WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості психічного розвитку у дітей та підлітків, що мешкають у зоні посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття - Реферат

Особливості психічного розвитку у дітей та підлітків, що мешкають у зоні посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття - Реферат

у 2 рази нижчі, ніж у дітей контрольної групи (р › 0,001). В результаті дослідження виявлено, що в основній групі переважають статистично достовірні дані по низьких показниках 39,3±4,1 і 22,9±3,4 в контролі.
Домінування середнього рівня уваги та низького рівня працездатності у школярів зони РЕК, на наш погляд, є наслідком негативного емоційного реагування, наявністю високого рівня тривожності, емоційної напруженості, викликаної несприятливим впливом навколишнього середовища, зокрема підвищеного радіаційного фону, оскільки інші фактори, що зумовлюють емоційне напруження, впливали на дітей експериментальної та контрольної груп в однаковій мірі.
Таким чином всі наявні дані та результати нашого дослідження вказують на наявність прямої дії малих доз іонізуючого випромінювання, яке зумовлює патологічні зміни в організмі та відхилення у психічному розвитку особи.
Виявлені зміни та відхилення у психічному розвитку пов'язані з безпосереднім переживанням загрози, що раптово виникла внаслідок Чорнобильської катастрофи і продовжує діяти за умов відсутності повної достовірної інформації про загрозу. З іншого боку появилися фактори, пов'язані із зміною традиційних соціальних і психологічних зв'язків, труднощами адаптації до нових умов життя, необхідністю підкорятися вимогам екологічної безпеки, зміною укладу, способу життя 10 .
В радіаційній медицині існує ефект залежності стійкості до радіоактивного впливу від віку. Крива цієї залежності має назву "трапецієподібної" і означає зростання, стабілізацію та зниження толерантності до радіації в залежності від віку (від утробного розвитку до смерті) [11].
За визначенням деяких авторів [7], встановлення індивідуальних доз іонізуючого випромінення для кожної дитини, народженої з 26 квітня 1986 р. по 25 лютого 1986р. є більш складним, ніж аналогічні дослідження в Японії. Перш за все, одержання індивідуальних доз в результаті бомбардування Хіросіми та Нагасакі знаходилося в прямій залежності від відстані між людиною і епіцентром вибуху. В нашому випадку такої залежності немає. Україні, зокрема на Прикарпатті забруднення території носить характер "радіаційних плям".
Унікальністю постчорнобильської ситуації для психічного розвитку дітей є тривале проживання у стресогенному середовищі і необхідність регулярно отримувати відновлювальне санаторно-курортне лікування. [14]
Психологічний стрес у дітей призвів не тільки до стану психологічної дезадаптації, що проявляється в емоційній та поведінковій сферах, але й до формування комплексу сомато-вегетативних порушень.
Патогенний вплив екологічно несприятливої ситуації на дитячий організм проявляється переважно функціональними розладами центральної нервової системи з появою синдрому екологічної дезадаптації, підвищеною збудливістю, руховою активністю, швидкою втомлюваністю, зниженням інтересу до навколишнього, до навчання, вегетативною дистонією, невротичними реакціями, поведінковими розладами і труднощами адаптації, що являється відображенням порушень психофізіологічного "субстрату" (Студьонкін М.Я., Вельтіщев Ю.Є., Чур`янова М.І.).
Психоемоційне та фізичне перенапруження, зміна сталого життєвого стереотипу та побоювання наслідків радіаційного опромінення є чинниками ризику різних патологічних змін (О.Г.Антонова-Гурченко, А.І.Нягу).
В результаті досліджень, проведених в Інституті експериментальної радіології НЦРМ в діапазоні доз до 1 Гр встановлено, що крім змін у кров'яній системі, спостерігається зниження реакції показників працездатності (загальний об'єм роботи, максимальна сила, продовженість праці), пригнічення біоелектричної та скорочувальної активності нервово-м'язевого апарату.
