WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивна сфера особистості - Реферат

Когнітивна сфера особистості - Реферат

особистісної зумовленості мислення та інтелекту є поняття інтелектуальної активності особистості. Йдетисяпро активність особистості в пошуку, постановці й розв язуванні інтелектуальних задач.
Інтелектуальна активність - це не стимульоване ззовні продовження мислення. Вона є особистісною властивістю, властивістю цілісної особистості, яка не зводиться ні до загальних розумових здібностей, ні до мотиваційних факторів розумової діяльності. Такий підхід дає можливість досить переконливо розрізнити творчість та інтелект.
V. Психологічні основи уявлення, уяви та творчості в професійній діяльності психолога.
1. Прийоми аглютинації та аналогії в сучасній технічній думці.
Дуже поширеним прийомом уяви є аглютинація, тобто "поєднання" різних, звичайно не об єднуваних якостей, деталей, частин. У вигляді так званого поєднання функцій аглютинація виступає як один із прийомів технічної творчості, винахідництва.
Дуже важливим прийомом створення творчого образу є аналогія, коли будується образ, чимось схожий на реально існуючу річ, організм, дію. Саме на цьому принципі ґрунтується спеціальна галузь знання біології та інженерної справи - біоніка. Біоніка виділяє певні якості живих організмів і застосовує їх для створення механізмів.
Аналогія - дуже поширений прийом у технічній творчості - буває близько, безпосередньо і віддаленою. Володіння цим прийомом - один із провідних компонентів здатності до конструювання, інженерної справи та винахідництва.
2. Натхнення і харизма. Поняття харизматичного впливу.
Творчість - це не лінійний процес, у ньому бувають підйоми, спади, плато. Найвищий кульмінаційний творчий стан - натхнення. Це стан найвищого піднесення, коли пізнавальна й емоційна сфери поєднані і спрямовані на розв язування творчої задачі.
Людина, яка перебуває у стані творчого натхнення, має сильний вплив на інших людей, часто може переконати їх, схилити до своєї думки, ідеї, повести за собою. Особистісну властивість, що надає можливість такого ситуативного впливу на інших, пов язаного з власним натхненням, називають харизмом.
3. Співвідношення творчості й професіоналізму.
Творчість - властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галзі. Творчість базується на розвинених мисленні та уяві, інтелекті і його особистісним дереватом.
Винахідництво, раціоналізаторство, взагалі різноманітні процеси в сучасному виробництві, в яких виявляється творчий професійний потенціал, забезпечують найбільш суттєві прогресивні зміни у виробництві й соціумі. Важливим для суспільства є не тільки генерація нових ідей і технічних рішень, а й уміння сприймати й розуміти нове, поважати свіжі, навіть незрозумілі ідеї, впроваджувати їх, не протидіяти новому.
4. Становлення творчої професійної діяльності.
Під творчістю розуміється передусім процес створення нового, корисного продукту. За обсягом принципової новизни результату розрізняють чотири рівні творчості. Перший, найвищий рівень характеризує процес творчості, який приводить до принципового нового результату, нового для всього людства. Зрозуміло, що творчість такого рівня властива досить вузькому колу творців-геніїв, є прерогативою еліти людства.
Другий рівень творчості стосується продукту, який є новим для досить великого кола людей, скажімо для певної країни світу.
Третій рівень характеризує новизну творчого продукту для значно меншого, обмеженого кола людей.
І, нарешті, четвертий рівень торкається творчості, новизна продукту якої є суь єктивною, відносно, значущою тільки для самої людини, що творить.
5. Психологічний аналіз винахідництва.
Винахідництво, безумовно, являє собою найвищай рівень технічної творчості, а можливо, й науково-технічної творчості взагалі. В деяких психологічних дослідженнях винахідництво протиставляється навіть відкриттю і розглядається як результат розвинених творчості активності особистості й продуктивності мислення.
Психологічні особливості винахідницької діяльності сприяють тому, що навіть у поставленій й розв язаній задачі тривалий час зберігається "інерція" об єктивності її творчого змісту, об єктивної новизни. Саме цей заряд об єктивної новизни, що міститься у винахідницькій діяльності й зберігання всіх психологічних особливостей об єктивної творчості.
6. Психологічні аспекти теорії розв'язування винахідницьких задач ( ТРВЗ ).
Широко відома серед інженерів система ТРВЗ (теорія розв язування винахідницьких задач) Г. Альтшуллера. Ця система базується на філософській ідеї визначеня і переборення суперечності у винахідницькій задачі. в багатьох публікаціях Альтшуллер заперечує психологічні підходи й методи фрмування здатності до винахідництва. Однак реальні прийоми Альтшуллера суттєво тяжіють саме до психології. І це зрозуміло з огляду на сутність винахідництва.
7. Система КАРУС та її використання в конструкторській роботі.
Система творчого тренінгу, як правило, містять у собі комбінації багатьох методів, вони орієнтовані не на конкретний результат, а на поштовх до творчості, нагромадження відповідного потенціалу, відстрочену творчу ефективність.
Прикладом цього є система творчого тренінгу КАРУС В. О. Моляко. КАРУС - це абревіатура з п яти найбільш застосовуваних стратегій конструювання: комбінування, аналогізування, реконструювання, універсальна стратегія та стратегія випадкових підстановок.
Методи активізації в системі КАРУС ураховують особливості творчої мисленнєвої діяльності людини, і тому вони досить ефективні й використовуються в наукових і прикладних розробках з технічної творчості, в конструкторській діяльності.
1. Технічна творчість в автоматизованих системах проектування.
Творчість - властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галузі. Творчість базується на розвинених мисленні та уяві, інтелекті та його особистісним дереватом.
Творча самореалізація в широкому смислі становить основну якість, невід ємну характеристику психічно здорової людини.
2. Психологічні особливості спільної творчої діяльності.
Психологічні особливості винахідницької діяльності сприяють тому, що навіть у поставленій й розв язаній задачі тривалий час зберігається "інерція" об єктивності її творчого змісту, об єктивної новизни. Саме цей заряд об єктивної новизни, що міститься у винахідницькій задачі, потрібний для розвитку творчої діяльності й зберігання всіх психологічних особливостей об єктивної творчості.
Список використаної літератури:
1. "Загальна психологія" за редакцією П. М. М ясоїд. Київ 2002р.
2. "Психологія" за редакціює Ю. Л. Трофімова. Київ 2001р.
3. "Общая психология" за редакцією А. В. Петровського. Москва1976г.
4. "Експериментальная психология" за редакцією Т. В. Корнилова. Москва 2002г.
5. "Практическая психология" за редакцією Г. С. Абрамова. Москва 1977г.

 
 

Цікаве

Загрузка...