WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура юриста - Курсова робота

Психологічна культура юриста - Курсова робота

сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, мислення. Відсутність чи недостатній розвиток цих якостей стримує оволодіння професійними навиками і вміннями, точність дій. Спосіб формування і розвитку даних якостей - насамперед вправи - тренінги, реальна практика;
третя група - професійно-психологічна стійкість. Зв'язок її з загальною психологічною стійкістю особистості безсумнівний, але в той же час це стійкість до специфічних факторів юридичної діяльності. Вона передбачає: відсутність психологічних реакцій негативного типу в екстремальних умовах чи при дії стрес-факторів; вміння виявляти розумнунастороженість і увагу до ризику, небезпеки, несподіваності, стійкість до психологічного тиску з боку третіх осіб, які намагаються впливати на суворо законне ведення юридичних справ; вміння керувати собою в психологічно напружених, конфліктних ситуаціях та ін.
Така структура психологічної підготовленості юриста має в своїй основі головну особливість його діяльності. Це робота з людьми, серед людей.
Діяльність юриста завжди ставила великі вимоги до їх особистих якостей і професійної майстерності. Історія містить багаточисленні і переконливі свідчення того, що юридичний закон нічого невартий, якщо він знаходиться в руках соціально неповноцінних, аморальних людей. Навіть найкращий закон може породжувати несправедливість, якщо він впроваджується в життя професійно некомпетентним і духовно бідним працівникам.
Процеси демократизації і гласності, що поглиблюється, вимагають серйозного ставлення до розуміння і формування професійних якостей юристів. Психологічна підготовка студентів юридичного факультету є одним із засобів досягнення нового якісного стану юридичних кадрів.
Психологічна характеристика юридичної діяльності
3. [3, с.44] Однією з центральних проблем юридичної психології є вивчення і розкриття закономірностей юридичної діяльності. Це потребує, насамперед, встановлення психологічної структури діяльності, що дає можливість більш повно і глибоко вивчити всі особливості діяльності, отже - ретельніше підготуватись до її виконання. Виявлення та вивчення психо-логічної структури є необхідною передумовою і для вирішення проблем наукової організації цієї діяльності.
Виявити психологічну структуру - це означає, передусім, визначити основні компоненти даного виду діяльності, що можна зробити, лише розглядаючи людину як суб'єкт праці, пізнання і спілкування. Таке розуміння сутності людини вперше сформульовано видатним російським психологом Б. Г. Ананьєвим. Будь-яка професійна діяльність людини у всіх випадках складається з цих трьох елементів, тому й психологічна структура діяльності повинна базуватись на їх аналізі. Але в різних видах діяльності співвідношення цих елементів різне. Саме це й визначає самостійність психологічної структури різних видів діяльності.
Будь-яка діяльність характеризується спрямованістю, наявністю специфічних цілей; особливостями об'єктів діяльності; конкретними методами і засобами досягнення мети; наявністю специфічних умов діяльності. Сказане повною мірою стосується і юридичної діяльності.
Мета (чи сукупність цілей) юридичної діяльності визначається необхідністю забезпечення мов для функціонування правової держави та нормальної життєдіяльності (безпеки життя і здоров'я, права власності тощо) кожного конкретного громадянина такої держави. Жоден з інших видів діяльності не є носієм сукупності цілей, притаманних правоохоронній та правозастосовчій діяльності, то власне й визначає специфічність її психологічної структури.
Об'єкти діяльності - переважно особи, що перебувають у конфліктних стосунках із законом, порушують правові норми чи є носіями інформації, значимої для розкриття та розслідування злочинів, їх профілактики. Сюди ж слід віднести специфічні емоційні стани об'єктів, специфічність інформації, що збирається в процесі діяльності, особливості її опрацювання та закріплення.
Особливі умови діяльності створюються тими психологічними відносинами, які супроводжують її здійснення. Вони визначаються поведінкою осіб, що порушили закон чи є носіями інформації про нього, їх ставленням до суб'єкта діяльності - працівника правоохоронних чи правозастосовних установ.
[4, с.19] Постійною інформацією для юридичних працівників є факти, події, явища про правопорушення, які відображаються у зовнішньому середовищі у формі матеріально зафіксованих слідів, різних образів у свідомості людей, виявлення інформації, її аналіз і оцінка складають суть пізнавального аспекту в діяльності юриста, спрямованої на розкриття, розслідування і запобігання будь-яких злочинів.
Специфіка соціального пізнання полягає в тому, що людина завжди має можливість спостерігати те, що пізнає, мати безпосередній контакт з тим, що доступне при пізнанні природних об'єктів. Для соціального пізнання характерним є те, що явище, подія не лише може не співпадати із сутністю, але й викривляти її.
Результатом пізнавальної діяльності юриста є встановлення об'єктивної істини, під якою розуміється адекватне відображення того чи іншого об'єкта людиною, відтворення його таким, яким він є незалежно від суб'єкта. Що пізнає цей результат і його свідомості. Встановлення істинності пізнання доведення, яке здійснюється шляхом визначених логічних роздумів і чутливого сприйняття предметів і явищ. Доведення в юридичній психології як процес, що складається з єдності розумових і практичних операцій по відтворенню реальної картини значимого з будь-якої юридичної справи фрагмента дійсності, визначення його з правових властивостей і наслідків, засвідчених висновків, пов'язано і з теорією пізнання, і з логікою - наукою про мислення.
У зв'язку з цим підвищується роль методології пізнання в юридичній психології. Чіткість методологічної позиції юридичного працівника не дозволить йому надмірно захопитись збором лише емпіричного матеріалу, віддати себе у володіння фактами на шкоду теоретичним узагальненням, відволіктись на побічні явища, збитись з основної лінії пошуку істини.
Вона також не дозволить обмежуватись лише теоретичними вишиковуваннями, що спонукає слідчого і прокурора, суддю і інспектора, адвоката і захисника вникати в соціальні реальності. Вивчати правову проблему в самій дійсності, керуючись при цьому суворими науковими критеріями оцінок.
Психологічна структура юридичної діяльності
Юридична діяльність є різновидом трудової діяльності. Вона розрізняється за профілем (правоохоронна, правозастосувальна, судова) та за суб'єктами її реалізації (оперативно-розшукова, слідча, по здійсненню правосуддя, пенітенціарна, прокурорська, адвокатська, нотаріальна).
За структурою юридична діяльність поділяється на:
1) пізнавальну;
2) конструктивну;
3) комунікативну;
4) організаторську.
Слід також виділяти два допоміжні види юридичної діяльності, які не визначають

 
 

Цікаве

Загрузка...