WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічна профілактика та арт-терапія в школі. - Курсова робота

Психолого-педагогічна профілактика та арт-терапія в школі. - Курсова робота

первинну, вторинну, третинну. Якщо первинна психолого-педагогічна профілактика особливо щільно пов'язана зсоціальною та соціально-медичною профілактикою, а вторинна - з медико-соціальною, то третинна виступає як вдале поєднання медичних, педагогічних і психопрофілактичних заходів.
Профілактичні програми з метою організації здорового способу життя школярів розраховані на масові, групові (на першій і другій стадії), та на переважно групові або індивідуальні (на другій або третій стадії) форми впровадження.
Вважаємо, що особливості розгортання стадії психолого-педагогічної профілактики теж варто розглянути в згаданій логіці, тобто у відповідності до ЇЇ видів і завдань. Ці залежності подані у вигляді таблиці.
Стадії психолого-педагогічної профілактики у відповідності до її видів та завдань
Види про-філактики у відповідно-сті до її
стадій Основні завдання профілактики Види
профілактики у відповідності до
основних
завдань Оцінка ефективності профілактики Форми профілактик-них програм
Первинна Зміцнення фізич-ного, психічного, морального здоров'я. Організація конструктивних форм оздоровчої активності Психолого-педагогічна й соціальна Формування культури здорового способу життя Масові та групові
Вторинна Профілактика факторів ризику, що призводять до погіршення фізич-ного, психічного та морального здоров'я Психолого-педагогічна та медико-соціальна Розвиток житєстійкості та строкостійкості, попередження захворювань і соціальної
дезадаптації
Третинна Профілактика прогресуючих хворіб, відхилень поведінки та їх ускладнень Медичне і психолого-педагогічна Пониження частоти переходу гострих захворю- вань у критий) стани; частої" ускладнень, рецидивів Групові або індивідуальні
Отже, первинна психолога-педагогічна профілактика серед школярів - це попередження впливу несприятливих зовнішніх умов здоров'я дитини шляхом поліпшення якості довкілля й організації форм конструктивної оздоровчої активності учнів, які зумовлюють стійкість до існуючих факторів ризику.
Протягом життя людина потрапляє в профілактичні ситуації як епізодично, випадково, так і стає об'єктом цілеспрямованого впливу з метою зміцнення тих чи тих аспектів її здоров'я, відвертання факторів ризику, хворіб, попередження шкідливих звичок, і, врешті-решт, оздоровлення її способу життя в цілому. У такому випадку вона стає учасником однієї чи кількох профілактичних програм, які можуть мати найрізноманітнішу спрямованість. Останні конструюються на основі побудови превентивних впливів, скерованих на групу чи окремого і індивіда у відповідності до мети і завдань певної стадії профілактичного процесу. [С.Д.Л-К, ст. 77]
На сучасному етапі розвитку психологічної служби існує безліч технік, що використовуються у психопрофілактичній роботі. Популярними зараз є Веронія образотворчим мистецтвом, драмотерапія, пісочна терапія, музикотерапія, ароматерапія, кольоротерапія та інші. Найбезпечнішим і напевно, найприємнішим методом лікування психіки залишається арт-терапія, яка впливає на психіку через витвори мистецтва - музику, малюнок, літературний твір. [Шубина, ст. 88]
З метою систематизації психологічної служби та роботи практичних психологів необхідно було прийняти загальнодержавне рішення на сучасному етапі розвитку психологічної науки.
"Ідея створення загальнодержавної соціально-психологічної служби як єдиної системи охорони і підтримки психічного здоров'я населення виникла досить давно. На сторінках журналу "Вопросы психологи" ці питання обговорювалися у 1979 та 1982 роках. Особливої актуальності набула ця проблема зі створенням структур практичної психології у різних відомствах. Коли у 1991 р. в Інституті психології започатковувався Центр психологічної служби системи освіти перед ним ставилося завдання вивчення теорії та практики організації різних служб що проводять практичну психологічну діяльність. [, ст. 42-43]
Практична реалізація ідеї створення національної системи соціально-психологічної служби почалася у березні 1992 р. з підготовки двох листів на адресу комісій Верховної Ради України з питань науки і народної освіти: "Про створення державної системи психологічної служби України" і "Про кадрове забезпечення державної психологічної служби". Затим, у квітні, комісія прийняла ухвалу про створення Концепції державної системи психологічної служби і доручила Інститутові психології координацію робіт з її створення.
Концепція тричі розглядалася згаданою комісією, у січні 1993 р. була схвалена й передана до Кабінету Міністрів для доопрацювання та реалізацій. Тоді було вперше прийнято "Положення про психологічну службу в системі освіти України".
Удосконалення та розвиток психологічної практики вимагав переоцінки та зміни "Положення про ПС". І як результат, у 1999 р. в Міністерстві освіти України було затверджено нове "Положення..." зі значними змінами у тексті. Наводимо порівняльну характеристику цих двох "Положень..."
№ п/п Положення про ПС 1993 р. Положення про ПС 1999 р.
1 ПС забезпечує вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та ін. індивідуальних особливостей. ПС забезпечує... вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та ін. індивідуальних особливостей.
2 ПС у своїй діяльності керується загальною Декларацією прав людини Конвенцією прав дитини, Законом України "Про освіту", чинним законодавством, даним положенням. Крім перелічених документів у "Положення..." за 996 р. керується ще й Конституцією України.
3 Діяльність служби забезпечується фахівцями - психологами, що мають відповідну вищу освіту. Діяльність служби забезпечується практичними-психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту.
4 ПС тісно співпрацює з органами охорони здоров'я соціального захисту, сім'ї та молоді, внутрішніх справ, ін. зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і благодійними організаціями
5 Посади практичних психологій (соціальних педагогів) уводяться у штати дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних повчальних закладів за рішенням районних (міських) відділів освіти, управлінь (комітетів) професійно-технічної освіти, за умов наявності спеціалістів з фаховою освітою...
ІІ. Зміст діяльності ПС ІІ. Основні завдання
6 Вказано завдання психологічної служби системи освіти України.
7 Основні напрями роботи вказані частково, розглядають не в повному обсязі. Напрямки роботи розширені залучення до роботи всі можливі форми і метод и роботи, ширшим є порушення, що вимагають впливу психолога
8 Введено три рівні функціонування ПС і науковий, прикладний, практичний.
9 Напрямки

 
 

Цікаве

Загрузка...