Багато авторів вказує на небезпеку і недопустимість проживання дітей на забрудненій радіонуклідами зоні. [13, ст. 48]
У незадовільних соціально-екологічних умовах шляхи подолання негативних наслідків є: поглиблення освіченості батьків у питаннях впливу радіаційного забруднення на дитячий організм, якісна виховна робота дитячого садка та школи, психологічна допомога, позитивні міжособові стосунки можуть компенсувати вади розвитку дітей.
Відповідно до завдань збереження психічного здоров'я, та психологічної корекції психічного розвитку дітей, що мешкають у зоні посиленого радіаційного контролю, нами визначені концептуальні підходи та розробляються програми психолого-педагогічної допомоги дітям, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Література.
1. Н. І. Сінчук, З. Н. Парамонов, В. Й. Шатило,В. П. Павлюк. Вплив малих доз радіації на фізичний розвиток дітей, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях. // Медичні аспекти впливу малих доз радіації на організм дітей. - Житомир, 1996 р, - 120 с.
2. Л. О. Крижанівська, А. П. Чуприков, Е. М. Горбань. Клініко-психологічна характеристика непсихотичних розладів у потерпілих від Чорнобильської катастрофи. // Український Радіологічний Журнал. 1997 р. - №5. - с. 69-76.
3. Ливанов М. Н. Некоторые проблемы действия ионизирующей радиации на нервную систему. - М. , 1962. - 196 с.
4. Хомская Є. Д., Краснов В. Н., Юркин М. М. //Актуальные нарушения психического здоровья после ядерной катастрофы в Чернобыле. - Киев, 1995. - с.50.
5. Игумнов С. А. Психическое развитие детей, подвергшихся воздействию радионуклидов в пренатальном периоде.//Автореферат дис. канд. мед. наук. - Минск, 1994. - 25 с.
6. Е. И. Степанова, В. Г. Кондрашова, Л. И. Пасечник. Психовегатативный статус детей, облученых внутриутробно.//Тези доповідей. - Київ, 1995. - 270 с.
7. И. А. Козова, А. А. Пуховский, В. Ю. Рябухин. Психологическое и психиатрическое исследование детей, приживающих в Калужской и Брянской области России. //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. -Т. 5 № 1. -1995р. -с.70-74.
8. Медицина окружающей среды: Пер. с англ. /Под. ред. Беннета А.Е.-М.:"Медицина", 1981, - 368 с.
9. Балева Л. С. , Карпеева Е. Е. Чернобыль и здоровье детей (к 10-летию аварии на ЧАЕС). //Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 1996. - Т. 41, №3. - с. 5-9.
10. Яковенко С. І. Теорія і практика психологічної допомоги потерпілим від катастроф. // Автореферат дис. докт. психол. наук. - К. - 1998, - 37 с. Психологічна корекція психоемоційнихстанів у дітей, що постраждали від наслідків Чорноб. К-фи в закладах.
11. Чепа Л.- М. А. Моніторинг психічних порушень спричинених радіацією. Науково-методичний посібник. - К. , 1998 р. - 140 с.
12. Ревенок О. А. Структорно-динамічна характеристика органічного ураження головного мозку в осіб, що зазнали впливу іонізуючих випромінювань внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. //Автореферат дис. докт. мед. наук. - К., 1998р. - 40 с.
13. Карпухина А. М. , М. -Л. А. Чепа. Лазеропунктурная корекция психофизиологического состояния детей и подростков, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. //Чернобыльская катастрофа и медико - психологическая реабилитация пострадавших. Сборник материалов конференции. - Изд. Белорускомитет "Дети Чернобыля". - Минск. - 1992г. - 160 с.
14. Лисенко В. І. Психологічна корекція психоемоційних станів у дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи у санаторно-курортних закладах. //Автореферат дис. канд. психол. наук. - Х.,1996р.- 37 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...