WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічне консультування з особистісних проблем - Реферат

Психологічне консультування з особистісних проблем - Реферат

відбувається за рахунок дрібних рухів, змін на обличчі. Фрейд вважав, що імпульсивне бажання говорити правду значно сильніше. Наше EGO важко переживає статус залежності.
в) Щирість варто розуміти як здатність просто сказати так або ні. Тобто це здатність постати перед співбесідником таким, яким ти є.
г) Таємниця впливів
Вплив - це перш за все дія на підсвідомість. Синоніми - ефузія, індукція, еманація (мають відношення до емпатії). Ми можемо виділити тимчасовий вплив особистості, вплив ідей, фактор істини, соціальну мужність, силу переконань.
Процеси впливів є часто підсвідомими з обох сторін, однак ми несемо відповідальність за наш вплив на інших людей. Консультанту варто розвивати здатність до емпатії. Професія психолога вимагає великої здатності до самозречення, тимчасової відмови від власної особистості з тим, щоб знайти себе в іншій людині.
Найбільш типові випадки звертання до психологічної консультації:
- переживання особистих життєвих невдач є однією з актуальних проблем, які "вибивають з колії", знижують працездатність, сприяють невротизації. Одна з причин гострого вболівання за особистіші негаразди - оцінка життєвих подій як невдач. Консультанту варто обговорити ситуацію, показати її відносність, мінливість, налаштувати на знаходження різноманітних варіантів виходу з кризи, підвести до більш оптимістичного сприймання реальності. При цьому важливо не забувати про необхідність індивідуального підходу до кожного такого випадку, розрізняти типові і рідкісні життєві невдачі, зважуючи власну активність і позицію клієнта;
- недостатнє задоволення значущих потреб і інтересів. Перші практичні кроки в консультуванні з цієї проблеми мають стосуватися знаходження фактів, які б сприяли визначенню значущості нових для клієнта потреб; визначення взаємозв'язку старих і відносно нових інтересів. Наступний крок -включення клієнта в нові для нього види діяльності, що сприяють розвиткові інтересів і потреб; пошук і практичне використання додаткових стимулів, що прискорюють їх формування;
- невдачі в розвитку та урізноманітненні емоцій і почуттів. Дефіцит емоційної експресії і недостатня емоційна лабільність людини є досить актуальною і досить типовою скаргою клієнтів. Проблеми емоційного характеру стосуються відсутності інтересу до оточення, професії, а інколи і до самого себе. В житті часто доводиться спостерігати приклади неадекватних емоційних реакцій та імпульсивного поводження людини (при якому емоції чітко переважають над розумом). Рекомендації, які психолог-консультант може дати клієнтові в різних випадках емоційних порушень мають бути особливо виваженими, оскільки емоційна лабільність чи застрявання можуть бути наслідками суттєвого невротичного розладу, яке вимагає спеціального лікування;
- невдачі в корекції характеру. Недоліки в розвитку індивідуальних властивостей людини часто є причиною конфліктних міжособис-тісних стосунків. Особливості початку консультування з цієї проблеми: надання можливості зрозуміти помилковість оцінки клієнтом своєї проблеми, необхідність її уточнення і проведення в зв'язку з цим психодіагностики. Потрібно в процесі спілкування виділити як сильні сторони свого характеру, так і так звані слабкі місця, недоліки і переваги сформованих в процесі життєдіяльності рис. Існують різні способи переконання клієнта в тому, що в його характері можливі позитивні зміни, які здебільшого залежать від самої особистості. Інколи головне зусилля спрямоване на зниження переживань з приводу фізичних недоліків. Особливе місце займає робота з психологічними захистами (заперечення проблеми, проекція тощо). - невдачі у встановленні добрих особистих взаємин з людьми. В ході консультування важливо виділити основні причини невдач у встановленні клієнтом добрих особистих взаємин з оточуючими. Питання, за допомогою яких психолог-консультант може з'ясувати причини невдач клієнта в підтримці гарних взаємин з людьми, можуть стосуватись характеристики значущих (референтних) груп, виділення причин неузгодженості у прийнятті рішень, рівня адаптованості, тривожності. В ході зустрічей можна обговорити рекомендації щодо встановлення контактів з людьми.
Список використаної і рекомендованої літератури
1. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных: Пер. с англ. - Симферополь: "Реноме", 1998.
2. Булах I. С, Хомич Г. О. і ін. Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів: Навчально-методичний посібник. - К.: УДПУ ім. Драгоманова, 1997.
3. Гозман Л. Я., Алешина Ю. Е. Социально-психологическое исследование семьи: проблемы и перспективы // Вест. МГУ. - 1985. - №4.
4. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: Теория и практика: Пер. с англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2002.
5. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - СПб.: Питер, 2001.
6. Изард К. Э. Психология эмоций: Перев. с англ. - СПб.: Пи-тер,1999.
7. Kumaee-Смык Л. А. Психология стресса. - М.: Наука, 1983
8. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 1996.
9. Лангмейер П., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. - Прага: Авиценум, 1984.
10. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. - М.: Просвещение, 1996.
11. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. - К: Мікрос-СВС, 2003.
12. Психологічна допомога сім'ї: Посібник / За ред. 3. Г. Кісарчук. - К.: Вид.-во інст-ту соціології НАН України, 1992.
13. Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1987.
14. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
15. Розвиток пізнавальних процесів дитини /Упоряд.: С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. - К: Мікрос-СВС, 2003.
16. Семья в психологической консультации. - М.: Просвещение, 1997.
17. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1998.
18. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. - СПб.: Питер, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...