WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтерпретації професійних консультантів, вправи - Реферат

Інтерпретації професійних консультантів, вправи - Реферат

умовах консультації не можна назвати професійною, тому формування й розвиток навичок активного слухання здається авторам важливим напрямом у підготовці майбутніх консультантів.
Пропонуємо розглянути деякі вправи, спрямовані на розвиток навичок активного слухання й найбільш характерні труднощі, пов'язані з їх виконанням.
Вправа № 1. Знайомство
Кожен учасник кола повинен представити себе. Для цього він називає своє ім'я, а потім дві особистісні риси, що допомагають йому слухати партнера, й дві інші риси, що заважають слухати партнера. Після того, як перший учасник презентував себе, другий має дослівно повторити те, що він сказав, а потім уже представити себе. Третій учасник має повторити те, що попередній учасник сказав про себе, а потім уже назвати власні риси і т.д., поки вся група не назве себе. Після цього проводиться опитування кожного з учасників кола: що було легше - повторити слова іншої людини чи говорити про себе [6].
У процесі цього обговорення в деяких учасників виникає усвідомлення тих проблем, які заважають уважно вислуховувати партнера. Найчастіше озвучується думка про те, що почути партнера заважають зосередженість на процесі, а не на об'єкті запам'ятовування, зайва концентрація уваги на словах, а не на змісті; проекція власної думки на висловлення співрозмовника.
Вправа № 2. Детектив
Уся група встає в коло. Ведучий пропонує учасникам скласти детектив з будь-якими героями й змістом. Кожний з учасників придумує тільки одну версію, але так, щоб вона була продовженням попередньої розповіді. При цьому, перш ніж назвати свою фразу, необхідно дослівно повторити попередню. Вправа продовжується доти, доки всі не випробують себе в цій колективній творчості [6]. Причому цікавим, на наш погляд, є те спостереження, що з початком "другого кола" помітно зростає кількість помилок відтворення попередньої пропозиції, а іноді й просто її "ігнорування". Ця вправа дає змогу учасникам зрозуміти, що труднощів у відтворенні слів партнера тим більше, чим більшою мірою ми особисто втягнені у бесіду.
Щодо здатності почути, то тут йдеться про баланс між: особистою участю й здатністю відмежуватись.
Вправа № 3. Зіпсований телефон
Вибирають 5 чоловік із членів групи - безпосередніх учасників завдання. їм повідомляють, що в групі буде зачитаний текст, який вони мають переказувати один одному по пам'яті, не роблячи ніяких записів і позначок. Після цього в колі залишається тільки один з п'ятьох, а четверо виходять за двері. Йому зачитують текст. Потім запрошується другий учасник. Перший переказує все, що запам'ятав. Потім запрошується наступний і т.д., доки текст не повторить останній, п'ятий учасник [6]. Завдання краще проводити з відеозніманням або визначити групу спостерігачів, які будуть фіксувати можливі помилки і перекручування змісту, що трапляються в кожного з учасників.
Неважко помітити, що в результаті такої передачі зміст тексту спотворився до протилежного. Характерними труднощами, що ведуть до помилкового відтворення тексту, на думку учасників і спостерігачів, можна вважати вибірковість сприйняття, занадто велику увагу до деталей, нездатність структурувати інформацію, привнесення власних інтерпретацій.
І, незважаючи на те, що є визначені правила активного слухання (не перебивати, не переводити розмову на себе, не забігати наперед в осмисленні розмови, не давати порад), їх недостатньо, щоб цілком зрозуміти співрозмовника. Безперечно, активне слухання - це важлива навичка, яку необхідно тренувати й розвивати.
Навички дослідження
Запитання - це універсальний робочий інструмент психолога-консультанта. Ми уже відзначали, що за їхньою допомогою можна "розговорити" клієнта, зібрати необхідну інформацію чи уточнити інформацію, задати темп консультації, перевірити свої інтерпретації.
Здатність психолога зрозуміти клієнта значною мірою залежить від точності запитань, які він ставить. Крім того, грамотне використання консультантом запитань задає певний алгоритм, послідовність бесіди.
Пропонуємо познайомитися з деякими завданнями, спрямованими на розвиток навичок ставити запитання і навичок послідовного ведення бесіди.
Вправа № 1. "Хто я?"
Всі учасники групи пишуть на аркушах паперу будь-яке поняття з заданої теми, ім'я й прізвище особи, добре відомої всій групі, але таким чином, щоб сусіди не бачили. Потім ведучий пропонує кожному прикріпити свою записку на спину комусь із колег. Тепер у кожного учасника групи на спині пришпилена записка з визначеним поняттям чи ім'ям, яку можуть прочитати всі інші, але не може прочитати він сам. За сигналом ведучого група займає свої місця. Тренер пропонує учасникам довідатися - "хто я", використовуючи тільки закриті запитання [6].
Більш успішним, як правило, виявляється той учасник, який продумує і використовує такий алгоритм: спочатку виявляє великі блоки інформації, потім дрібніші, а вже потім з'ясовує деталі.
Вправа № 2. Відкриті запитання
Учасникам пропонується визначити, які запитання вони частіше використовують у повсякденному житті - відкриті чи закриті. Багато хто не може відразу відповісти на це запитання. Ведучий пропонує поекспериментувати з відкритими питаннями. Учасники стають у коло і по черзі ставлять один одному відкриті запитання. У цьому завданні учасники мають можливість більше довідатися про іншого, його особистісні особливості, погляди і переваги. Учасник, відповівши на запитання, звернене до нього, сам формулює запитання до наступного. І такдоти, доки в ролі того, хто відповідає й ставить запитання, не опиниться кожен член групи [6].
Вправа № 3. Перевертень
Учасникам пропонують придумати закрите запитання і поставити його сусідові. Завдання сусіда - переформулювати поставлене запитання на відкрите. Наприклад, запитання: "Тобі подобається моя зачіска?" можна переформулювати у такий спосіб: "Що ти думаєш про мою зачіску?". Кожен наступний учасник по черзі повинен спочатку переформулювати закрите запитання на відкрите, а потім поставити сусідові закрите запитання. Останнім ставить відкрите запитання перший учасник.
Список використаної й рекомендованої літератури
1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: Практическое руководство. - М., 1999.
2. Айві Ален. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта / Пер. з англ. О. Абесонової: Навчальний посібник. -К.: Сфера, 1998.
3. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное консультирование. - М., 1994.
4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. по-сіб. для студ. ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. - Харків: Фоліо, 1996
5. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. - СПб.: Питер, 2001.
6. Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В. Психологический практикум. Межличностные отношения: Методические рекомендации. - СПб.: Издательство "Речь", 2002.
7. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. - СПб.: Питер, 2001.
8. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
9. Таланов В. Л., Малкина-Пых И. П. Справочник практического психолога. - СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003.
10. Хозиева М. В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002.
11. Чепмен А., Чепмен-Сантана М. Проблемно-ориентированная психотерапия. - СПБ.: Питер, 2001.
12. Ягнюк К. В. Анатомия терапевтического вмешательства: типология техник // Ж-л практической психологии и психоанализа. - 2000. - №3.

 
 

Цікаве

Загрузка...