WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Прикладна соціальна психологія: досвід та перспективи розвитку - Реферат

Прикладна соціальна психологія: досвід та перспективи розвитку - Реферат

регуляцію поведінки особистості і групи, доволі інтенсивно застосовувалися в практичній діяльності політиків, управлінців, бізнесменів, рекламодавців. Та це зовсім не означає, що соціальні психологи не могли одержувати результати, значення яких важливе і для соціальної психології у світі. Це, зокрема, видно з досліджень колективу, початок яким поклав А. Макаренко.
Сучасна вітчизняна соціально-психологічна теорія і практика може мати принаймні три шляхи розвитку [20]: 1) йти за парадигмою пояснення, вписатися у світову концепцію соціальної психології (шлях еміграції, важкий але спокійний); 2) приєднатися до парадигми розуміння на основі співзвучних європейських соціокультурних ідей і мотивів (шлях неспокійний, шлях реінтеграції в західноєвропейську культуру, поновлення дореволюційних ідейних зв'язків); 3) власного розвитку на основі чужого і власного досвіду, з урахуванням своїх і чужих досягнень, соціокультурної специфіки (шлях інтеграції у світову науку, але на рівних правах, шлях важкий, але можливий). Третій шлях видається найперспективнішим, однак не безболісним.
Характерними для сучасної вітчизняної академічної і прикладної науки, в тому числі й соціальної психології, на сучасному етапі є такі риси [9; 10; 11]: науково-практична і прикладна орієнтація психологічних досліджень; популярність серед соціальних психологів тем, пов'язаних з вивченнямгромадської думки, консультуванням політиків; методологічний плюралізм, яким повільно, але впевнено оволодівають наші соціальні психологи (правомірність у виборі багатоманітних вихідних теоретико-методологічних основ); розмаїття форм професійної підготовки психологів і застосування їхніх знань, навичок і вмінь; вужча спеціалізація психологів; регламентація тематики психологічних досліджень соціальними запитами суспільства; прагматична спрямованість діяльності психологів та їх поглядів на своє майбутнє; зростання питомої ваги елементів західноєвропейської і американської моделей розвитку в українській соціальній психології. При цьому, американські моделі переважають.
Безперечно, досвід американської соціальної психології, її методики і техніки досліджень, застосування новітніх засобів реєстрації та опрацювання результатів, висока лабораторна культура експерименту забезпечували і забезпечують їй авторитет і визнання у світі. Водночас тут виникають і негативні тенденції. Йдеться, перш за все, про перенесення на вітчизняний ґрунт теоретичних тез, підходів і методів американських дослідників часто без критичного осмислення, без їх адаптації з імпліцитно притаманним уявленням вітчизняних споживачів соціально-психологічних послуг про західну "першосортність" у порівнянні з вітчизняною "другосортністю" [8; 11]. Є випадки, коли в процесі такого "запозичення" не враховується етнопсихологічний аспект проблеми, соціокультурний контекст проведення дослідження. До речі, американські й західноєвропейські соціальні психологи роблять наголос саме на цих позиціях, що заслуговує схвалення і підтримки.
У зустрічному русі соціально-психологічної теорії і практики виявилися й інші негативні сторони:
1) використання, особливо в галузі політики (наприклад, під час виборчих перегонів), авторитету професійного соціального психолога для підкріплення суджень замовника (іншими словами, для надання "керівній думці" наукового звучання, а, отже, здорового глузду). Нерідко соціальні психологи намагаються догодити владі, що впливає на одержані результати - вони можуть розходитися з реальністю;
2) вимагання від соціальних психологів отримання помітного результату у якомога коротші терміни. Соціальний психолог через свої зобов'язання перед замовником (конкретною організацією), через можливість швидко заробити "великі гроші", опановуючи вітчизняний і зарубіжний практичний досвід, вимушено (замовник хоче мати практичні результати в короткі строки) нехтує аналізом багатьох теоретичних моделей, концепцій, на яких ґрунтується та чи інша методика, а звідси виникають перекручення в оцінці досліджуваних ефектів і явищ. Отриманий же феноменальний успіх психотехнологій часто-густо пов'язується не з чинниками, що діють реально в конкретному соціокультурному середовищі, а з бажаною або очікуваною сукупністю психологічних впливів;
3) психологічна неосвіченість як окремих людей, так і суспільства в цілому;
4) недостатній рівень підготовки соціальних психологів. Методи підготовки фахівців часто зорієнтовані лише на передавання знань і формування часткових умінь, а не спираються на рефлексію як внутрішній механізм розвитку професійного мислення;
5) непоодинока псевдонаукова мова соціального психолога. На сьогодні практичні соціальні психологи здебільш діагностують з позицій однієї наукової школи, консультують - з точки зору іншої концепції, допомогу надають на основі положень третього підходу. Іншими словами, задля демонстрації замовникові своєї ерудиції і професіоналізму соціальний психолог вдається до змішування різних теоретичних і методичних інструментів, що помітно впливає на оформлення й об'єктивність результатів.
Отже, вітчизняній соціальній психології (теоретичній і прикладній) важливо визначитися: чи орієнтуватися тільки на свій або світовий досвід, чи виробляти свій шлях розвитку, враховуючи як власний, так і зарубіжний досвід. Об'єктивно ситуація складається так, що кваліфіковано виконувати соціально-психологічний аналіз конкретного суспільства можна, спираючись як на власний досвід і соціокультурну ситуацію, так і на апробовані часом кращі світові взірці. При цьому має зрости моральна відповідальність вчених за проведення досліджень та наслідки відкриттів для всього людства. Йдеться про актуалізацію в соціальній психології проблем взаємовідносин етичного і психічного, про розгортання соціального як морального на всіх рівнях соціальної системи в процесі соціального обміну, суб'єктивного відображення людиною об'єктивно наявних соціальних відносин. І це не випадково, адже намагання брати матеріал для широких теоретичних узагальнень у реальному житті логічно ставить сучасну соціальну психологію перед необхідністю дати відповідь на ключові проблеми, пов'язані з духовним життям, моральним станом суспільства.
Зрушення в цьому напрямі є. Спостерігається стійка тенденція до зростання в прикладних дослідженнях аналізу базових відносин людини в сучасному світі: до себе, інших людей, до природи, суспільства, світу і цивілізації в цілому. На перший план люди висувають етичний аспект цих відносин, зокрема, переживання їх як "правильних - неправильних", "бажаних - небажаних", "добрих - поганих" тощо. Прикладна соціальна психологія повинна реагувати на цю обставину. І вона реагує, про що свідчать, наприклад, численні дослідження

 
 

Цікаве

Загрузка...