WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні чинники функціонування багатопартійної системи - Реферат

Соціально-психологічні чинники функціонування багатопартійної системи - Реферат

порівняно зі світовою практикою, мала протилежний вигляд: традиційно ліві сили були консерваторами, бо обстоювали збереження соціалізму і радянського ладу, а революційними борцями за оновлення суспільства виступали партії, які в усьому світі відносять до "правих".
Тепер усе стало на свої місця. Партії провели по кілька з'їздів, по кілька разів переглядали свої програми, доки не визначили більш-менш чітко свого місця в суспільстві і своєї лінії на його перебудову. Аналіз партійних програм дає змогу стверджувати, що багатопартійна система в Україні на сьогодні сформувалася з чотирьох основних груп. Зліва перебувають партії соціалістично-комуністичної спрямованості (КПУ, СПУ), які виступають за дійові соціальні ґарантії, усебічну інтеґрацію в СНД, проти швидких ринкових реформ. Справа - партії націонал-радикальної спрямованості (УКРП, КУН, УНА), для яких Українська держава - над усе. А в центрі - дві групи, які відрізняються між собою насамперед не політичним тяжінням уліво чи вправо, асоціально-практичною спрямованістю програм і ліній діяльності. Це прагматики (НДП, СДПУ, ЛПУ, ТКУ), які своїми пріоритетами визначили ринкові реформи, приватну власність, демократію та свободу особистості. І націонал-демократи (УРП, ДемПУ, НРУ) - поборники швидкого ствердження української державності, демократії, але з національним ухилом.
Ознакою системи є й те, що всередині неї, попри численні несумісності в ідеологіях, толерантність у міжпартійних відносинах переважає над конфронтацією. Помітно це в тонусі різних політичних подій. Підтверджують це й матеріали досліджень, проведених у 1994 - 1996 рр.
За допомогою контент-аналізу програмних документів низки політичних партій було встановлено, що лише КУН та НРУ виявили нетерпимість до комуністів та відкрито заявляють у програмах, що вони не визнають шовінізму, фашизму, комунізму, марксизму-ленінізму. Інші ж партії декларують згоду з існуванням на території України будь-якої партії, якщо її програма не суперечить чинним законам і не закликає до повалення конституційного ладу.
Приблизно однаковою виявляється і міра підтримки багатопартійності. Наприклад: "забезпечення свободи політичного переконання" (КУН), "неприпустимість ідеологічного моногамізму, співробітництво всіх партій та рухів" (ЛДПУ) та ін. Прагнення до тоталітаризму не зафіксовано у програмі жодної партії, усі вони заявляють про своє протистояння йому.
Опитування киян - прихильників різних політичних партій мало на меті виявити міру толерантності в міжпартійних стосунках. Удалося виявити такі тенденції:
1. Прихильники лівих партій толерантні поміж собою, схильні до співробітництва з центристами-прагматиками і найбільше дистанціюються від націонал-радикалів.
2. Приблизно таке саме ставлення між собою і центристами має місце в прихильників демократичного крила, які однаковою мірою дистанціюються як від крайніх лівих, так і від крайніх правих.
3. Центристи дещо більше прихильні до поміркованих правих, що можна пояснити близькістю поглядів і тактичної лінії в демократичній перебудові суспільства та спробою відмежуватися від течій комуністичного спрямування.
Загалом же позиції громадян України з приводу багатопартійності повільно еволюціонують у бік дедалі прихильнішого ставлення до неї. Водночас не вичерпано протилежних тенденцій, зумовлених впливом психологічних стереотипів та ідеологічної ностальгії за минулим.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. - М., 1990.
2.Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.
3.Банашак М., Форхольцер Й.Человек и власть. - М., 1973.
4.Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. - К., 1993.
5.Васютинський В.О. Масова політична свідомість українського суспільства як об'єкт політико-психологічного вивчення // Наукові студії з політичної психології: Матеріали звітної наук. сесії Наук.-практ. центру політ. психології АПН України 25 - 26 січня 1995 р. - К., 1995. - С.9 - 22.
6.Галин И.А. Социальное самочувствие // Социологический справочник. - К., 1990. - С.352 - 353.
7.Ганзен В.А., Юрченко В.Н. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному исследованию психических состояний человека // Психические состояния (Экспериментальная и прикладная психология, вып.10). - Л., 1981. - С.5 - 16.
8.Гиддингс Ф. Основания социологии. - М., 1898.
9.Головаха Е.И., Бекешкина И.Э.,Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности: От тоталитаризма к демократии. - К., 1992.
10.Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. - К., 1994.
11.Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социолог. исслед. - 1994. - N 8 - 9. - С.3 - 15.
12.Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность. - М., 1988.
13.Гроф С. За пределами мозга. - М., 1993.
14.Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. - М., 1987.
15.Давыдов А.А. Существует ли мера социальной гармонии? // Социолог. исслед. - 1988. - N 5. - С.72 - 73.
16.Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: Учеб. пособие для высш. учеб.заведений. - М., 1996.
17.Дмитриев А.В., Степанов Е.И., Чумиков А.Н.Российский социум в 1995 году: конфликтологическая экспертиза (первое полугодие) // Социолог. исслед. - 1996. - N 1. - С.6 - 23.
18.Донченко Е.А. Социетальная психика. - К., 1994.
19.Дюркгейм Э. Социология. - М., 1995.
20.Иванов В. Политическая психология. - М., 1990.
21.Кирилюк Ф.М., Кремень Л.А., Ирхин Ю.В.Психология и политика: Учеб. пособие. - К., 1993.
22.Козлова О.М. Развитие идеологий и социальные конфликты //Социолог. исслед. - 1993. - N 4. - С.25 - 29.
23.Кола Д. Политические партии, государство // 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1989. - С.334 - 337.
24.Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням. - К., 1981.
25.Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти. - Л., 1991.
26.Кули Ч. Социальная самость. Первичные группы // Американская социологическая мысль. - М., 1994. - С.316 - 335.
27.Кучеpів І., Бекешкіна І., Головаха Є., Макеєв С. Економічна свідомість населення Укpаїни і економічна пpосвіта. - К., 1996.
28.Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
29.Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. - К., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...