WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічна напруженість у громадсько-політичному житті - Реферат

Соціально-психологічна напруженість у громадсько-політичному житті - Реферат

країні (0.1) (фактично це оцінка наявності передумов соціального висунення).
Одним із ключових елементів моделі взаємодії показників та чинників соціально-психологічної напруженості виявилася схильність респондентів у разі різкого погіршення матеріального становища підтримати тих, хто вимагає від уряду підвищення заробітної платні або припинення зростання цін. Схильність до такої поведінкової реакції зумовлюється передусім роздратуванням через затримку виплати зарплатні (коеф. 0.6). Готовність респондентів підтримати вимоги підвищення зарплатні випливає також з оцінки економічних умов життя, у яких їм доводиться жити (-0.4): оцінювання цих умов як несприятливих підвищує схильність респондента вдатися до згаданих дій. Окрім того, на неї впливають роздратування з приводу розшарування суспільства на багатих і бідних (0.2), а також задоволеність зі своєї работи (0.2).Останнє пояснюється бажанням зберегти характер (зміст, форму, інтенсивність) існуючої трудової діяльності і водночас підвищити її оплату.
Готовність респондентів у разі погіршення матеріального становища підтримати тих, хто вимагатиме підвищення зарплатні, певною мірою породжує схильність брати участь у несанкціонованих мітингах (0.1). До такої форми протесту схиляються передусім особи, які, своєю чергою, уважають за прийнятне брати участь у несанкціонованих страйках(0.6) і бойкоті - відмові від виконання рішень адміністрації та органів влади (0.3). Готовність брати участь у несанкціонованих мітинґах залежить також від оцінки респондентом власних перспектив у нових умовах, а точніше - від можливості збільшити свої доходи за умов ринкових відносин (-0.1).
До несанкціонованих страйків схиляються передусім особи, що готові вдатися і до більш радикальних форм протесту, а саме - узяти участь у створенні збройних формувань (коеф. 0.5). До несанкціонованих страйків людей штовхає занепокоєність через відсутність соціального захисту з боку держави (0.3), і навпаки, люди, яких непокоїть непослідовність у проведенні ринкових реформ, менше схильні до подібних поведінкових реакцій (-0.2). Готовності взяти участь у страйках, що проводяться без дозволу на це органів влади, сприяє наявність у свідомості особистості схильності до використання джерел протиправних доходів (у широкому розумінні - схильності до протиправних дій, до іґнорування законності) (0.2).
Схильність удаватися до законних мітинґів певною мірою зумовлена рівнем задоволеності зі свого життя загалом (-0.2). Готовність до цих протестних дій, що є найбільш поширеними, демонструють прихильники неаґресивних форм протесту: збору підписів під колективними відозвами і вимогами (0.6), голодувань протесту (0.2).
На схильність респондентів виражати своє невдоволення з приводу низького рівня життя шляхом пікетування установ впливають наявність більш радикальних настанов (схильність брати участь у блокуванні доріг - коеф. 0.8) та точка зору, згідно з якою комуністи не несуть відповідальності за низький рівень життя, що склався в країні (схильність убачати винними комуністів - коеф. -0.1).
Готовність респондентів підтримати погрози розпочати страйк (погрожування страйком) зумовлюється позитивним ставленням до можливості взяти участь у бойкоті (0.3), законних (0.2) та несанкціонованих мітинґах(0.2), а також у пікетуванні установ (0.3). Відтак схильність підтримати наміри (насамперед своїх колеґ) розпочати страйк передбачає схвальне ставлення до можливості взяти участь в акціях протесту загалом.
Завершуючи огляд побудованої моделі, звернімо увагу на впливовість чинника "роздратування через затримку зарплатні", який, з одного боку, істотно зумовлює неґативну електоральну настанову щодо Кучми, а з іншого - досить активно підштовхує респондента до протестних дій.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. - М., 1990.
2.Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.
3.Банашак М., Форхольцер Й.Человек и власть. - М., 1973.
4.Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. - К., 1993.
5.Васютинський В.О. Масова політична свідомість українського суспільства як об'єкт політико-психологічного вивчення // Наукові студії з політичної психології: Матеріали звітної наук. сесії Наук.-практ. центру політ. психології АПН України 25 - 26 січня 1995 р. - К., 1995. - С.9 - 22.
6.Галин И.А. Социальное самочувствие // Социологический справочник. - К., 1990. - С.352 - 353.
7.Ганзен В.А., Юрченко В.Н. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному исследованию психических состояний человека // Психические состояния (Экспериментальная и прикладная психология, вып.10). - Л., 1981. - С.5 - 16.
8.Гиддингс Ф. Основания социологии. - М., 1898.
9.Головаха Е.И., Бекешкина И.Э.,Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности: От тоталитаризма к демократии. - К., 1992.
10.Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. - К., 1994.
11.Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социолог. исслед. - 1994. - N 8 - 9. - С.3 - 15.
12.Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность. - М., 1988.
13.Гроф С. За пределами мозга. - М., 1993.
14.Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. - М., 1987.
15.Давыдов А.А. Существует ли мера социальной гармонии? // Социолог. исслед. - 1988. - N 5. - С.72 - 73.
16.Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: Учеб. пособие для высш. учеб.заведений. - М., 1996.
17.Дмитриев А.В., Степанов Е.И., Чумиков А.Н.Российский социум в 1995 году: конфликтологическая экспертиза (первое полугодие) // Социолог. исслед. - 1996. - N 1. - С.6 - 23.
18.Донченко Е.А. Социетальная психика. - К., 1994.
19.Дюркгейм Э. Социология. - М., 1995.
20.Иванов В. Политическая психология. - М., 1990.
21.Кирилюк Ф.М., Кремень Л.А., Ирхин Ю.В.Психология и политика: Учеб. пособие. - К., 1993.
22.Козлова О.М. Развитие идеологий и социальные конфликты //Социолог. исслед. - 1993. - N 4. - С.25 - 29.
23.Кола Д. Политические партии, государство // 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1989. - С.334 - 337.
24.Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням. - К., 1981.
25.Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти. - Л., 1991.
26.Кули Ч. Социальная самость. Первичные группы // Американская социологическая мысль. - М., 1994. - С.316 - 335.
27.Кучеpів І., Бекешкіна І., Головаха Є., Макеєв С. Економічна свідомість населення Укpаїни і економічна пpосвіта. - К., 1996.
28.Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
29.Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. - К., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...