WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл - Дипломна робота

Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл - Дипломна робота

необхідність дотримання певних морально-етичних норм у взаємовідносинах з іншими людьми ("бути добрим, допомагати іншим", "говорити правду" тощо).
Загальною особливістю конструювання ідеального образуучня молодшими школярами виступає переважання в ньому другої групи якостей, що підтверджує висновок А.В.Захарової про перевагу локалізації суб'єктивності дітей молодшого шкільного віку в сфері спілкування (А.В.Захарова, ст.38). Однак, якщо становлення дитини як суб'єкта спікування забезпечує успішність його соціальних зв'язків, то становлення його як суб'єкта навчальної діяльності має визначальне значення для майбутньої професійно-творчої діяльності і особистісного самовизначення.
Опитування вчителів початкових класів і батьків показало, що ті вимоги, які ставляться перед учнями, також більше орієнтовані на формування моральних якостей, ніж власне навчальних, пізнавальних. Очевидно, особистісні стандарти дорослих (вчителів, батьків) здійснюють визначальний вплив на формування смислової сфери дітей.
Для 1-2 класника оцінка себе як учня не обов'язково виводиться з міри співпадання суб'єктивного ідеального образу учня і реального Я образу. Виходить, що для позитивної самооцінки досить відповідати хоч одній значущій вимозі. Закріплення даної тенденції в подальшому перешкоджає формуванню регулятивної функції самовідношення і гальмує розвиток творчої особистості.
Далеко не всі піддослідні добре вчаться та поводяться з товаришами й дорослими (як вони стверджують у відповіді на перше запитання). Про це свідчать рівень успішності учнів, соціометричний статус, оцінка вчителя. Але у відповіді на друге запитання "Який ти учень?" - чітко прослідковується тенденція позитивно-схвальної відповіді. Більшість піддослідних характеризують себе тільки з позитивної сторони.
Для виявлення самооцінки та рівня розвитку самокритичності молодшого школяра ми використовували методику І.Д.Беха. Дитині пропонувалося 12 карток із позитивними і негативними висловлюваннями про учнів. Давалося завдання: "Уважно передивись ці висловлювання. Вибери картки з тими висловлюваннями, які підходять тобі, якими ти міг би охарактеризувати себе". Кількість вибраних карток могла бути необмеженою. На картках були такі висловлювання:
* я хороший учень;
* завжди уважно слухаю вчителя на уроках;
* товаришую з багатьма дітьми класу;
* поважаю старших;
* завжди кажу правду;
* допомагаю батькам по господарству;
* часто відволікаюся на уроках;
* сварюся з дітьми;
* інколи не виконую домашніх завдань;
* трапляється, що забуваю дома зошити, книжки;
* буває, що спізнююся на уроки;
* і нколи не слухаюся батьків.
Спосіб обробки даних - контекст-аналіз.
Результати обробки даних заносились в таблицю 1,2.
Таблиця 1
Співвідношення позитивних і негативних самохарактеристик
учнів 1 класу сільської школи

пп Прізвище,
ім'я Позитивні характеристики Негативні характеристики Рівень само-критичності
1. Атаманюк Ганна - 4 високий
2. Болдаш Марія 4 - низький
3. Іванюк Надія 3 2 середній
4. Ільчук Вікторія 5 2 середній
5. Ільчук Михайло 3 2 середній
6. Кічак Анжеліка 3 2 середній
7. Козлан Ігор 2 2 середній
8. Кречко Василь 5 1 низький
9. Мартиняк Тетяна 1 3 високий
10. Ориняк Ганна 5 2 середній
11. Словак Іван 3 - низький
12. Стовбун Ірина 5 - низький
13. Урбанович Марія 2 5 високий
14. Хрущ Василь 3 1 середній
15. Шкрибенько Роман 2 2 середній
16. Мицкан Василь 5 1 середній
Таблиця 2
Співвідношення позитивних і негативних самохарактеристик
учнів 1-А класу міської школи

пп Прізвище,
ім'я Позитивні характеристики Негативні характеристики Рівень само-критичності
1. Бережанська Юлія 3 2 середній
2. Бліндар Іван 4 1 низький
3. Буняк Тарас 2 2 середній
4. Валько Богдан 1 2 середній
5. Волосянко Марія 3 - низький
6. Горбаль Василь 2 4 високий
7. Глуханюк Тетяна 5 1 низький
8. Жиляк Віта 1 3 високий
9. Кантимир Богдан 2 - низький
10. Ковальова Наталія 2 2 середній
11. Козьмин Микола - 4 високий
12. Корольчук Андрій 2 1 низький
13. Кублик Віра 3 2 середній
14. Кухтарчук Дмитро 1 2 середній
15. Литвинець Оксана 3 2 середній
16. Павлів Мирослав 5 1 низький
17. Павлишин Ірина 1 5 високий
18. Панцю Михайло 5 2 середній
19. Пархуць Христина 4 1 середній
20. Руда Ольга 4 2 середній
21 Савуляк Петро 2 2 середній
22. Струтинська Ксенія - 3 середній
23. Таркевич Олег 3 2 середній
24. Татакін Павло 2 1 середній
На основі отриманих даних та нормативної шкали визначаємо рівні самокритичності учнів.
Таблиця 3
Шкала самокритичності учнів
Співвідношення позитивних і негативних самохарактеристик + -
1-6 - + -
0-6 1-2 + -
0-6 3-6
Рівень самокритичності низький середній високий
Всі результати зводимо в таблицю 4.
Таблиця 4.
Рівні самокритичності молодших учнів
міської та сільської шкіл
Рівень самокритичності /
/ класи Високий % Середній % Низький %
1 - М (7 років) 17 56 25
1 - С 15 50 25
1 - М 19 60 22
1 - С 18 60 20
1 - М 20 56 24
1 - С 26 56 18
З таблиці видно, що в учнів, які лише розпочинають навчання самокритичність знаходиться на початковій стадії. Першокласник може вважати себе хорошим учнем, навіть, якщо в нього багато недоліків та труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Діти схильні неадекватно оцінювати свої пізнавальні здібності, тому їх самооцінка висока, вони задоволені собою. При переході до 3-го класу, коли
складність навчальних завдань підвищується, учень починає шукати причину своїх невдач не лише у зовнішніх впливах, але і в своїх здібностях, вміннях, навичках, бажаннях. Тому сфера спілкування під кінець початкової школи набирає ще більшої вагомості, але навчальна успішність залишається вагомим критерієм оцінювання себе, своїх товаришів, ровесників. Під кінець початкової школи самокритичність стає вищою. Так 75% учнів 3-х класів мають високий та середній рівні самокритичності.
Я кщо брати до уваги учнів молодших класів міської та сільської шкіл, то помітимо невеличку різницю.
В учнів 1 класів міської школи самокритичність дещо вища, що пояснює високу самооцінку, дещо завищену, високі показники задоволення собою.
Самокритичність учнів 1-х класів сільської школи дещо нижча, вона є показником високого рівня самооцінки, не завищеного.
Вже в 2-х класах бачимо так звану "зрівнялівку". Різниця між показниками учнів міської і сільської шкіл становить 1-2%. Це говорить про те, що діти починають об'єктивніше оцінювати свої пізнавальні здібності, слово вчителя залишається вагомим для них, оцінка вчителя значущою.
При переході до 3-го класу учні стають більш самокритичніші, але успішність все-таки залишається одним із основних вагомих показників оцінювання як себе, так і своїх ровесників.
Для детальної діагностики рівня самооцінки та міри задоволеності собою ми

 
 

Цікаве

Загрузка...