічний аналіз таланту дозволяє виділити загальні структури здібностей (на основі вивчення діяльності обдарованих дітей). Вони виступають як найбільш характерні групи психічних якостей, що забезпечують можливість здійснювати на найвищому рівні різні види діяльності. До першої групи належать уважність, зібраність, постійна готовність до напруженої роботи (досліджувані учні були зосередженими на уроках, постійно готовими до відповіді ). Друга група пов'язана з першою, і полягає у тому, що готовність до праці переростає в схильність до праці, в необхідність трудитися. Третя група пов'язана з інтелектуальною діяльністю: це особливості мислення, швидкість мислительних процесів, підвищені можливості аналізу і узагальнення, висока продуктивність розумової діяльності.
Структура спеціальної обдарованості включає в себе загальні, розумові здібності і доповнюється рядом здібностей, що відповідають вимогам конкретної діяльності. Так, встановлено, що математична обдарованість характеризуються наявністю специфічних здібностей, серед яких - формалізоване сприймання математичного матеріалу, здатність до узагальнення математичних об'єктів, відношень, здібність до згортання систематичних міркувань і дій (В.А.Крутецький).
Основні правила в розвитку здібностей людини сформулював С.Л.Рубінштейн, а саме: розвиток здібностей відбувається по спіралі, а реалізація можливості, яку пропонують здібності одного рівня, відкриває можливості для подальшого їх розвитку, отже, для розвитку здібностей більш вищого рівня.
Основним структурним компонентом здібностей Г.С. Костюк вважає знання, (на його думку це найважливіша ознака розумового розвитку особистості), які входять до складу умінь дитини діяти, оперувати ними під час розв'язання нових задач. Автоматизуючи дії, людина перетворює їх на операції, які стають складовими частинами її уміння діяти - її майстерності. Крім того, Г.С. Костюк до структурних компонентів здібностей відносив спостережливість, високий рівень розвитку пам'яті, уяви, мовлення і особливо мислення, а також позитивну мотивацію діяльності. Звідси випливає необхідність керувати розвитком здібностей учнів, спираючись на навчальний процес, стимулювати школярів думати самостійно, переходячи від простіших до складніших питань.
Однією з умов розвитку здібностей є поєднання навчання з працею, систематична профорієнтаційна робота з учнями, що дасть змогу кожному школяреві вільно вибирати стосовно своїх нахилів та здібностей спеціальність і розпочати готуватись до неї вже в шкільний період життя.
Загалом, основними психологічними передумовами формування здібностей у школярів можна вважати наступні: діагностика наявного рівня певних здібностей; проблемно-евристичне навчання та особливе конструювання учбового процесу, виходячи з системного підходу, що сприятиме розвитку самостійності , творчого підходу; спеціально організоване навчання основам наукових методів дослідницької роботи; диференційований підхід в процесі навчання; перехід від масово-репродуктивного до індивідуально-творчого підходу в роботі з учнями та ін.
ЛІТЕРАТУРА
1. Анастази А. Психологическое тестирование: Пер. с англ.: В 2 т. - М.: Педагогика, 1982. - Т.2. -336 с.
2. Барко В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Україна, 1991. - 80 с.
3. Вайнцвайг П.Г. 10 заповедей творческой личности. - М.: Прогресс, 1990. - 187 с.
4. Вертгеймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ. / Общ. ред. С.Ф.Горбова, В.П.Зинченко. - М.: Прогресс, 1987. - 336 с.
5. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка: Пер. з рос. - К.: Віпол, 1993. - 75 с.
6. Крутецкий В.А. Проблемы формирования и развития способностей // Вопросы психологии. - 1972. - №2. - С. 3-14.
7. Лейтес Н.С. Способности и одарённость в детские годы. - М.: Знание, 1984. - 80 с.
8. Матюшкин А.М., Сиск Д.А. Одарённые дети // Вопросы психологии. - 1988. - №4. - С. 88-97.
9. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. - К.: Знание, 1978.- 48 с.
10. Развитие и диагностика способностей / Под ред. В.Н. Дружинина, В.Д.Шадрикова. - М.: Педагогика, 1991. - 160 с.
11. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1985. - Т.1. - 329 с.
12. Ягункова В.П. Индивидуально-психологические особенности школьников, способных к литературному творчеству // Вопросы психологии способностей школьников. - Изд-во АПН РСФСР, 1961. - С. 56-59.

 
 

Цікаве

Загрузка...