WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Інтерпретації професійних консультантів, вправи - Реферат

Інтерпретації професійних консультантів, вправи - Реферат

проблему клієнта, його думки й почуття, ми використовуємо навички дослідження. На корекційному та заключному етапах більшість психологів використовують навички дій [1; 7; 9].
Визначимо першу групу технік дій, спрямованих на здійснення впливів на клієнта з метою зміни існуючої структури патернів взаємодій і комунікацій.
1. Інформування (забезпечення інформацією) - надання конкретної, точної й актуальної інформації у формі пояснень, викладу фактів, що дозволяє розвіяти міфи, викликає у клієнта інтерес чи створює певну структуру.
Приклад:
"Одна з головних причин труднощів, які у вас виникають, пов'язана зі спілкуванням з вашим сином і полягає в тому, що ви не враховуєте особливості його підліткового віку".
2. Поради і рекомендації- це повідомлення клієнтові думки, що ґрунтується на власному баченні консультантом ситуації, втручання в формі практичних пропозицій зробити щось чи не робити чогось, як правило, поза терапевтичною ситуацією.
Приклад:
"Можливо, наступного разу, коли ви будете розмовляти зі своїм сином, ви постараєтесь почути, що він вам намагається сказати".
Консультант може інформувати клієнта, давати йому поради й рекомендації як з власної волі, так і у відповідь на запит клієнта. Зрозуміло, що зміст рекомендацій містить в собі знання, досвід, інтуїцію психолога. Разом з тим, поради потрібно давати обережно, враховуючи характер консультації й прохання клієнта. Скажімо, цей метод завжди використовується у консультаціях щодо працевлаштування, однак радити клієнту, навіть на його прохання, "розлучатись чи не розлучатись" було б непрофесійно. Таким чином, поради консультанта можуть виглядати як загальні побажання, ідеї, домашнє завдання, проте ніколи - як єдино правильний варіант вирішення ситуації.
3. Директива (вказівка) - це найсильніший метод впливу.
Директиви -це фрази психолога, висловлені безпосередньо (пря-мо): що робити клієнтові, що йому говорити, як діяти в тих чи інших ситуаціях; це вказівка на виконання певних дій під час сесій чи конк-ретних завдань у проміжку між ними.
Механізмами такого впливу в процесі консультації можуть бути навіювання, наслідування й переконання.
4. Навіювання - це цілеспрямований неаргументований вплив консультанта на клієнта. Цей процес супроводжується зниженням ус-відомлення й критичності сприймання у клієнта, відсутністю чіткого розуміння й розгорнутого логічного аналізу.
5. Наслідування - це поведінка за зразком, прикладом; відтворен-ня клієнтом рис і образів представленою консультантом чи значущи-ми особами поведінки.
6. Переконання - це цілеспрямований аргументований вплив кон-сультанта на клієнта, що становить собою вербальний доказ ідей, обґрунтування рішень, планів і вчинків. Під час переконання, на відміну від навіювання, зазвичай передбачається врахування позиції, думки, заперечень клієнта, які консультант намагається подолати за допомогою особистого впливу.
Необхідно визначити, що особливості директив багато в чому за-лежать від теоретичної орієнтації психолога (див. табл. 6).
Друга група технік дій пов'язана з постановкою цілей і підкріпленням бажаної поведінки.
7. Постановка цілей - це визначення напрямку руху, планування майбутніх дій, визначення основи для зміни ступеню успішності й прийняття клієнтом на себе зобов'язань щодо здійснення необхідних змін.
Приклад:
"Отже, вже завтра ви переглянете останні номери журналів з працевлаштування, складете список вакансій, що вас зацікавили, подзвоните за вказаними телефонами й домовитеся про зустріч.
Особливе місце у постановці цілей займає парадоксальна реакція.
8. Парадоксальна реакція - це створення незвичайної перспективи, заклик до альтернативного, нерідко протилежного очевидному й раціональному для клієнта сприйманню ситуації чи способу реагування на неї. Парадокс і гумор - часто вживані у консультуванні засоби.
