WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Про значення ідеологічних чинників соціально-психологічної напруженості - Реферат

Про значення ідеологічних чинників соціально-психологічної напруженості - Реферат

результат на перший погляд може здатися парадоксальним, адже насамперед татари пережили нещодавно стресову ситуацію. Очевидно, причини виявлених відмінностей криються, по-перше, у тому, що татарське населення в ході конфлікту отримало своєрідну соціально-психологічну розрядку, через що рівень тривожності знизився, а по-друге, у тому, що серед нетатарського населення посилився страх перед можливими акціями з боку кримських татар.
Що ж стосується порівняння результатів опитування груп респондентів, які відрізняються за місцем проживання, то зафіксовано значуще вищий рівень тривожності та хвилювання у жителів Феодосійського реґіону - саме того, де відбулися заворушення. Використання в опитуванні запитань політичного змісту дало змогу виявити досить істотні відмінності у ступені тривожності та хвилювання громадян, які дотримуються різних політичних поглядів.
На підставі цих результатів можна зробити висновок, що прихильники політичних та економічних реформ, державної незалежності України та українського національного відродження мають у середньому нижчий рівень тривожності, ніж їхні політичні та ідеологічні опоненти. Що ж до носіїв лівих поглядів, то зафіксований у них вищий рівень тривожності, з одного боку, можна пояснити впливом неґативних емоційних переживань, зумовлених неприйняттям сучасних суспільних змін, а з іншого - можна припустити, що особи з підвищеною тривожністю порівняно більше схильні до поглядів лівоїорієнтації. (Зазначимо, що цей феномен неодноразово фіксувався в західних політико-психологічних дослідженнях, про що див., наприклад, у [16]).
У двох випадках - коли йшлося про ставлення до української мови та до масових виступів протесту - найвищий рівень тривожності показали громадяни, які зайняли з цих питань нейтральну, невизначену позицію. Особливо значною тут виявилася різниця між тими, хто неоднаково відповідав на запитання про масові виступи. Можливо, це є наслідком того, що це запитання порівняно з іншими є найбільш "конфліктним", через що особи з підвищеною тривожністю вдаються до психологічної втечі, уникаючи конкретної відповіді.
Респондентам із Криму ставилися дещо інакші запитання, зміст яких ураховував специфічні проблеми цього реґіону. Загалом тут отримано аналогічні результати. Реформаторськи та проукраїнськи настроєним громадянам властивий дещо нижчий ступінь тривожності й хвилювання, ніж особам, які мають протилежні погляди.
Зовсім інший, ніж у попередньо описаній вибірці, результат отримано у випадку із запитанням про масові виступи протесту. Тут, навпаки, респонденти, які обрали нейтральний варіант відповіді, виявили нижчий рівень тривожності.
Імовірно, що в цьому разі дався взнаки безпосередній вплив подібних виступів, що недавно відбулися. Особам із підвищеною тривожністю post factum стає легше давати конкретну - позитивну чи неґативну - оцінку таких ситуацій.
Таким чином, з'ясовано, що тривожність і схильність до хвилювання як важливі індивідуально-психологічні властивості можуть істотним чином зумовлювати політичний вибір особи, зміст її ідеологічних переконань. Така взаємодія психологічних та ідеологічних чинників стає важливим фактором соціально-психологічної напруженості.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. - М., 1990.
2.Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.
3.Банашак М., Форхольцер Й.Человек и власть. - М., 1973.
4.Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. - К., 1993.
5.Васютинський В.О. Масова політична свідомість українського суспільства як об'єкт політико-психологічного вивчення // Наукові студії з політичної психології: Матеріали звітної наук. сесії Наук.-практ. центру політ. психології АПН України 25 - 26 січня 1995 р. - К., 1995. - С.9 - 22.
6.Галин И.А. Социальное самочувствие // Социологический справочник. - К., 1990. - С.352 - 353.
7.Ганзен В.А., Юрченко В.Н. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному исследованию психических состояний человека // Психические состояния (Экспериментальная и прикладная психология, вып.10). - Л., 1981. - С.5 - 16.
8.Гиддингс Ф. Основания социологии. - М., 1898.
9.Головаха Е.И., Бекешкина И.Э.,Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности: От тоталитаризма к демократии. - К., 1992.
10.Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. - К., 1994.
11.Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социолог. исслед. - 1994. - N 8 - 9. - С.3 - 15.
12.Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность. - М., 1988.
13.Гроф С. За пределами мозга. - М., 1993.
14.Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. - М., 1987.
15.Давыдов А.А. Существует ли мера социальной гармонии? // Социолог. исслед. - 1988. - N 5. - С.72 - 73.
16.Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: Учеб. пособие для высш. учеб.заведений. - М., 1996.
17.Дмитриев А.В., Степанов Е.И., Чумиков А.Н.Российский социум в 1995 году: конфликтологическая экспертиза (первое полугодие) // Социолог. исслед. - 1996. - N 1. - С.6 - 23.
18.Донченко Е.А. Социетальная психика. - К., 1994.
19.Дюркгейм Э. Социология. - М., 1995.
20.Иванов В. Политическая психология. - М., 1990.
21.Кирилюк Ф.М., Кремень Л.А., Ирхин Ю.В.Психология и политика: Учеб. пособие. - К., 1993.
22.Козлова О.М. Развитие идеологий и социальные конфликты //Социолог. исслед. - 1993. - N 4. - С.25 - 29.
23.Кола Д. Политические партии, государство // 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1989. - С.334 - 337.
24.Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням. - К., 1981.
25.Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти. - Л., 1991.
26.Кули Ч. Социальная самость. Первичные группы // Американская социологическая мысль. - М., 1994. - С.316 - 335.
27.Кучеpів І., Бекешкіна І., Головаха Є., Макеєв С. Економічна свідомість населення Укpаїни і економічна пpосвіта. - К., 1996.
28.Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
29.Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. - К., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...