WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Передумови розробки нечітких оцінок рівня професійної підготовки і ефективності діяльності пілотів та наповнення їх кількісним змістом - Реферат

Передумови розробки нечітких оцінок рівня професійної підготовки і ефективності діяльності пілотів та наповнення їх кількісним змістом - Реферат


Реферат на тему:
Передумови розробки нечітких оцінок рівня професійної підготовки і ефективності діяльності пілотів та наповнення їх кількісним змістом
Льотний склад (ЛС) є найбільш важливою ланкою у безперервному ланцюгу забезпечення безпеки функціонування поліергатичної авіаційної системи керування "пілот (екіпаж) - повітряне судно (ПС) - орган управління повітряним рухом (УПР) - навколишнє середовище". Йдеться про те, що, з одного боку, - неправильне управління може вивести ПС за межі експлуатаційних обмежень і спровокувати авіаційну подію. З іншого, - своєчасне втручання екіпажу в локалізацію наслідків відмов авіаційної техніки (АТ) може покращити надійність функціонування системи на 16-25% [1,2]. Саме тому ICAO розглядає операторів "переднього краю", насамперед, ЛС, як "останній рубіж оборони" у забезпеченні безпеки польотів (БП) [3…5]. І саме тому рівень професійної підготовки (ПП) ЛС є об'єктом пильної уваги ICAO, будь-якої авіакомпанії та багатьох дослідників [6…8,9…16 та ін.].
Весь період льотної діяльності пілота звичайно розглядається як безперервна ПП, яка відбувається, скажімо, під час регулярних тренувань на тренажерах, контролю досвіду польотів, у тому числі в складних метеоумовах, організації контролю техніки пілотування та експлуатації АТ за результатами розшифровки даних засобів об'єктивного контролю (так названа "чорна шухлядка") і т. ін. Виконання звичайних рейсових польотів теж розглядається як ПП [17,18].
Враховуючи важливість та значущість ПП в процесах забезпечення БП, розроблені відповідні вимоги та нормативи щодо її оцінювання, які мають як загальний, так і спеціальний (такий, що враховує специфіку експлуатації конкретного типу ПС) характер. Ці вимоги та нормативи постійно вдосконалюються, що сприяє покращенню загального рівня БП. Але ж певні з них мають яскраво виражений нечіткий (розпливчатий) зміст і сформульовані з використанням лінгвістичних змінних, якім не відповідають чіткі, кількісно наповнені рекомендації щодо льотної експлуатації ПС. Деякі приклади, що підтверджують відповідні тези, подані у табл. 1…3. Подоланню цих недоліків й присвячений цикл досліджень, які проводяться нами під керівництвом проф. О.М. Реви.
Таблиця 1
Якісний (нечіткий) зміст шкали оцінок ІСАО рівня ПП пілотів
Позначка оцінки Вимоги до рівня підготовки
A Майже бездоганне виконання вправи, яке вказує на надзвичайно високий рівень майстерності; усі процедури виконані з використанням вірних технічних прийомів (оцінка вище середньої)
B Вправа виконана кваліфіковано, з використанням вірних технічних прийомів, мали місце лише дуже незначні помилки (оцінка вище середньої)
C Був продемонстрований добрий рівень підготовки лише з незначними помилками, які не мають принципового значення (оцінка середня)
D Прийнятний рівень підготовки; мали місце деякі незначні помилки, проте втручання чи допомога не були потрібні (оцінка середня)
E Початкове виконання вправи не цілком відповідало нормам, що існують, однак вправа повторена вірно без наявних труднощів (оцінка нижче середньої)
F Мали місце суттєві помилки і / або внаслідок використання невірних прийомів чи процедур рівень виконання вправи був неприйнятним (оцінка незадовільна).
Проаналізуємо нечіткість (розпливчатість) та лінгвістичну невизначеність у вимогах та нормативах до ПП пілотів. Як випливає зі змісту табл. 1, 2, характеристика рівня підготовленості пілота в нормативних вимогах ІСАО має складну структуру и включає якісні показники, застосування яких ускладнює таке:
- - вимоги до майстерності (надзвичайно високий, добрий, прийнятний) не наповнені відповідним кількісним змістом;
Таблиця 2
Вимоги ІСАО щодо вмінь пілотів у залежності від їх кваліфікації
Кваліфікація пілота Якість виконання маневрів Якість керування літаком