Приклад:
"Ви говорите, що завжди на зустрічах з роботодавцями почуваєтеся, як на іспиті, як студент, який не вивчив матеріалу. Спробуйте під час наступної зустрічі зіграти роль екзаменатора: випробуйте роботодавця на міцність і перевірте його знання умов роботи, котрі він гарантує новим співробітникам".
9. Логічна послідовність - це прийом, що допомагає клієнтам прийняти можливі наслідки своїх дій. За своєю структурою ця техніка схожа на переказ і відображення почуттів, але з доповненням логічних висновків.
Згадаймо наведений раніше приклад:
Психолог: Ви робите саме те, що викликає ревнощі у вашої дружини: пізно повертаєтесь з роботи, довго розмовляєте по телефону з колегами-жінками, завжди вітаєте їх зі святом. Ви знаєте, що дружині достатньо цього для ревнощів, але вважаєте, що вона ревнує вас без всілякого приводу.
Клієнт: Виходить, що я сам створюю ці приводи.
10. Підкріплення - це забезпечення підтримки й заохочень з боку консультанта для того, щоб збільшити ймовірність бажаної поведінки клієнта.
Приклад:
"Ви говорите про це так рішуче, що я впевнена: все обов'язково вийде".
Нагадаємо, що описані нами навички слухання, дослідження й дій використовуються здебільшого в рамках індивідуального консультування. Якщо ж ви плануєте виконувати функції посередника, експерта, тренера чи сімейного консультанта, вам необхідно не лише оволодіти запропонованими навичками, але й познайомитись з багатьма іншими, необхідними для вибраної спеціалізації.
Резюме
Консультативна бесіда є основним методом роботи психолога-консультанта. Успішність її проведення залежить від багатьох факторів: професійності психолога, рівня його теоретичних знань і практичних навичок, бажань і готовності самого клієнта прийняти психологічну допомогу і навіть від умов взаємодії "консультант - клієнт".
Зрозуміло, кожен психолог індивідуально будує консультативну бесіду. Разом з тим виділимо деякі правила того, як не можна вести бесіду.
Правило 1. Консультативна бесіда - це не "театр одного актора": бесіду не варто перетворювати на усне опитування клієнта й у той же час вона не повинна "виливатися в монолог клієнта" і т.д. Консультативна бесіда - це насамперед природний діалог, у якому "психолог виступає режисером" [10].
Правило 2. Консультативна бесіда - це не "вечірзапитань і відповідей". Необхідно уникати частого використання запитань, зокрема, прямих провокаційних чи оціночних типу: "Навіщо ви це сказали? Ви, звичайно, більше так не зробите? Чи є ви нещасливі?" Не потрібно ставити клієнту додаткові запитання про ті сторони життя чи проблеми, до яких він особливо чутливий.
Правило 3. Консультативна бесіда - це не "диспут-клуб", тому небажано сперечатися з клієнтом, спростовувати його твердження (це не означає, звичайно, що психолог зобов'язаний в усьому погоджуватися, наприклад, поділяти омани й упередження, але й активно протидіяти їм - непрофесійно).
Правило 4. Консультативна бесіда - це "не час і не місце" для загравань із клієнтом: не потрібно хвалити клієнта чи підтримувати надію безпідставно, давати пусті обіцянки, підтримувати клієнта в його нападах на інших [4; 10].
Психологічний тренінг активного слухання
В основу психологічного тренінгу покладені вправи на розвиток навичок слухання й дослідження, які запропоновані І. Дермановою та О. Сидоренко в праці "Психологічний практикум. Міжособистісні стосунки: методичні рекомендації" [6].
Активне слухання
Є різні фактори, що ускладнюють розуміння й прийняття почуттів, думок і дій іншої людини. Крім цього, у розумінні іншого є величезний ризик - воно може нас змінити, воно загрожує нашій особистій стабільності. А нас лякають зміни [6]. Тому найчастіше перша наша реакція на повідомлення іншої людини - це оцінка чи засудження, але не розуміння. Таку реакцію в

 
 

Цікаве

Загрузка...