WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психодіагностика інтелектуальних здібностей. - Курсова робота

Психодіагностика інтелектуальних здібностей. - Курсова робота

на кінцеву оцінку. Наприклад, субтесті "Загальна обізнаність", який досліджує запас відомостей та знань, пропонується 29 запитань виставляється 1 бал за правильну відповідь. Запитання такого типу: Як називається точка горизонту, де сідає сонце? Хто написав Євгенія Онегіна? Скільки кг має пуд? Хто відкрив Південний полюс? і т.д.
В субтесті "Загальне розуміння", "Встановлення подібностей", "Словник" відповіді оцінювалися 0, 1, 2. Найвищу кількість балів виставляли тоді, коли обстежуваний приводив 2 і більше аргументів своєї відповіді. Наприклад, у вербальному субтесті "Словник", який спрямований на вивчення вербального досвіду, тобто розуміння та вміння визначити значення слів, слід було пояснити значення слова асептика. Якщо обстежуваний наводив пояснення що це проти мікробів, він отримував 0 балів, якщо говорив, чистий - 1 бал, якщо ж вживав поняття стерильний, обеззараження фізичними методами кип'ятінням, парою), він отримував 2 бали. Бали заносили до Реєстраційної картки (демо 2)
- Прогадайте, як здійснювалося проведення невербальних субтестів?
На відміну від вербальних, при виконанні даної групи субтестів час був лімітований, при чому в кожному субтесті були свої часові рамки.
Невербальна група субтестів починалося із завдання, яке передбачало докладання недостаючих деталей. Це субтест спрямований на вивчення зорового сприйняття, спостережливості, зорової диференціації. Пропонується 21 малюнок, на кожному слід відшукати деталь, якої не вистачає за 20с.
Субтест "Кубики Косса" спрямований на вивчення сенсомоторної координації, здатності синтезу цілого з частин. Обстежуваному пропонували послідовно відтворити 10 зразків малюнків з кольорових кубиків. Час обмежувався в кожному завданні (демо 3). Слід зазначити, що найкращі результати за цим субтестом показали студенти образотворчого відділу.
- Прошу розповісти, як відбувалося опрацювання субтестів?
Процедура обробки результатів тестування та визначення КІ складалася із 7 кроків. Аналіз додатка 2.
Після завершення обстеження здійснюється опрацювання та інтерпретація результатів. З допомогою нормативних таблиць обчислюється повний або загальний, вербальний та невербальний інтелектуальний коефіцієнти (аналіз додатка 3).
Середнє значення IQ відповідає 100 балам, найнижче наближається до 0, а найвище до 200. В кожної третьої людини IQ (34%) знаходиться між 84 та 100 балами, у стількох же спостерігається IQ від 100 до 116. Ця маса людей (64%) вважається людьми із середнім інтелектом. Дві інші групи (по 16% в кожній) розглядаються як розумово відсталі, люди із зниженим інтелектом IQ від 10 до 84, або як такі, що мають високими, тобто вище середнього інтелектуальними здібностями (IQ від 116 до 180).
В якості основного діагностичного критерію використовується коефіцієнт інтелектуальності. За міжнародними стандартами при IQ=50-70 має місце легка розумова відсталість, при IQ менше 50 - середньої важкості і при IQ менше 35 - різко виражена.
Найважча форма - ідіотія - характеризується IQ=20, мова і мислення практично не формуються, переважають емоційні реакції. Середня ступінь називається імбецильністю (IQ=20-50) - словниковий запас імбецилів до 300 слів, їх можна навчати, їм характерна висока навіюваність, вони потребують турботи, догляду.
Дебільність - це легка стадія слабоумства, яку важко відрізнити від психіки на нижній межі норми. Поведінка дебілів достатньо адекватна, самостійна, мова розвинена. В підлітковому віці проявляються дефекти в абстрактному мисленні. Вони розуміють все буквально, переносне значення прислів'їв. Приказок, метафор не розуміється. Такі особи оволодівають переважно конкретними знаннями, засвоєння теоретичних їм не вдається.
В результаті проведення тесту Векслера, ви побачили, як багато задіяно різноманітних психічних функцій та процесів, сукупність яких врешті складає загальний рівень її інтелектуального розвитку. Задіяними були і наполегливість у виконанні завдань, і відповідна самооцінка, відсутність імпульсивності, гнучкість та рухливість розумової діяльності.
Узагальнюючи попередній етап уроку, хочу запропонувати вам провести порівняльну характеристику показників рівня інтелектуального розвитку відомих історичних постатей. Прошу розглянути додаток 4.
Дослідники вважають, що існують деякі хімічні сполуки, які людина вживає з продуктами харчування, здатні активізувати розумову діяльність. Це білки, амінокислоти, глюкоза, глютамінова кислота (продається в аптеці). Разом з тим, підгрунтям, базою для справжньої творчості є показник IQ=120 балів, при якому можливе становлення творчої особистості, при чому він закладається до 17 років.
Особливості мислення творчих людей і створення розширеної концепції інтелекту належать Дж. Гілфорду. Вів довів, що для творчого мислення характерні
- оригінальність, незвичайність ідей, яскраве вираження власного рішення, прагнення доновизни;
- образна адаптивна гнучкість, тобто здатність бачити нові приховані сторони об'єкта; семантична спонтанна гнучкість - здатність продукувати різноманітні ідеї навіть в ситуації, яка не містить навіть орієнтирів таких ідей.
Найважливішою особливістю творчих особистостей він вважав дивергентність мислення - здатність розв'язати задачу красиво, на відміну від того, що більшість людей, для яких характерне конвергентне мислення, прагнуть знайти раціональне її вирішення. Цікавою є ламана, яка відображає формування інтелектуальної сфери в онтогенезі, побудована на основі стадій розвитку інтелекту, запропонованих Ж.Піаже:
0 років
5- 6р. 15-17р. невербального, вербальний невербального;
4. отримані значення перевести у відсотки.
Таблиця 2
Показники рівня розвитку IQ студентів коледжу
Загальна кількість IQ=90-110 IQ= 110-140 Верб.> неверб. Верб.< неверб.
8 n P n p n p n p
5 62,5 3 37,5 7 87,5 1 1,25
Підсумок уроку. Отже, наше заняття було присвячене розгляду надзвичайно важливої теми "Психологічної діагностики загальних інтелектуальних здібностей".
- Прошу пригадати, які питання ми розглядали на уроці?
- Підходи до трактування поняття "інтелект";
- індивідуальні особливості мислення;
- значення понять "розумовий вік" та "коефіцієнт інтелектуальності";
- основну увагу було приділено особливостям застосування інтелектуальної шкали Д.Векслера, проведенню аналізу та інтерпретації результатів проведеного дослідження.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. - К., Здоровье, 1980. - 165с.
2. Бурлачук Л.Ф. Словарь - справочник по психологической диагностике. - Спб.:
Питер, 2000. - 589с.
3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400с.
4. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. - М.: Академия, 2000. - 232с.
5. Марилов В.В. Общая психопатология: Учеб. пособие. - М.: "Академия", 2002. - 224с.
6. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібн.. - К.: Перун, 1996. - 464с.
7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. - М.: МЕДпресс, 2001. - 592с.
8. Психологические тести /Под.ред. А.А.Карелина: В 2т. - М.: ВЛАДОС, 2003
9. Розумові здібності дитини // Психологічний інструментарій. - К.: 2004
10. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опит применения их в клинике. - М.: Апрель-Пресс, изд-во Института психотерапии, 2004. - 224с.
11. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. - К.: УМКВО: КГУ. - 1990. - 73с.

 
 

Цікаве

Загрузка...