Приватний пілот Плавно й точно виконувати всі маневри Постійно здійснювати керування літаком таким чином, щоби успішність виконання схеми польоту чи маневру ніколи не викликав сер'езних сумнівів
Пілот комерційної авіації Плавно й точно виконувати всі маневри Постійно здійснювати керування літаком таким чином, щоби успішність виконання схеми польоту чи маневру ніколи не викликав сер'езних сумнівів
Лінійний пілот авіакомпанії Плавно й точно виконувати всі маневри Постійно здійснювати керування літаком таким чином, щоби ніколи не виникало сумнівів щодо успішності виконання схеми польоту чи маневру
- - можлива міра оцінки успіху виконання польотного завдання не має конкретного (частотного) наповнення;
- - характеристика використання технічних прийомів (вірні - невірні) дається без визначення конкретного спектру можливих помилок та їх диференціації за ступенем небезпеки;
- - вимоги до "плавного і точного виконання маневрів" не супроводжуються рекомендаціями щодо частоти та амплітуди перекладок рулів, спектр параметрів з визначенням величин відхилень недостатньо широкий.
Кількісні характеристики точності пілотування подаються, головним чином для повітряної чи приладної швидкості ( ), висоти ( ) і курсу ( ), а в окремих випадках - для вугла крену ( ) і тангажу ( ). Основні нормативи мають такий кількісний зміст:
, де - швидкість, що була заданою;
, де - висота, що була заданою;
, де - курс, що був заданий;
, де - крен, що був заданий;
Таблиця 3
Нечіткий опис елементів вимог та рекомендацій щодо
льотної експлуатації ПС (на прикладі літака АН-24)
Умови Нечіткий зміст деяких вимог та рекомендацій
Переміщення
ВУДів Плавно й синхронно збільшувати режим роботи двигунів.
Не допускати різкого зрушення.
Темп виводу двигунів на злітну потужність має бути тим повільніше, чим складніше умови зльоту.
Енергійно прибрати ВУДи.
Характеристика ПС Збільшення негативної тяги. Викликає підвищене намагання літака до крену та розвороту.
Зняття гвинта з упора на менших, ніж 260 км/год., швидкостях суттєво збільшують потрібні витрати рулів.
Гальмування коліс на рулінні, пробігу і при перериванні зльоту задовільне.
Управляючи дії Моменти крену і розвороту необхідно енергійно парирувати елеронами і рулем напряму.
У момент прибирання закрилків незначним взяттям штурвалу на себе запобігти просадки літака.
Після відриву практично без втримання перевести літак в набір висоти.
Зовнішнє середовище Рекомендації по діям в умовах обледеніння слабкої, середньої й великої інтенсивності.
Ознаками обледеніння великої інтенсивності є швидке таїння льоду.
Вимоги до пілота Посадки на льодову смугу можливі при відповідному тренуванні і майстерності пілота. В протилежному випадку виникає практично некеруємий розворот.
Параметри руху У залежності від стану рульожної доріжки встановити необхідну швидкість руління.
При виконанні посадки з боковим вітром обов'язкові точний довід літака до землі й плавне приземлення.
У випадку значного відхилення літака на пробігу відосі ЗПС.
, де - тангаж, що був заданий.
Проте такі обмеження є "м'яко" фіксованими, тому що їх перебільшення не розглядається як порушення: "будь-який вихід за границі обмежень має бути швидко, але ж не різко виправлений". Наприклад, "максимальне допустиме" відхилення за висотою - 250 футів (76.2) м
За підсумками перевірки виставляється загальна оцінка:
"склав" - ставиться, коли кандидат за кожну вправу отримав
оцінку, не нижче "Е";
"склав частково" - ставиться, коли кандидат за кожну вправу отримав
одну оцінку, не нижче "F". Йому надається можливість
перескласти це випробування;
"не склав" - ставиться, коли кандидат за кожну вправу отримав
дві і більше оцінок "F". Необхідна перевірка рівня ПП
у повному обсязі після донавчання.
У цивільній авіації (ЦА) СНД використовуються критерії оцінок рівня ПП ЛС, які можуть мати нечіткий характер внаслідок невизначеності, що стосується стану ПС і зовнішнього середовища. Крім того, характеристики керуючих дій і особливості ПС можуть бути задані у вигляді нечітких описів (табл. 3).
Таким чином, оцінка рівня ПП залежить не тільки від майстерності пілота, але ж і від стану ПС, зовнішнього середовища і обмежень, що задані у

 
 

Цікаве

Загрузка...